Noen tren­ger fle­re våt­ser­vi­et­ter enn and­re. Og plas­ter. Og sol­krem. Og tål­mo­dig­het. Vi vet. Der­for har VI+ fami­lie både tip­se­ne og til­bu­de­ne som gjør hver­da­gen litt enk­le­re for både sto­re og små.

Rådene som beskytter barnehud i kulden

Rådene som beskytter barnehud i kulden

En deli­kat barne­hud tren­ger beskyt­tel­se i kul­den. Med god beskyt­tel­se mot kul­de fore­byg­ges frost­ska­der, men også irri­tert og tørr hud hos barn om vin­te­ren.

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer

De flest får til tider mage­smer­ter og mage­trøb­bel. Her får du gode tips fra far­ma­søy­ten mot mage­smer­ter, dia­re, for­stop­pel­se, luft i magen og hals­brann.

Bør jeg ta influensavaksine?

Bør jeg ta influensavaksine?

For en del av oss kan en influ­en­sa gi helsen en skik­ke­lig knekk. Sjekk om du befin­ner deg i en risiko­grup­pe, og få satt influ­ensa­vak­si­nen hos Vitusapotek – enkelt og raskt.

11 tips til sunnere mat i hverdagen

Få Berit Nord­strands enk­le råd til hvor­dan du får sun­ne­re mat i hver­da­gen uten at det går utover kosen. Det er lite som skal til!

– Ingenting er håpløst

Det er ikke kal­de hoder, men var­me hjer­ter som fører til end­rin­ger, sier Lin­dis Hurum fra Leger Uten Gren­ser. Hun ser at små ting vi alle kan gjø­re, kan hjel­pe men­nes­ker i nød, både i og uten­for Nor­ge.

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tur­sek­ken.

Pleien som beskytter barnets hud

God pleie og beskyt­tel­se av bar­nets hud gir kom­fort og et godt grunn­lag for å fore­byg­ge hud­ska­der, tid­lig ald­ring og hud­kreft i vok­sen alder. Her får du gode råd fra Vitusapotek.