Unn deg selv et puste­hull og lag ditt eget hjem­me­spa. For fre­dags­kvel­den tren­ger ikke bare bestå av gull­rek­ka og godte­skå­ler. Hvor­for ikke bru­ke kvel­den til å skjem­me deg selv bort med spa på ditt eget bad?

LES OGSÅ: – Du kan ikke noe for at du har kviser

1. Sett stemningen for et hjemmespa

For å få ned pul­sen og opp­nå den gode spa­fø­lel­sen, kan du skru av lyset, fyl­le badet med stea­rin­lys og duft­lys og set­te på litt avslap­pen­de musikk. Vi fore­slår også en stor kopp urte­te – eller hva med et glass champagne?

LES OGSÅ: Slik får du en frisk og ren hud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

L'Occitane Lavendel Foam Bath
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Laven­del Foam Bath, 500 ml
Vidi dusjolje uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi dusj­olje uten par­fy­me, 300 ml
A-Derma Exomega Bath
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Exomega Bath, 250 ml
Eucerin Dusjolje uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Euce­rin Dusj­olje uten par­fy­me, 400 ml
Sebamed Shower Oil uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Show­er Oil uten par­fy­me, 500 ml
A-Derma Exomega Cleansing Oil
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Exomega Cle­an­sing Oil, 500 ml
Vichy Ideal Body Shower Oil
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Ideal Body Show­er Oil, 100 ml

2. Ta et mykgjørende bad

SPA er en for­kor­tel­se for Salus Per Aqua, som betyr ”helse gjen­nom vann” på latinsk. Er du så hel­dig å ha et bade­kar, kan du nyte et bad til­satt det du har av bade­salt og bade­ol­jer, eller du kan ta en dei­lig, varm, lang dusj.

Oljer til både dusj og bad pas­ser for alle, men er eks­tra bra for en tørr hud. Hos Vitusapotek fin­ner du blant annet Seba­med Show­er Oil uten par­fy­me (fin­nes også som refill), L’Oc­ci­ta­ne Almond dusj­olje (fin­nes også som refill) og Vidi dusj­olje uten par­fy­me eller med par­fy­me.

LES OGSÅ: Den bes­te hud­plei­en etter overgangsalderen

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

REN Atlantic Kelp Scrub
Gå til nett­bu­tikk
REN Atlan­tic Kelp Scrub, 330 ml
REN Guerande Salt Body Balm kroppsskrubb
Gå til nett­bu­tikk
REN Gue­ran­de Salt Body Balm kropps­skrubb, 330 ml
L'Occitane Almond Shower Scrub
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Almond Show­er Scrub, 200 ml
Avène Bodyscrub
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Bodys­crub, 200 ml

3. Skrubb kroppen

Et hjem­me­spa inklu­de­rer en god skrubb. Etter at hud­en er vas­ket og det var­me van­net har fått pore­ne til å åpne seg, er du klar for peeling fra topp til tå.

Skrubb hele krop­pen, også hen­de­ne og føt­te­ne. Da får du bort døde hud­cel­ler, sam­ti­dig som hud­en får mas­se fuk­tig­het, og blir dei­lig, myk og glødende.

Noen peeling­pro­duk­ter, som for eksem­pel  og L’Occitane Almond Show­er Scrub inne­hol­der kun skrubbe­korn fra plante­ma­te­ria­ler og er anbe­falt å bru­ke av miljø­mes­si­ge hensyn.

Avè­ne Body Scrub er en mild og skån­som skrubb bereg­net på en tørr og føl­som hud og er super til hjem­me­spa i dusjen.

Til ditt hjem­me­spa kan du også prø­ve en salt­sk­rubb, for eksem­pel REN Atlan­tic Kelp Scrub som inne­hol­der sjøsal­ter med mag­ne­si­um (Epsom-salt) og essen­si­el­le oljer som skal gi en bero­li­gen­de effekt. Per­fekt til et avslap­pen­de hjem­me­spa!. Sal­tet mas­se­res på tørr hud før dusj eller bad. Har du bade­kar, er det supert å skrub­be krop­pen og så syn­ke ned i bade­van­net med sal­tet på.

LES OGSÅ: Råde­ne som hjel­per mot svette

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

KLAR FOR SPA: Finn fram gode pleien­de pro­duk­ter og gjør badet til ditt spa for kvelden.

4. Gi ansiktet en peeling

Inklu­der også peeling av ansik­tet et hjem­me­spa. Ansik­tet tren­ger en mer skån­som peeling for å fjer­ne døde hud­cel­ler, og det­te blir mer vik­tig med åre­ne etter­som både pro­duk­sjon av nye hud­cel­ler og den natur­li­ge avskal­lin­gen av døde hud­cel­ler går saktere.

Når du eks­fo­lie­rer ansikts­hud­en, får du mer glød og rene­re, glat­te­re hud.  Peelin­gen øker også effek­ten av ansikts­mas­ker og fuk­tig­hets­kre­mer, for­di du får bort de døde hud­cel­le­ne som kan hind­re pleie­pro­duk­te­ne fra å tren­ge ned i hudlagene.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge kva­li­tets­pro­duk­ter som er nøye vur­dert av våre fag­folk. Blant våre favo­ritt­pe­elin­ger for ansik­tet, fin­ner du fle­re fra Der­ma­lo­gica, blant annet Der­ma­lo­gica Dai­ly Resur­fa­cer og Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Therma­fo­li­ant.

