VI+ Aktiv for deg som er opp­tatt av å hol­de deg i akti­vi­tet. Vi gir deg gode råd innen kost­hold og tre­ning. Ja, også har vi alt som strengs av nyt­ti­ge pro­duk­ter til turen. Vi vet.

Slik forhindrer du benbrudd i vinter

Slik forhindrer du benbrudd i vinter

Med enk­le mid­ler kan du fore­byg­ge ben­brudd i vin­ter, og hjel­pen fin­ner du hos ditt nær­mes­te Vitusapotek, både i form av brod­der og kost­holds­råd som styr­ker skje­let­tet.

Slik får du motivasjon til å trene

Slik får du motivasjon til å trene

Er det hardt å kom­me seg ut av sofa­en og kom­me igang med tre­ning? Per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu har 9 gode råd som kan gi deg moti­va­sjon til å tre­ne.

Rådene som beskytter barnehud i kulden

En deli­kat barne­hud tren­ger beskyt­tel­se i kul­den. Med god beskyt­tel­se mot kul­de fore­byg­ges frost­ska­der, men også irri­tert og tørr hud hos barn om vin­te­ren.

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

Noen kilo eks­tra i for­hold til anbe­falt BMI, er ikke nød­ven­dig­vis far­lig for helsen din. Slik kan du sjek­ke om over­vek­ten din er ufar­lig eller noe du bør gjø­re noe med.

Effektiv behandling av fotsopp

Effektiv behandling av fotsopp

Jo ras­ke­re du star­ter behand­ling av fot­sopp, desto bed­re! Her får du far­ma­søy­tens råd til hvor­dan du kan bli kvitt fot­sopp.

Smart førstehjelp i tursekken

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tur­sek­ken.

Bli en løper på 6 uker

Kom i form i høst! Her er tip­se­ne og tre­nings­pro­gram­met som gjør deg til en løper på kun 6 uker.

Tren hjemme!

Lek med bar­na er kan­skje den mest menings­ful­le tre­nin­gen du kan fore­ta deg. Men­nes­ket er skapt til et liv i akti­vi­tet.

Tips og hjelp mot svette

Her er 9 nyt­ti­ge ting å vite om svet­ting og hva du kan gjø­re mot svet­te og svette­lukt.