– Lep­per er i fokus den­ne seson­gen! sier Rubi Sør­vik (31). Hun er utdan­net makeup­ar­tist og har job­bet med make­up og styling i over 10 år.

– Bytt den knall­røde vari­an­ten med en dyp bur­gun­der­rød nyan­se, for en ele­gant og enkel fest­look, tip­ser Rubi.

Ny mineralsminke

Årets fest­look har Rubi lagt med IDUN Mine­rals make­up – et nytt mer­ke som er å fin­ne hos Vitusapotek, i butikk og på nett. Det­te er en serie med rene mine­ral­pro­duk­ter utvik­let i nært sam­ar­beid med en svensk far­ma­søyt som har eks­per­ti­se innen tok­si­ko­lo­gi og kos­me­tisk kje­mi. IDUN Mine­rals make­up er desig­net for å pas­se alle hud­ty­per, fra tørr til fet hud.

Idun Minerals øyenskygge Vitsippa
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Vit­sip­pa, 4gram
Idun Minerals Matte leppestift Vinbär
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Mat­te leppe­stift Vin­bär, 4gram
Idun Minerals Large Powder Brush
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Lar­ge Powder Brush
IDUN Minerals Undereye Concealer Medium
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Unde­reye Con­cea­ler Medi­um, 6 ml
IDUN Minerals Concealer - Strandgyllen
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Con­cea­ler – Strand­gyl­len, 2.8g
Idun Minerals rouge Hallon
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge Hal­lon, 5,9gram
Idun Minerals Mascara Eir Vannfast
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Mas­ca­ra Eir Vann­fast, 10 ml
IDUN Minerals Norrsken flytende foundation - Freja
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Norr­s­ken fly­ten­de foun­da­tion – Freja
IDUN Minerals Makeup Sponge
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Make­up Spon­ge – 1 stk
Idun Minerals øyenskygge Nastrot
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Nas­trot, 3gram
Idun Minerals øyebrynsblyant Lønn
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øye­bryns­bly­ant Lønn, 1,2gram
Idun Minerals lipgloss Charlotte
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals lip­gloss Char­lot­te, 6ml
IDUN Minerals Kajalpenn Aska
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Kajal­penn Aska, 6 g
Idun Minerals øyenskyggekost
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyenskyggekost

SLIK GJØR DU:

Rubi  har tes­tet IDUN Mine­rals make­up og her gir hun deg 10 tips du tren­ger for å leg­ge en lek­ker fest­look, steg for steg.

1. Foundation

Selv om lep­pe­ne er det sto­re foku­set i høst, er hud­en minst like vik­tig for å sik­re den­ne looken.

GODE SMINKEKOSTER = FLOTTERE RESULTAT

Skaff deg gode sminke­kos­ter for ulikt bruk. IDUN Mine­rals kos­te­rer skån­som­me mot hud­en og enk­le å job­be med. De er aller­gi­venn­li­ge og skån­som­me mot føl­som hud. Kos­te­ne røy­ter ikke og er 100 pro­sent veganske.

IDUN Mine­rals sminke­kos­ter fin­ner du her.

Bland to foun­da­tion­far­ger om nød­ven­dig, for å få en per­fekt nyan­se. Rubi har brukt IDUN Mine­rals Norr­s­ken Pure Mine­ral Illu­mi­na­ting foun­da­tion og blan­det far­ge­ne Saga og Jorunn. Du kan leg­ge foun­da­tion med fing­re­ne, men bruk gjer­ne en børs­te. En stippling­børs­te som er mind­re kom­pakt i bus­ten, vil gi et natur­lig resul­tat.

Et godt tips når du leg­ger foun­da­tion, er å job­be deg fra midt­en og utover slik at du får liten pro­dukt­meng­de i ytter­kan­ten av ansiktet.

IDUN Mine­rals har også to and­re foundationvarianter:

IDUN Mine­rals Nor­dic Veil Long­wear Foun­da­tion er en fly­ten­de foun­da­tion som dek­ker godt og hol­der eks­tra len­ge. Pas­ser alle hud­ty­per, også den sen­si­ti­ve, og fin­nes i 9 farger.

