– Øyne­ne er vår vik­tigs­te kil­de til infor­ma­sjon, og også to av våre mest ømfint­li­ge orga­ner, sier apo­tek­tek­ni­ker Lyly Huynh ved Vitusapotek Oslo City.

– Nett­opp der­for må vi ta godt vare på dem, sær­lig når du er i sterk sol på ferie, om vår­en og som­mer­en, på fjel­let og når du er omgitt av snø, vann eller i omgi­vel­ser som reflek­te­rer UV-strå­le­ne eks­tra, sier Lyly Huynh.

LES OGSÅ: Gode råd mot tør­re og irri­ter­te øyne

Godkjente solbriller vil beskytte øynene

Det er vik­tig å bru­ke sol­bril­ler i sola for­di øyne­ne våre er det orga­net hvor UV-strå­ler tren­ger lengst inn, kan apo­tek­tek­ni­ker Lyly Hyunh opplyse.

Ved sjø­en og på snø­dek­te fjell kan strå­le­ne bli spe­si­elt ster­ke, for­di de reflek­te­res av snø­en og vannet.

Og det er abso­lutt ikke det sam­me hvil­ke sol­bril­ler du bruker.

– For å være sik­ker på at sol­bril­le­ne dine gir nok beskyt­tel­se, bør du se etter CE-mer­ket. Det er et mer­ke som indi­ke­rer at de har fil­ter og er EU-god­kjen­te, og der­med kan stop­pe ska­de­li­ge UV-strå­ler.

LES OGSÅ: Slik sjek­ker du sol­kre­men din

Sjekk noen av sol­brille­mo­del­le­ne fra Mok­ki her. Du fin­ner sol­bril­le­ne hos Vitusapotek. Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Mokki solbrille MO2250 C
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2250 C
Mokki solbrille MO2222 B
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2222 B
Mokki solbrille MO2252 B
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2252 B
Mokki solbrille MO2253 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2253 A
Mokki solbrille retro
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2245 B
Mokki solbriller barn 4-8 år
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­ler barn 4–8 år
Mokki solbriller for baby blå m/Blue Block linse
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­ler for baby blå m/Blue Block linse
Mokki solbrille MO2252 C
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2252 C
Mokki solbrille MO2251 B
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2251 B
Mokki solbrille MO2249 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2249 A
Mokki solbrille MO2248 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2248 A
Mokki solbrille MO2246 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2246 A
Mokki solbrille MO2244 B
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2244 B
Mokki solbrille MO2222 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki-sol­bril­le-MO2222‑A

Øyesykdommer av sterk UV-stråling

Ved lang­va­rig UV-strå­ling uten god nok beskyt­tel­se, kan du få øyesykdommer.

– Om øyne­ne blir utsatt for mye UV-strå­ling over tid, kan det øke risi­ko­en for grå stær og ska­der på nett­hin­nen. Grå stær kan behand­les, men ska­der på nett­hin­nen kan ikke behand­les og det kan påvir­ke synet vårt.

Så selv om du synes du tåler solen godt, bør du gjø­re øyne­ne en tje­nes­te og all­tid beskyt­te dem med sol­bril­ler i sterkt sol­lys. Husk at øyne­ne skal vare hele livet!

PASS BARNEØYNENE: Sol­bril­ler er like nød­ven­dig som sol­krem for bar­na – også de aller minste.

Råd hvis du har blitt snøblind

Dår­lig beskyt­tel­se mot den ster­ke påske­sola eller lan­ge dager på sjø­en uten sol­bril­ler, kan for­år­sa­ke smerte­ful­le ska­der som for eksem­pel snøblindhet.

– Snø­blind­het er små, over­fla­tis­ke sår på horn­hin­nen for­år­sa­ket av UV-strå­ling, og det kan gi sym­pto­mer som ster­ke smer­ter, ren­nen­de øyne, lys­sky­het, rødhet og kløe, og en følel­se av at man har sand eller rusk i øyet, sier apotekteknikeren.

Lyly Huynh  for­kla­rer hva du skal gjø­re om du har vært uhel­dig og blitt snøblind:

– Mens pla­ge­ne er til ste­de er det vik­tig å unn­gå sterkt lys, og bru­ke sol­bril­ler både inne og ute.

Smer­ten kan lind­res ved hjelp av smerte­stil­len­de. Der­som såre­ne ikke gror og smer­te­ne ved­va­rer, bør du kon­tak­te lege.

– Dra inn­om ditt nær­mes­te apo­tek og spør om råd, sier Lyly Huynh.

LES OGSÅ: Bru­ker du rik­tig smertestillende?

Lag­re