Kom­bi­na­sjo­nen av kald luft ute og tørr og varm luft inne gjør at hen­de­ne dine er eks­tra utsatt. De har hel­ler ikke beskyt­tel­se av klær hele tiden, og hud­en her er der­med blott­lagt for vær og vind og tørt inne­kli­ma.

Hyp­pig hånd­vask kan også være med på å tør­ke ut hud­en, og man­ge av oss vas­ker hen­de­ne mer enn van­lig i høy­se­son­gen for for­kjø­lel­se, influ­en­sa og omgangs­syke. Det­te kan vir­ke eks­tra uttør­ren­de.

Få de beste rådene

Med gode plei­eru­ti­ner og effek­ti­ve pro­duk­ter, kan du få til­ba­ke- og beva­re hen­de­ne dine myke og fine gjen­nom den kal­de års­ti­den. Hos Vitusapotek har ansat­te videre­ut­dan­ning innen hud­pleie og som kan gi deg gode råd som vil fun­ge­re. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

Her er 3 pro­duk­ter som red­der tør­re og spruk­ne hen­der:

1. Håndvaskolje

Velg en hånd­vask basert på olje slik at hud­ens natur­li­ge beskyt­tel­ses­bar­rie­re iva­re­tas. Hånd­vask­olje er også ypper­lig for deg som må vas­ke hen­de­ne hyp­pig og øns­ker å fore­byg­ge tør­re hen­der.

Euce­rin pH5 Hand Wash Oil er spe­si­elt for deg med tør­re, spruk­ne og sen­si­ti­ve hen­der. Den er såpe­fri og hud­nøy­tral, akti­ve­rer hud­ens natur­li­ge for­svar og regu­le­rer fuk­tig­hets­ba­lan­sen.

Hos Vitusapotek fin­ner du også Seba­med hånd­vaske­olje uten par­fy­me som også mot­vir­ker uttør­ring av hud­en ved hånd­vask

Eucerin pH5 Hand Wash Oil
Gå til nett­bu­tikk
Euce­rin pH5 Hand Wash Oil, 250ml
Sebamed håndvaskolje uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med hånd­vask­olje uten par­fy­me, 500 ml
L'Occitane Lavender cleansing hand wash
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Laven­der cle­an­sing hand wash, 300ml
Cosmica Hand Soap Moist
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Hand Soap Moist, 300ml

2. Håndkrem som gir ekstra pleie

En god hånd­krem må til for å både fore­byg­ge og pleie tør­re vin­ter­hen­der, og hos Vitusapotek fin­ner du man­ge effek­ti­ve hånd­kre­mer. Noen av dem gir eks­tra pleie og beskyt­tel­ser for vel­dig tør­re, såre og irri­ter­te hen­der og pas­ser når hud­en utset­tes for tem­pe­ra­tur­sving­nin­ger og kul­de.

SLIK FOREBYGGER DU TØRRE HENDER

  • Bruk mil­de hånds­åper eller hånd­vask­ol­jer som gir fuk­tig­het og næring til hud­en, for eksem­pel Cos­mica Moist Hånds­åpe. Gå for pro­duk­ter med lav pH-ver­di, for eksem­pel L’Oc­ci­ta­ne Laven­der cle­an­sing hand wash som iva­re­tar hud­ens pH-ver­di. Ikke vask med for varmt vann.
  • Ha all­tid en hånd­krem til­gjen­ge­lig, også i hånd­ves­ken, og smør hen­de­ne ofte. L’Oc­ci­ta­ne har hånd­kre­mer i små stør­rel­ser som pas­ser per­fekt i toa­lett­map­pen, tre­nings­ba­gen eller hånd­ves­ken.
  • Bruk hans­ker når du tar opp­vas­ken eller vas­ker gul­vet hjem­me.
  • Bruk vot­ter eller van­ter når du er ute i kul­den.

Kil­de: Vitusapotek.no

Blant hånd­kre­me­ne som gir litt eks­tra beskyt­tel­se, er blant and­re Avéne Cical­fate som dan­ner en beskyt­ten­de bar­rie­re på hud­en. Det sam­me gjør La Roche-Posay Cica­plast hånd­krem som er tes­tet på sen­si­tiv- og meget tørr hud som kan klø. Avéne hånd­krem med kulde­krem både repa­re­rer, gir fukt og myk­gjør såre og spruk­ne hen­der. Den er vann­av­vi­sen­de og trek­ker godt inn i hud­en.

A‑Derma Hand Cream inne­hol­der havre­eks­trakt som redu­se­rer rødhet, irri­ta­sjon og kløe samt gly­se­rol og sili­kon som gir fuk­tig­het og beskyt­tel­se mot vann, såpe og kul­de.

Når det vir­ke­lig trengs, kan du gi hen­de­ne dine eks­tra natt­pleie. Bruk en fet hånd­krem og smør på et godt lag før du leg­ger deg. Her kan for eksem­pel Euce­rin Dry skin 5% Kar­ba­mid Hand Cream, L’Oc­ci­ta­ne Shea Hand Balm og Cos­mica Hand Cream Rich være gode valg. Ha gjer­ne bom­ulls­van­ter over for å beskyt­te senge­tøy­et.

Avène Cicalfate håndkrem
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Cical­fate hånd­krem 100ml
Eucerin Dry skin 5% Karbamid Hand Cream
Gå til nett­bu­tikk
Euce­rin Dry skin 5% Kar­ba­mid Hand Cream, 75 ml
A-Derma Hand Cream
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Hand Cream, 50ml
Avène Handcream With Cold Cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Hand­cream With Cold Cream, 75 ml
Cosmica Hand Cream Rich
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Hand Cream Rich, 30ml
L'Occitane Shea Hand Balm
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Shea Hand Balm, 150 ml
L'Occitane håndkrem trio set
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne hånd­krem trio set, 3 x 30 ml
Sebamed Extra Dry Relief Hand Cream
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Extra Dry Relief Hand Cream, 75 ml

3. Neglepleiere

Neg­le­ne og hud­en rundt er eks­tra utsatt for uttør­ring om vin­te­ren, og spek­ker hud­en opp ved neg­le­ro­ten eller and­re ste­der rundt neg­len, kan det bli smerte­fullt. Det fin­nes pro­duk­ter som plei­er hele neg­le­om­rå­det, for eksem­pel Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Hand & Nail Treat­ment som kobi­ne­rer hånd- og neg­le­pleie i til­legg til å gi en beskyt­ten­de bar­rie­re.

Scholl Vel­vet Smooth neg­le­olje nærer neg­le­bånd og styr­ker neg­le­ne. Mas­ser for­sik­tig inn på neg­le­bånd og neg­ler hver dag. Micro Cell Nail Res­cue Oil myk­gjør og beskyt­ter hud­en rundt neg­le­ne mot uttør­ring, samt neg­le­ne mot fli­sing.

LES MER: Slik leg­ger du neg­le­lak­ken som sier fest!

Dermalogica Age Smart Multivitamin Hand & Nail Treatment
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Hand & Nail Treat­ment, 75ml
Micro Cell Nail Rescue Oil
Gå til nett­bu­tikk
Micro Cell Nail Res­cue Oil, 12ml
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk