Maciej Adanaszek

Maciej Ada­naszek er far­ma­søyt og apo­te­ker ved Vitusapotek Mor­tens­rud i Oslo.

Effek­ti­ve pro­duk­ter har gjort hud­pleie for menn over­kom­me­lig, selv for ham som all­tid har syn­tes at litt vann i ansik­tet mor­gen og kveld, holder. 

Tiden hvor hud­pleie var noe dame­ne holdt på med, er defi­ni­tivt over. Her er hud­pleie for menn – egen­pleie som tar noen få minut­ter av hans liv, men som gir hud­en vita­li­tet og spenst som varer.

LES OGSÅ: Her får du gra­tis hudanalyse

Bedre og mer effektive produkter

– Sta­dig fle­re kjø­per med seg hud­pleie­pro­duk­ter selv. Det som av man­ge opp­lev­des som flaut tid­li­ge­re, er helt greit nå for­tel­ler Maciej Ada­na­zek som er far­ma­søyt og apo­te­ker ved Vitusapotek Mor­tens­rud i Oslo.

Vitusapotek har man­ge pro­duk­ter som er ret­tet spe­si­elt mot hud­pleie for menn, men også gode pro­duk­ter fra blant annet Der­ma­lo­gica som fun­ge­rer for både menn og kvin­ner. Så len­ge pro­duk­te­ne er bra for manne­hud­ens utford­rin­ger og duf­t­en er nøy­tral, er pro­duk­te­ne fine å bru­ke også for ham.

– Det vik­tigs­te er at du vel­ger hud­pleie­pro­duk­ter som er til­pas­set din hud, sier Maciej.

LES OGSÅ: Slik blir du kvitt fotsopp

Har oftere kviser

Man­nens hud er tyk­ke­re enn hos damer. Det­te skyl­des blant annet at den har mer kol­la­gen – hud­ens «fyll­stoff».

Han har også en mer fet hud enn hen­ne. Man­nens hor­mo­ner gjør at hud­en pro­du­se­rer mer talg enn hva kvinne­hud­en nor­malt gjør.

– Der­for har gut­ter ofte­re akne­pro­ble­mer enn jen­ter i puber­te­ten, for­tel­ler Maciej. Han påpe­ker sam­ti­dig at selv om en hud er fet, kan den være fukt­fat­tig. Og mang­len­de fuk­tig­het kan trig­ge økt pro­duk­sjon av talg og der­med mer kvi­ser. Det er der­for vik­tig å bru­ke en god fuk­tig­hets­krem ved pleie av en fet og uren hud.

Akne­hud­en kan ofte være sen­si­tiv. Her har både Avéne og La Roche-Posay pro­duk­ter som pas­ser fint til hud­pleie for menn og kvinner.

LES OGSÅ: Slik gir du hud­en en skik­ke­lig rens

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Daily Microfoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Dai­ly Micro­fo­li­ant, 75 g
La Roche-Posay Hydraphase Intense Eyes Øyegelé
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Hydrap­hase Inten­se Eyes Øye­gelé, 15 ml
L'Occitane Cade complete care
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Cade com­p­le­te care, 50ml
ACO Spotless Daily Face Wash
Gå til nett­bu­tikk
ACO Spot­less Dai­ly Face Wash, 200 ml
REN Evercalm Ultra Rescue Mask
Gå til nett­bu­tikk
REN Ever­calm Ultra Res­cue Mask, 50 ml
Vichy Homme Hydra Mag C+ dag- og øyekrem
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Hom­me Hydra Mag C+ dag- og øye­krem, 50 ml
Dermalogica Medibac Clearing Sebum Clearing Masque
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Medi­bac Clea­ring Sebum Clea­ring Mas­que, 75 ml
Dermalogica Special Cleansing Gel
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Spec­i­al Cle­an­sing Gel, 50 ml
Dermalogica Daily Resurfacer
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Dai­ly Resur­fa­cer, 35 stk.
Vichy Homme Hydra Cool+ ansiktsgel
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Hom­me Hydra Cool+ ansikts­gel, 50 ml
Cosmica Menn ansiktskrem
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Menn ansikts­krem, 60 ml
Cliniderm Men Hydra Face Creme
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Men Hydra Face Cre­me, 50 ml
La Roche-Posay Hydraphase Light Krem Normal
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Hydrap­hase Light Krem Nor­mal, 50 ml

Mindre rynker enn damene

– Sam­ti­dig får menn ryn­ker sene­re enn hen­ne for­di han pro­du­se­rer mer kol­la­gen, i til­legg til at tal­gen «smø­rer» hud­en innen­fra. Men når ald­rings­pro­ses­sen først set­ter inn, skjer end­rin­ge­ne raskt, under­stre­ker farmasøyten.

Hud­pleie for man­nen på 1–2‑3!

  1. Velg pro­duk­ter som er til­pas­set din hud og som er enk­le å bruke.
  2. Bruk en opp­fris­ken­de rens du kan bru­ke i dusjen.
  3. Påfør en fuk­tig­hets­krem som er lett, ikke fet og enkel å smø­re ut.

– Med åre­ne mis­ter hud­en sin elas­ti­si­tet og pro­duk­sjo­nen av kol­la­gen redu­se­res. Jo eld­re man blir, desto leng­re tid tar det å pro­du­se­re nye hud­cel­ler, og hud­en blir mind­re fast, sier Maciej Adanaszek.

Men akku­rat som for kvin­ner, kan god beskyt­tel­se mot solen, en sunn livs­stil og gode hud­plei­eru­ti­ner, gjø­re mye for man­nens hud.

LES OGSÅ: Tip­se­ne som dem­per rødme og rosacea

Enkel hudpleie for menn

Har du ikke vært nøye med hud­plei­en din før, bør du gjø­re det enkelt.

– En basic rens av hud­en to gan­ger dag­lig – mor­gen og kveld, er lurt. Hos Vitusapotek har vi man­ge gode rense­pro­duk­ter til hud­pleie for menn.

For deg som kan­skje vil gjø­re det enkelt, er det prak­tisk med en rens­e­gel du kan ha i dusjen og ved vas­ken, sier Maciej. Prøv for eksem­pel Der­ma­lo­gica Spec­i­al Cle­an­sing Gel eller La Roche-Posay Effaclar Rens­egelé for en fet og uren hud.

– Etter rens, klap­per du hud­en tørr og smø­rer ansik­tet med en olje­fri fuk­tig­hets­krem som vir­ker mat­ten­de på hud­en. Gel­ak­ti­ge kre­mer er popu­lært, for eksem­pel Vichy Hom­me Hydra Cool+ ansikts­gel, tip­ser farmasøyten.

LES OGSÅ: Det er ikke din skyld at du har uren hud

Saken fort­set­ter etter bildet.

Hudpleie skjegg

STELL UNDER SKJEGGET: Har du skjegg, bør du være eks­tra nøye med å ren­se og pleie hud­en mor­gen og kveld.

Stell huden under skjegget

– Man­ge menn har mer sen­si­tiv hud enn kvin­ner for­di de bar­be­rer seg ofte. Hos Vitusapotek har vi man­ge pro­duk­ter nett­opp for en sen­si­tiv hud, for­tel­ler farmasøyten.


Har du skjegg, bør du være eks­tra nøye med hudpleie.

Kan menn med skjegg også bru­ke peeling?

– Ja! Har du skjegg, bør du være eka­tra nøye med hud­pleie. Det blir ofte mye uren­he­ter og kløe under skjeg­get, så pass på å ren­se hud­en her også, sier Maciej.

– Det er vik­tig å bru­ke peeling minst én gang i uken. Det fjer­ner døde hud­cel­ler og sti­mu­le­rer hud­en til å dan­ne nye hud­cel­ler, for­kla­rer han.

Prøv for eksem­pel Der­ma­lo­gica gent­le cream exfo­li­ant eller Cos­mica Face Cle­an­sing Scrub.

LES OGSÅ: Slik plei­er du hud med voksenakne

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

L'Occitane Cade shower gel
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Cade show­er gel, 250 ml
Cosmica Men Original Deo med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Men Ori­gi­nal Deo med par­fy­me, 50 ml
Vichy Homme barberskum til alle hudtyper
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Hom­me bar­ber­skum til alle hud­ty­per, 200 ml
Vichy Homme Sensi-Baume Aftershave til alle hudtyper
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Hom­me Sen­si-Bau­me After­shave til alle hud­ty­per, 75 ml
Cosmica Menn Hår & Kropp Såpe
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Menn Hår & Kropp Såpe
Cliniderm Men Deo Stick
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Men Deo Stick, 75 ml
L'Occitane Cade Aftershave Balm
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Cade After­shave Balm, 75 ml
Vichy Homme antiperspirant deodorant roll-on 72h med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Hom­me anti­per­spi­rant deodo­rant roll-on 72h med par­fy­me, 50 ml
Vidi Mann antiperspirant uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi Mann anti­per­spi­rant uten par­fy­me, 75 ml

Pleie til øyepartiet

Selv om man­nens hud eldes sene­re enn kvin­nens, kom­mer ald­rings­teg­ne­ne i øye­par­ti­et raskt også for ham. Hud­en her er tyn­ne­re og ald­rings­pro­ses­sen synes ras­ke­re og mer tyde­lig, så en øye­krem er fin å ha som en del av hud­pleie for menn.

Gra­tis hudanalyse
Hos de Vitusapotek som fører Der­ma­lo­gica, kan du få gjen­nom­ført hud­ana­ly­sen Speed­map­ping helt gra­tis og ufor­plik­ten­de. Den­ne kart­leg­gin­gen av hud­en gjør at du let­te­re fin­ner pro­duk­ter som pas­ser akku­rat din hud. Du kan fin­ne ut mer om hud­til­stan­den din og om du for eksem­pel kan ha noen hud­syk­dom­mer som kan tren­ge eks­tra pleie.

– For­di hud­en rundt øyne­ne er tyn­ne­re, blir også hud­en her ras­ke­re fukt­fat­tig. En god øye­krem, som for eksem­pel La Roche-Posay Hydrap­hase Inten­se Eyes Øye­gelé, kan til­fø­re den tyn­ne hud­en i øye­par­ti­et både fuk­tig­het og pleie, tip­ser farmasøyten.

LES OGSÅ: Slik dem­per du svetten

Husk solbeskyttelse

Du kan være så flink du bare vil med god hud­pleie for menn, men hvis du er mye i solen og att­på­til er dår­lig på å bru­ke sol­krem med høy fak­tor, kan du drop­pe å bru­ke pen­ge­ne på gode hudpleieprodukter.

– Uan­sett pleie og sol­be­skyt­tel­se: Bruk solvett! sier Maciej.

I Nor­ge lig­ger vi i ver­dens­top­pen i antall til­fel­ler av føflekkreft, og menn i godt vok­sen alder, tro­ner øverst.

LES OGSÅ: Slik måler du fuk­tig­he­ten i hud­en din