VI+ Aktiv for deg som er opp­tatt av å hol­de deg i akti­vi­tet. Vi gir deg gode råd innen kost­hold og tre­ning. Ja, også har vi alt som strengs av nyt­ti­ge pro­duk­ter til turen. Vi vet.

Derfor blir du våryr

Derfor blir du våryr

Lan­ge som­mer­da­ger og lyse net­ter set­ter i gang hor­mo­ner som gjør at vi får mer lyst på hverandre.

Bli sterk uten vekter

Bli sterk uten vekter

Bli sterk kun ved hjelp av din egen kropps­vekt! Med det­te styrke­pro­gram­met tre­ner du hele kroppen.

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

Noen kilo eks­tra i for­hold til anbe­falt BMI, er ikke nød­ven­dig­vis far­lig for helsen din. Slik kan du sjek­ke om over­vek­ten din er ufar­lig eller noe du bør gjø­re noe med.

Effektiv behandling av fotsopp

Effektiv behandling av fotsopp

Jo ras­ke­re du star­ter behand­ling av fot­sopp, desto bed­re! Her får du far­ma­søy­tens råd til hvor­dan du kan bli kvitt fotsopp.

Smart førstehjelp i tursekken

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tursekken.

Tren hjemme!

Tren hjemme!

Lek med bar­na er kan­skje den mest menings­ful­le tre­nin­gen du kan fore­ta deg. Men­nes­ket er skapt til et liv i aktivitet. 

Tips og hjelp mot svette

Tips og hjelp mot svette

Her er 9 nyt­ti­ge ting å vite om svet­ting og hva du kan gjø­re mot svet­te og svettelukt.

Slik unngår du problemer med underlivet

Slik unngår du problemer med underlivet

Kløe, irri­ta­sjon, tørr­het, infek­sjo­ner og and­re pro­ble­mer med under­li­vet kan fore­byg­ges og behand­les med rik­tig pleie nedentil.