BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er utdan­net lege, spe­sia­list i kli­nisk far­ma­ko­lo­gi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­y­rket job­ber hun nå som for­fat­ter og foredrags­holder på full­tid.

Saftig og glutenfri mangokake

Saftig og glutenfri mangokake

Lag en glu­ten­fri man­go­kake med dei­li­ge sma­ker – en litt sun­ne­re fris­tel­se uten at det går utover kosen.

11 tips til sunnere mat i hverdagen

Få Berit Nord­strands enk­le råd til hvor­dan du får sun­ne­re mat i hver­da­gen uten at det går utover kosen. Det er lite som skal til!

Tren hjemme!

Lek med bar­na er kan­skje den mest menings­ful­le tre­nin­gen du kan fore­ta deg. Men­nes­ket er skapt til et liv i akti­vi­tet.

God mat for tarmene dine

God mat for tarmene dine

Du er ikke hva du spi­ser. Du er hva dine tarm­bak­te­ri­er spi­ser. Her gir Berit Nord­strand deg seks trinn til en sunn tarm og der­med en fris­ke­re kropp, mer over­skudd og et klart hode.

Styrkende kyllingsuppe

Lag den­ne nyde­li­ge sup­pen med en rek­ke råva­rer som i stu­di­er er vist å være bra for immun­for­sva­ret.

Delikat fiskemiddag på 10 minutter

Her er opp­skrif­ten på Berit Nord­strands lek­re rett med dam­pet kvei­te, spi­nat og sopp – enkel, sunn og deli­kat i en tra­vel hver­dag.