Liker du pud­der­foun­da­tion, kan du prø­ve IDUN Mine­rals Pud­der­foun­da­tion. Legg den gjer­ne med børs­ten Kabu­ki som er laget spe­si­elt for å leg­ge foun­da­tion. Du fin­ner alle ansikts­pro­duk­te­ne til IDUN Mine­rals her.

 

Finn nyan­sen som pas­ser din hud. IDUN Mine­rals har et godt utvalg som pas­ser de fles­te hudtoner,

2. Concealer

Det­te er make­upens trylle­stav! Bruk den på røde områ­der, lys­ne blå rin­ger under øyne­ne, og områ­det rundt nesevingene.

IDUN Mine­rals har uli­ke typer Con­cea­le­re:

HVA ER MINERALSMINKE?

Når kos­me­tikk blir omtalt som mine­rals­min­ke, inne­bæ­rer det at pro­duk­te­ne er basert på knus­te mine­ra­ler, og sær­lig sink­ok­sid og titan­ok­sid som gir dekk­evne og sol­fak­tor. And­re mine­ra­ler som ofte blir brukt i smin­ken, er jern­ok­sid, mica og boron­ni­tritt som blant annet gir far­ge og glød. Gode og rene mine­ral­pro­duk­ter gir bra dekk­evne sam­ti­dig som hud­en får puste.

TIPS FRA RUBI: Per­son­lig leg­ger jeg all­tid litt con­cea­ler på nese­ryg­gen og på haken som en high­light, og et tynt lag på øye­lok­ket som base for skyggen.

3. Glød

Sett smin­ken med et lett reflek­te­ren­de pud­der for å beva­re hud­ens natur­li­ge glød. Den­ne gjør seg også godt på krave­bena og brys­tet for å roe ned rødhet og gi hud­en litt skimmer.

Bruk en stor og myk kost, for eksem­pel IDUN Mine­rals Lar­ge Powder Brush.

Finn en pud­der som pas­ser din hud­tone. Spør gjer­ne oss i Vitusapotek om råd. Rubi har brukt IDUN Mine­rals Tran­slu­cent Illu­mi­na­ting pud­der i far­gen Til­da.

4. Bryn

Fest­loo­ken vår gjør seg godt med mar­ker­te bryn. Børst øye­bry­ne­ne opp­over med en pen­sel som pas­ser til for­må­let, for eksem­pel IDUN Mine­rals Eye Defi­ner Brush. Bruk øyen­bryns­bly­an­ten i sam­me ret­ning som håre­ne og fyll inn der det trengs. Børst gjen­nom igjen og gjenta.

TIPS! Bruk en øyen­bryns­bly­ant som står til nyan­sen du har i hud og hår. Ruby har brukt IDUN Mine­rals Eye­brow Pen­cil i far­gen Björk.

5. Blush

Bruk en rund kost, for eksem­pel IDUN Mine­rals Blush Brush som sik­rer en jevn og fin finish. Dunk av over­flø­dig pro­dukt og påfør blush midt på eple­kin­net. Dus der­et­ter ut kantene.

Er du lys i hud­en, kan du med hell vel­ge var­me rosany­an­ser frem­for sol­pud­der i vin­ter­halv­året. Rubi har brukt IDUN Mine­rals Pure Mine­ral Blush i far­gen Hav­torn som gir en natur­lig og frisk look. Rou­gen inne­hol­der hver­ken nik­kel, krom, tal­kum, oljer, par­fy­me, bismuth eller kon­ser­ve­rings­mid­del. Du fin­ner den i fem natur­li­ge nyan­ser hos Vitusapotek.

Bruk en blush som gir kin­ne­ne en frisk og fin glød.

6. Øyenskygge

Mar­ker øyne­ne lett med en bronse­far­get øye­skyg­ge. Blend godt ut alle over­gan­ger. Rubi har brukt IDUN Mine­rals øyen­skyg­ge i far­gen Has­sel. Øye­skyg­gen har  høyt inn­hold av mine­ral­pig­men­ter som gir en inten­siv far­ge med både skim­ren­de og matt finish.