Bruk et pro­dukt som er til­pas­set din hud­type, og følg instruk­sjo­ne­ne i pakningen.

Hos Vitusapotek har vi ansat­te med kom­pe­tan­se innen hud. Spør om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek slik at du fin­ner pro­duk­te­ne som pas­ser akku­rat din hud og til et godt hjemmespa.

LES MER: Gra­tis hud­ana­ly­se på 1–2‑3

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Age Smart Multivitamin Thermafoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Therma­fo­li­ant, 75 ml
Dermalogica Daily Resurfacer
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Dai­ly Resur­fa­cer, 35 stk.
REN glycolactic skin renewal peel mask
Gå til nett­bu­tikk
REN glyco­lac­tic skin renew­al peel mask, 50ml
Avène Gentle Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Gent­le Scrub, 50 ml
Dermalogica Age Smart Daily Superfoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Dai­ly Super­fo­li­ant, 57 g
Cosmica Face Cleansing Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Cle­an­sing Scrub, 50 ml
Vichy Idealia Night Peeling
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Idea­lia Night Peeling, 100 ml

5. Pøs på med fuktighet

En ansikts­mas­ke gir hud­en den eks­tra boos­ten den tren­ger for å bli glat­te­re, stram­me­re, sun­ne­re og mer strå­len­de.  Etter ansiktspe­elin­gen i ditt hjem­me­spa, kan du leg­ge ansikts­mas­ken i et rikt lag over hud, hals og bryst­par­ti, men unn­gå øyepartiet.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av ansikts­mas­ker for alle hud­ty­per og ‑til­stan­der, blant annet Avè­ne Soot­hing Mois­tu­re Mask som skal gi fuk­tig­het og glød til en sen­si­tiv og tørr hud, leir­mas­ken REN invi­sib­le pore detox mask som ren­ser og ren­gjør i dyb­den og den kraft­ful­le Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Recovery Mas­que som repa­re­rer og sti­mu­le­rer til cellefornyelse.

Legg deg ned i 15–20 minut­ter mens ansikts­mas­ken vir­ker, lukk øyne­ne og nyt den avslap­pen­de følel­sen du får av å bare kun­ne foku­se­re på deg selv en stund!

LES OGSÅ: Slik måler du fuk­tig­he­ten i hud­en din

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Avène Tolerance Extreme ansiktsmaske
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Tole­ran­ce Extre­me ansikts­mas­ke, 50 ml
Vichy rensende leirmaske
Gå til nett­bu­tikk
Vichy ren­sen­de leir­mas­ke, 75 ml
REN Evercalm Ultra Rescue Mask
Gå til nett­bu­tikk
REN Ever­calm Ultra Res­cue Mask, 50 ml
Vichy fuktighetsgivende mineralmaske
Gå til nett­bu­tikk
Vichy fuk­tig­hets­gi­ven­de mine­ral­mas­ke, 75 ml

Ekstra pleie til øyepartiet

Også øyne­ne kan få litt pleie i et hjem­me­spa.  For å fris­ke opp hud­en rundt øyne­ne, kan du bru­ke øye­kre­men din som en mas­ke. Legg et eks­tra på rundt hvert øye og gjer­ne en agurk­ski­ve over.

Husk at øye­krem ald­ri skal påfø­res inn­til øyen­kan­ten, men leg­ges i en sir­kel på bei­na under og over øyne­ne. L’Oc­ci­ta­ne Immor­tel­le Divi­ne Eye Balm er en øye­krem som også kan bru­kes som maske.

LES OGSÅ: Vak­ker make­up til sen­si­ti­ve øyne

Husk bodylotion til slutt

Pass på å smø­re på godt med bodylo­tion rett etter at du har klap­pet hud­en tørr etter badet. Du fin­ner man­ge gode bodylo­tions og kroppskre­mer hos Vitusapotek.

LES OGSÅ: 8 hud­pleie­tips som gir deg mer fuk­tig­het i huden

Skjem bort mannen din!

Selv om menn kan­skje ikke er så opp­tatt av hud­pleie selv, els­ker de fles­te å bli stelt med.

Finn frem pro­duk­ter, hånd­klær, klu­ter og en bol­le med varmt vann, og be ham leg­ge seg ned på sofaen.

Gjør så en ansikts­be­hand­ling på ham med rens, peeling og ansikts­mas­ke, og du skal se han blir både strå­len­de fin, og strå­len­de fornøyd.

Hos Vitusapotek fin­ner du gode pro­duk­ter spe­si­elt bereg­net på man­nens hud, blant annet fra Der­ma­lo­gica, L’Oc­ci­ta­ne og Vichy.

Psssst! Noen av våre Vitusapotek har hud­pleie­sa­lon­ger. Se over­sikt over hvil­ke apo­tek det­te er og hva de til­byr her.

LES OGSÅ: God int­im­pleie for underlivet