Noen tren­ger fle­re våt­ser­vi­et­ter enn and­re. Og plas­ter. Og sol­krem. Og tål­mo­dig­het. Vi vet. Der­for har VI+ fami­lie både tip­se­ne og til­bu­de­ne som gjør hver­da­gen litt enk­le­re for både sto­re og små.

Slik styrer du unna overspising i julen

Slik styrer du unna overspising i julen

Få en litt bed­re jul med lave­re skuld­re og mer nytel­se, sier Berit Nord­strand. Her er råde­ne og opp­skrif­te­ne som gjør julen litt bed­re for helsen, men uten at det går utover jule­ko­sen.

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer i julen

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer i julen

Mye mat, anner­le­des kost­hold og mye stille­sit­ting i jule­ti­den, kan gi mage­trøb­bel ? Her får du gode tips fra far­ma­søy­ten mot mage­smer­ter, dia­re, for­stop­pel­se, luft i magen og hals­brann.

Dette bør et hjemmeapotek inneholde

Dette bør et hjemmeapotek inneholde

Når nøden er størst er det fint om hjel­pen er nær. Et vel­ut­styrt hjem­me­apo­tek kan gi nød­ven­dig første­hjelp ved uhell, ulyk­ker og syk­dom.

Smart førstehjelp i tursekken

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tur­sek­ken.

Fine julegaver på lavbudsjett

Vil du gle­de en venn­in­ne, over­ras­ke en kol­le­ga eller ha med en liten pre­sang til vert­in­nen, har Vitusapotek fine og nyt­ti­ge jule­ga­ver – man­ge til under 100 kro­ner. Her er 40 gave­tips.

21 julegaver til henne

Det er ikke all­tid lett å fin­ne jule­ga­ver til hen­ne, men kom­mer du inn­om Vitusapotek fin­ner du gaver til damer i alle ald­re – gaver som vil kom­me til nyt­te! Her er våre 21 favo­rit­ter.

Saftig og glutenfri mangokake

Lag en glu­ten­fri man­go­kake med dei­li­ge sma­ker – en litt sun­ne­re fris­tel­se uten at det går utover kosen.

Slik demper du smerter hos barn

Her er far­ma­søy­tens 6 vik­tigs­te råd til hvor­dan du kan dem­pe smer­ter hos barn og baby­er på en trygg måte.