En lyse­re øye­skyg­ge i øye­kro­ken og i amor­bu­en på over­lep­pe­ne ska­per et mer glit­ren­de blikk og illu­sjon av stør­re lep­per. Prøv for eksem­pel IDUN Mine­rals øyen­skyg­ge i far­gen Präst­kra­ge.

Har du pro­ble­mer med at øye­skyg­gen sklir ut etter kort tid, kan du leg­ge en pri­mer under, slik som IDUN Mine­rals Øyen­skygge­pri­mer Nack­ro.

Gå for en gyl­len varm far­ge til øyne­ne. Det kler de aller fleste,

7. Maskara

Bøy vip­pe­ne med en vippe­tang og påfør ørlite mas­ka­ra på øvre vip­per for å åpne øyne­ne.  Prøv even­tu­elt en mas­ka­ra som gir en bøy på vip­pe­ne, slik som IDUN Eir Cur­ling Mas­ca­ra gir mak­si­malt volum og bøy til vip­pe­ne. Mas­ka­ra­en er vann­av­stø­ten­de, men fjer­nes enkelt med sminke­fjer­ner og vann.

IDUN Mine­rals har fle­re mas­ka­ra­er for uli­ke behov. Sjekk utval­get her.

8. Kajal

Legg en ben­hvit kajal på våt­lin­ja for å åpne øyene og roe rødhet, sær­lig når du bru­ker bronse­far­get øye­skyg­ge. Rubi har brukt IDUN Minerals

Rubi har brukt IDUN Mine­rals Eye­li­ner Sand, en anven­de­lig kajal som også kan bru­kes som hig­ligh­ter under øyen­bryn og som lipli­ner for å få lep­pe­ne til å se stør­re ut.

Øns­ker du å mar­ke­re øyne­ne ytter­li­ge­re, har IDUN Mine­rals eyli­ne­re i uli­ke typer: Kaja­ler, fly­ten­de eye­li­ner og kajalpenner.

En hud­far­get eye­li­ner på våt­kan­ten gir deg et mer våkent blikk.

9. Kysseklare lepper

Tegn kon­tu­ren av lep­pe­ne med en leppe­bly­ant for å unn­gå at leppe­stif­ten trek­ker ut i lin­je­ne rundt mun­nen. Avslutt med en dyp bur­gun­der­far­get leppe­stift som påfø­res med lett hånd og små bevegelser.

IDUN Mine­rals har en serie leppe­stif­ter som gir pleie og fuk­tig­het. Leppe­stif­te­ne er i mat­te far­ger. Vil du gå for den dype tonen à la Rubi, kan du sjek­ke ut bur­gun­der­far­gen Vin­bär eller bordeux­far­gen Björn­bär.

Fore­trek­ker du gloss, har IDUN Mine­rals lip­glos­ser i 12 uli­ke nyanser.

Sjekk utval­get av IDUN Mine­rals lipli­ne­re, leppe­stif­ter og leppe­stif­ter her.

Dyp­røde lep­per er seson­gens hot­tes­te far­ge. Det­te er IDUN Mine­rals mat­te leppe­stift i far­gen Björnbär.

10. Negler

IDUN Mine­rals neg­le­lak­ker kom­mer i fle­re lek­re far­ger som er utvik­let for eks­tra glans og hold­bar­het. Husk under­lakk (base coat) for beskyt­tel­se av natur­lig negl og bed­re fes­te for neg­le­lak­ken. IDUN Mine­rals base coat heter Kristall.

Etter at du har lagt et par lag med neg­le­lakk, kan du med for­del leg­ge et strøk med over­lakk (top coat) som vil beskyt­te neg­le­lak­ken bed­re mot avskal­ling og hol­der resul­ta­tet flot­te­re len­ge. IDUN Mine­rals har to typer: Dia­mant og Bril­li­ant.

TIPSENE: Slik får du strøk­ne neg­ler til festen

Neg­le­lak­ke­ne fra IDUN Mine­rals fin­nes i man­ge vak­re og klas­sis­ke far­ger som pas­ser til alle anledninger.

Lag­re

 

Lag­re