Martine Smestad Andresen

Apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena. (Foto: Petter Berg/Sempro AS)

For å få fine lep­per, kan du tren­ge mer enn en flott leppe­stift.

– Med et godt grunn­lag vil lep­pe­ne bli myke­re, smin­ken vil se bed­re ut og dess­uten hol­de len­ger, sier apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena.

– Slik får du fine lep­per trinn for trinn:

LES OGSÅ: Smin­ken som sit­ter pent hele fes­ten

1. Plei leppene myke

Det hjel­per ikke med ver­dens fines­te leppe­stift eller lip­gloss hvis lep­pe­ne er tør­re og flas­se­te. slik får du lep­pe­ne myke:

Har du vel­dig tør­re lep­per, tren­ger de rett og slett mye fuk­tig­het og pleie. Ha på en et godt lag med leppe­krem eller leppe­balm, for eksem­pel  Decu­bal Lips & Dry Spots Balm, og la den vir­ke over nat­ten.

LES OGSÅ: Lek­ker make­up for sen­si­tiv hud

2. Kamufler linjer

Bruk en con­cea­ler, for eksem­pel IDUN Mine­rals Con­cea­ler Brush og legg i even­tu­el­le lin­jer og ryn­ker i munn­par­ti­et. Dus godt ut.

Du kan også leg­ge litt på kan­ten av amor­bu­en  og rett i under­kant av over­lep­pa for å high­ligh­te og få fin kon­tur. her kan du også bru­ke en high­ligh­ter eller lys, matt øye­skyg­ge som IDUN Mine­rals øye­skyg­ge i far­gen Fjäll­sip­pa.

LES OGSÅ: Vak­ker smin­ke for sen­si­ti­ve øyne

Artik­ke­len fort­set­ter etter pro­dukt­ka­ru­sel­len.

Decubal Lips & Dry Spots Balm
Gå til nett­bu­tikk
Decu­bal Lips & Dry Spots Balm
IDUN Minerals lipliner Anita
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals lipli­ner Ani­ta
La Roche-Posay Cicaplast B5 leppebalm
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Cica­plast B5 leppe­balm
REN Lip Balm
Gå til nett­bu­tikk
REN Lip Balm
Dermalogica Renewal Lip Complex
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Renew­al Lip Com­plex, 1,75 ml
L'Occitane Pivoine Sublime Tinted Lip Balm Red
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Pivoi­ne Sub­li­me Tinted Lip Balm Red
Mentholatum Lipbalm
Gå til nett­bu­tikk
Ment­hola­tum Lip­balm
IDUN MInerals Lipliner Bibi
Gå til nett­bu­tikk
IDUN MIne­rals Lipli­ner Bibi, 0,3 g
A-Derma Lip Stick
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Lip Stick, 4 g

3. Form leppene med lipliner

Du får et mer hold­bart resul­tat om du bru­ker lipli­ner for å for­me fine lep­per, og leppe­stif­ten sklir ikke så lett ut.

Gå for sam­me far­ge (even­tu­elt litt lyse­re) som du har på leppe­stif­ten eller lip­glos­sen du har valgt ut.

Følg kan­ten av lep­pe­ne. Dus ut stre­ken inn mot lep­pe­ne, evn­tu­elt kan du fyl­le hele lep­pen med lipli­ner for eks­tra hold­bart resul­tat. Bare vær obs på at lep­pe­ne da kan føles tør­re.

3. På med leppestiften eller lipglossen

En leppe­stift er mer dek­ken­de enn lip­gloss.

Øns­ker du  en sterk far­ge på leppe­stif­ten, men ikke helt «tør» å prø­ve ennå, kan du for­sø­ke en lip­gloss i sterk far­ge, for eksem­pel IDUN Mine­rals lip­gloss i korall­far­gen Mary.

Øns­ker du å prø­ve deg frem med for eksem­pel en knall­rød leppe­stift, kan du tryk­ke den mot lep­pe­ne i ste­det for å stry­ke på. Da blir ikke far­gen fullt så met­tet sam­ti­dig som du får fine lep­per med en trans­pa­rent og fresh look

IDUN Mine­rals har fle­re fine leppe­stif­ter, både i mat­te far­ger og i mer kre­me­te og myke kon­sis­ten­ser. Og vil du ha en pleien­de leppe­stift, kan du sjek­ke ut far­ge­ne til La Roche-Posay Novalip Duo Leppe­stift.

Du kan bru­ke far­ger for å få fram dine fine lep­per. Husk all­tid at mør­ke far­ger for­mins­ker. Har du en mørk og matt far­ge, vil lep­pe­ne vir­ke ytter­li­ge­re mind­re. Gå for kre­me­te kon­sis­ten­ser eller lip­gloss der­som lep­pe­ne dine er sma­le og små.

TIPS! Har du mye guls­tikk i ten­ne­ne, er det lurt å ikke vel­ge far­ger med mye gult i seg, som for eksem­pel korall og var­me røde far­ger.

LES OGSÅ: Slik får du hvi­te­re ten­ner

Artik­ke­len fort­set­ter etter pro­dukt­ka­ru­sel­len.

IDUN minerals Creme leppestift, Frida
Gå til nett­bu­tikk
IDUN mine­rals Cre­me leppe­stift, Fri­da
IDUN Minerals Matte leppestift, Jordgubb
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mat­te leppe­stift, Jord­gubb
La Roche-Posay Novalip Duo leppestift 184 Orange Fusion
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Novalip Duo leppe­stift 184 Oran­ge Fusion
IDUN Minerals Matte leppestift Krusbär
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mat­te leppe­stift Krus­bär
IDUN Minerals lipgloss Ronja
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals lip­gloss Ron­ja
IDUN Minerals lipgloss Agnes
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals lip­gloss Agnes
La Roche-Posay Novalip Duo leppestift, 66 Indian Coral
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Novalip Duo leppe­stift, 66 Indi­an Coral
La Roche-Posay Novalip Duo leppestift, 35 Fruity Pink
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Novalip Duo leppe­stift, 35 Fruity Pink
IDUN Minerals Matte leppestift, Jungfrubär
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mat­te leppe­stift, Jung­frubär
IDUN Minerals Creme leppestift, Ingrid Marie
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Cre­me leppe­stift, Ing­rid Marie
IDUN Minerals Lipgloss, Josephine
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Lip­gloss, Josep­hi­ne
IDUN Minerals Lipgloss, Marleen
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Lip­gloss, Marle­en
IDUN Minerals lipgloss, Mary
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals lip­gloss, Mary
IDUN Minerals lipgloss Felicia
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals lip­gloss Feli­cia

4. Fikser leppestiften

Vil du at leppe­stif­ten skal hol­de eks­tra len­ge, kan du fik­se­re med pud­der: 

Knip av over­flø­dig far­ge med en ansikts­ser­vi­ett eller kjøk­ken­pa­pir.

Ta på et tynt lag med trans­pa­rent pud­der, for eksem­pel IDUN Mine­rals pud­der i far­gen Tuva. Børst bort even­telt over­flø­dig pud­der.

LES OGSÅ: Slik får du fine neg­ler til fes­ten

5. Ekstra strøk for ekstra fine lepper

Leg­gi sis­te strøk med en ny omgang leppe­stift, even­tu­elt lipli­ner før leppe­stif­ten, og du har eks­tra fine lep­per til fes­ten.