BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

Berit Nord­strands opp­skrift inne­hol­der både full­ver­di­ge pro­tei­ner fra kyl­ling, anti­ok­si­dant­kraft fra grønn­sa­ker og urter og immun­sti­mu­le­ren­de stof­fer i løk, hvit­løk og byggryn.

Farge­rike oran­sje eller grøn­ne grønn­sa­ker inne­hol­der plante­stof­fer som er sær­de­les immunstyrkende.

LES MER: Den­ne maten styr­ker immun­for­sva­ret ditt

Slik lager du kyllingsuppen

Del opp kyl­lin­gen (fra kraft­ko­kin­gen) eller 4–500 gram stekt eller kokt kyl­ling i pas­se sto­re biter. Res­ter av kyl­ling eller kalk­un egner seg også godt.

DETTE TRENGER DU TIL KYLLINGSUPPEN (5–6 PORSJ.):

 • 4–500 gram stekt eller kokt kyl­ling i pas­se sto­re biter
 • 3–4 fedd hvit­løk, småhakket
 • 8–10 sopp (jeg bruk­te aromasopp)
 • 5 små gul­røt­ter; grovt revet eller kut­tet i strimler
 • 1 hel brok­ko­li, kut­tet i små buket­ter (stil­ken grovrives)
 • 1 liten bit sel­leri­rot kut­tet i strim­ler (jeg bruk­te 100 g)
 • 1 hel pur­re­løk, delt i to på langs og skjært i skiver
 • evt. 1 hak­ket chili for den som liker litt hete
 • 2–2,5 dl bløt­lag­te og kok­te byggryn (eller brun ris om du vil ha glutenfri)
 • fris­ke urter til gar­ni­tyr (eks. persille,oregano,timian)
 • 1 liter kyl­ling­kraft (se egen opp­skrift len­ger ned i saken)

Panne­stek så hvit­løk og ski­vet sopp, sta­ver av gul­rot og grov­rev­ne brok­kolistil­ker, pur­re­løk og brok­ko­li­bu­ket­ter på mid­dels var­me i litt smør til de er møre.

Ha så grønn­sa­ker og kyl­ling­kjøtt til­ba­ke i kraf­ten og til­sett gjer­ne 2–2,5 dl fer­dig kok­te byggryn. Har du ikke fer­dig kok­te byggryn, kan du også koke byggris raskt eller bare la være den­ne ingrediensen.

La sup­pen trek­ke i 10–15 minut­ter så sma­ke­ne får blan­det seg.

Ser­ve­res i suppe­skå­ler med gar­ni­tyr av fris­ke urter (eks. ore­ga­no, timi­an, blad­per­sil­le), og litt revet par­me­san eller gjer­ne en kort­reist annen hard hvit ost. Hver enkelt kan kryd­re med litt kver­net pep­per over ved ser­ve­ring, for­di pep­per kan øke mine­ral­opp­ta­ket. Så er det bare å kose seg.

Lag din egen kyllingkraft

Før du star­ter på selve sup­pen, anbe­fa­ler jeg deg å lage din egen kraft. Det er over­ras­ken­de enkelt.

Har du lyst til å lage kyl­ling­kraft fra bun­nen, så tar det 5–6 minut­ter i hak­king av kraft­grønn­sa­ker og 12–20 timers ven­ting på fer­dig kraft.

Lag gjer­ne dob­bel por­sjon kyl­ling­kraft så har du basis til en saus, wok­rett eller en risot­to om du vil.

Kraf­ten hol­der seg i kjøle­ska­pet i 3–4 dager, men kan også fry­ses, f.eks. i istern­nin­ger og bru­kes etter behov.

Slik lager du kyllingkraften:

Hell kaldt vann i en stor gry­te. Legg i hele kyl­ling­lår, ev. 1/2 hel kyl­ling med skinn og bein. La kraf­ten få et opp­kok og skum av det grå skum­met som leg­ger seg på toppen.

DETTE TRENGER DU TIL KYLLINGKRAFTEN (5–6 PORSJ.):

 • 4 l vann
 • 1 hel øko eller gård­skyl­ling, alt.4 sto­re lår (det­te blir kjøtt til 2 middagsretter!)
 • 2 sto­re gulrøtter
 • 1 stor gul løk
 • 1 hvit­løk
 • 150 g sellerirot
 • 5–6 hele sorte pepperkorn
 • 1 laur­bær­blad
 • Urtek­vast av en liten bunt fris­ke urter (jeg bruk­te ore­ga­no og timian)

Vask og kutt kraft­grønn­sa­ker i sto­re biter og legg oppi gry­ten. Hvit­lø­ken deles bare på tvers i to halv­de­ler uten skrel­ling. Løken tar du av det ytters­te bru­ne skal­let på og deler i fire sto­re båter.

Lag en urtek­vast ved å kny­te en hys­sing­bit omkring en god bunt (ca.2 cm i dia­me­ter av hver) med timi­an og ore­ga­no. Legg urtek­vas­ten, pep­per­korn og laur­bær­blad i gry­ten. Har du en urte­pose, kan du også bru­ke den.

La kraf­ten få et nytt opp­kok for så å trek­ke rett under koke­punk­tet i 12–20 timer. Ta opp kyl­ling­låre­ne fra gry­ten og sil kraften.

Smak så til med salt og pep­per og du har ver­dens bes­te kraft.

Tips! Alter­na­tivt lager du kyl­ling­kraft av 2 liter vann og rik­tig meng­de øko­b­ul­jong­ter­nin­ger . Les på bul­jong­ter­ning­pak­ken ift blandingsforhold.

Opp­skrif­te­ne er fra Berit Nord­strands Blogg hvor du fin­ner fle­re oppskrifter.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Nycoplus Magnesium + Calcium
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Mag­ne­si­um + Cal­ci­um, 100 tabletter
Nycoplus B-kompleks
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus B‑kompleks, 200 tabletter
D-Pearls 20 mg
Gå til nett­bu­tikk
D‑Pearls 20 mg, 40 kapsler
Nycoplus calcium m/K & D3-vitamin Tabletter 75 mikrog/5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus cal­ci­um m/K & D3-vita­min Tab­let­ter 75 mikrog/5 mikrog/500 mg
Nycoplus D3-vitamin Tabletter - 20 mikrog
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Tab­let­ter – 20 mikrog
Nycoplus C-vitamin DEPOTtab 200 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus C‑vitamin DEPOTtab 200 mg

Fle­re mid­da­ger for immunforsvaret

Her er fle­re mid­da­ger med ingre­di­en­ser som skal styr­ke immun­for­sva­ret ditt – alle fra Berit Nord­strands blogg hvor­du fin­ner man­ge fle­re oppskrifter: