Noen tren­ger fle­re våt­ser­vi­et­ter enn and­re. Og plas­ter. Og sol­krem. Og tål­mo­dig­het. Vi vet. Der­for har VI+ fami­lie både tip­se­ne og til­bu­de­ne som gjør hver­da­gen litt enk­le­re for både sto­re og små.

Hjelp mot pinlige plager

Hjelp mot pinlige plager

En del pla­ger er ikke all­tid så lett å ta opp over en disk i et apo­te­k­lo­ka­le. Her er 5 pin­li­ge pla­ger og hvor­dan du sik­rer deg dis­kret hjelp.

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer

De flest får til tider mage­smer­ter og mage­trøb­bel. Her får du gode tips fra far­ma­søy­ten mot mage­smer­ter, dia­re, for­stop­pel­se, luft i magen og hals­brann.

Saftig og glutenfri mangokake

Lag en glu­ten­fri man­go­kake med dei­li­ge sma­ker – en litt sun­ne­re fris­tel­se uten at det går utover kosen.

Slik demper du smerter hos barn

Her er far­ma­søy­tens 6 vik­tigs­te råd til hvor­dan du kan dem­pe smer­ter hos barn og baby­er på en trygg måte.

11 tips til sunnere mat i hverdagen

Få Berit Nord­strands enk­le råd til hvor­dan du får sun­ne­re mat i hver­da­gen uten at det går utover kosen. Det er lite som skal til!