VI+ Aktiv for deg som er opp­tatt av å hol­de deg i akti­vi­tet. Vi gir deg gode råd innen kost­hold og tre­ning. Ja, også har vi alt som strengs av nyt­ti­ge pro­duk­ter til turen. Vi vet.

Effektiv behandling av fotsopp

Effektiv behandling av fotsopp

Jo ras­ke­re du star­ter behand­ling av fot­sopp, desto bed­re! Her får du far­ma­søy­tens råd til hvor­dan du kan bli kvitt fot­sopp.

Smart førstehjelp i tursekken

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tur­sek­ken.

Bli en løper på 6 uker

Kom i form i høst! Her er tip­se­ne og tre­nings­pro­gram­met som gjør deg til en løper på kun 6 uker.

Tren hjemme!

Tren hjemme!

Lek med bar­na er kan­skje den mest menings­ful­le tre­nin­gen du kan fore­ta deg. Men­nes­ket er skapt til et liv i akti­vi­tet.

Tips og hjelp mot svette

Her er 9 nyt­ti­ge ting å vite om svet­ting og hva du kan gjø­re mot svet­te og svette­lukt.

Bli sterk uten vekter

Bli sterk kun ved hjelp av din egen kropps­vekt! Med det­te styrke­pro­gram­met tre­ner du hele krop­pen.