Noen tren­ger fle­re våt­ser­vi­et­ter enn and­re. Og plas­ter. Og sol­krem. Og tål­mo­dig­het. Vi vet. Der­for har VI+ fami­lie både tip­se­ne og til­bu­de­ne som gjør hver­da­gen litt enk­le­re for både sto­re og små.

7 tips som lindrer vannkopper

7 tips som lindrer vannkopper

Hva gjør du når bar­net klør seg til blods og ikke får sove? Her er apo­tek­tek­ni­ke­rens bes­te tips.

Riktig pleie av sår babyhud

Riktig pleie av sår babyhud

Det godt å ha gjort hjem­me­apo­te­ket klart på for­hånd når du kom­mer hjem fra syke­hu­set med en nyfødt baby.

Hjelp mot pinlige plager

Hjelp mot pinlige plager

En del pla­ger er ikke all­tid så lett å ta opp over en disk i et apo­te­k­lo­ka­le. Her er 5 pin­li­ge pla­ger og hvor­dan du sik­rer deg dis­kret hjelp.

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer

De flest får til tider mage­smer­ter og mage­trøb­bel. Her får du gode tips fra far­ma­søy­ten mot mage­smer­ter, dia­re, for­stop­pel­se, luft i magen og halsbrann.

Saftig og glutenfri mangokake

Saftig og glutenfri mangokake

Lag en glu­ten­fri man­go­kake med dei­li­ge sma­ker – en litt sun­ne­re fris­tel­se uten at det går utover kosen.

Slik demper du smerter hos barn

Slik demper du smerter hos barn

Her er far­ma­søy­tens 6 vik­tigs­te råd til hvor­dan du kan dem­pe smer­ter hos barn og baby­er på en trygg måte.

11 tips til sunnere mat i hverdagen

11 tips til sunnere mat i hverdagen

Få Berit Nord­strands enk­le råd til hvor­dan du får sun­ne­re mat i hver­da­gen uten at det går utover kosen. Det er lite som skal til!

Smart førstehjelp i tursekken

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tursekken.