HUDKYNDIG: Apo­tek­tek­ni­ker Johanne Strøm ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

I 40-åre­ne slip­per vi ikke len­ger unna med lite søvn og dår­lig pleie av hud­en uten at det synes.

– Selv om hver­da­gen fort­satt er hek­tisk, har du kan­skje litt mer egentid og prio­ri­te­rer deg selv litt inn­imel­lom. Du blir kan­skje også mer obs på å vel­ge hud­plei­en som pas­ser hud­en din enn du gjor­de før, sier apo­tek­tek­ni­ker og Johanne Strøm fra Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

LES MER: Apo­tek­an­sat­te med kunn­skap om hud

Hud­for­ny­ing går saktere

– Nå begyn­ner «gam­le syn­der» å synes. Har du tid­li­ge­re vært mye i solen uten beskyt­tel­se og hatt en livs­stil som har satt sitt preg, vil nå ryn­ker og pig­men­te­rin­ger tre tyde­li­ge­re fram, sier Johanne.

DETTE SKJER MED HUDEN I 40-ÅRENE

  • Du får syn­li­ge mimikklinjer.
  • Lin­jer og ryn­ker blir tyde­li­ge­re, og mest i øvre del av ansiktet.
  • Pro­duk­sjo­nen av talg redu­se­res og fører til tør­re­re hud.
  • Hud­to­nen blir mer ujevn og hyper­pig­men­te­ring blir tydeligere.
  • Cou­pe­rose kan bli synlig.
  • Reduk­sjon av fast­het i hud­en for­di celle­for­ny­el­sen reduseres.

Det vises i hud­en hvor­dan du har det, for eksem­pel en dår­lig natt, stress eller der­som det skjer noe dra­ma­tisk i livet ditt.

Når du ska­der hud­en, vil den repa­re­re seg selv. Den nye hud­en er ung og frisk, men selve repa­ra­sjo­nen går sene­re med åre­ne. Pute­mer­ket vi får i ansik­tet etter en lang natt, for­svin­ner ikke len­ger i løpet av tannpussen.

LES OGSÅ: Plei deg yngre

Peeling, serum og nattkrem

– En ung hud tren­ger kun 28 dager på å for­nye seg. Når hud­en eldes, vil den bru­ke leng­re og leng­re tid på for­ny­ing, for­tel­ler Asrah Asghar som er fag­an­svar­lig for Vichy i L’Oré­al Norge.

Du har bed­re tid og kan ta deg tid til mer omfat­ten­de plei­eru­ti­ner enn basis­plei­en. Nå er det på høy tid å inn­føre natt­kre­men om du ikke har gjort det allerede.

Nå begyn­ner «gam­le syn­der» å synes.

– Om kvel­den ren­ser du hud­en, bru­ker serum og natt­krem. Om nat­ten job­ber hud­en mer enn om dagen og du får den mest effek­ti­ve plei­en, sier Asrah Ashgar.

– Både for­ny­ing av hud­en og den natur­li­ge går sene­re. Når du bru­ker peeling, går pro­ses­sen ras­ke­re, og pleie­pro­duk­te­ne du bru­ker etter­på vil ha bed­re effekt. Du får fjer­net en gus­ten hud­tone, mins­ket ryn­ker, og du får mind­re porer og redu­sert grov hud, sier hun.

I  40-åre­ne får man­ge cupe­rose og voksenakne.

Gam­le hud­ska­der synes mer

Hva er egent­lig couperose?

Asrah Ash­gar er fag­as­var­lig for Vichy i L’Oré­al Norge.

– Det­te er øde­lag­te blod­kar som synes gjen­nom hud­en når den blir tyn­ne­re. De kom­mer også fram ved dår­lig sir­ku­la­sjon og mind­re pig­ment i hud­en, for­tel­ler Johanne Strøm fra Vitusapotek.

Årsa­ker kan være sol- eller frost­ska­der, eller trykks­ka­der i ung alder.

– Det anbe­fa­les å bru­ke pro­duk­ter som styr­ker hud­bar­rie­ren. Og vil du kamu­fle­re, fin­nes det gode pro­duk­ter hos Vitusapotek, også for dem som ikke er vant med å smin­ke seg, for­tel­ler Johanne.

1 av 3 får voksenakne

Mel­lom 30 og 54 pro­sent av alle kvin­ner pla­ges av kvi­ser i vok­sen alder og vi kan dele det opp i tre typer, for­tel­ler Asrah Ashgar:

Ved­va­ren­de akne er ten­åringsak­ne som fort­set­ter inn i voksenlivet.

Utsatt akne kom­mer ikke før i vok­sen alder. Det­te er situa­sjo­ner for én av fem kvinner.

Har du hatt akne i ten­åre­ne, kan du få til­bake­fall  i vok­sen alder.

Uan­sett bør du bru­ke pro­duk­ter ret­tet mot voks­neak­ne. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES MER: Slik behand­ler du voksenakne

Slik plei­er du hud­en i 40-årene

1. Rens mor­gen og kveld

Bruk en rens som behol­der fuk­tig­hets­ni­vå­et i hud­en din.

Hos Vitusapotek har vi rense­pro­duk­ter for alle hud­ty­per og hud­til­stan­der. For sen­si­tiv hud pas­ser blant annet Avéne Ext­greme­ly Gent­le Cle­an­ser eller Isisphar­ma Sen­sy­lia.

Dermalogica Essential Cleansing Solution
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Essen­ti­al Cle­an­sing Solu­tion, 500 ml
REN No1 purity cleansing balm
Gå til nett­bu­tikk
REN No1 purity cle­an­sing balm, 100 ml
Avène Extremely Gentle Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Extreme­ly Gent­le Cle­an­ser, 200 ml
Avène eye make-up remover
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne eye make-up rem­over, 125 ml
Isispharma Sensylia Gel
Gå til nett­bu­tikk
Isisphar­ma Sen­sy­lia Gel, 200 ml

2. Serum – gi hud­en det vik­ti­ge ekstra

I 40-åre­ne kan et serum for mer glød, eks­tra fuk­tig­het og/eller for eks­tra anti­age-pleie være bra.

MÅL FUKTIGHETEN: Hos Vitusapotek kan du sjek­ke fuk­tig­hets­ni­vå­et i hud­en raskt og helt gratis.

Bruk et serum som «sam­ar­bei­der» med kre­me­ne du bruker.

Sjekk ut blant annet Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Serum som skal mot­vir­ke ald­rings­tegn som blant annet ryn­ker og hyperpigmentering.

Vichy Lif­tac­ti­ve Supre­me Serum 10 job­ber mot ryn­ker og matt hud­tone og REN radian­ce perfec­ting serum skal gi glød og ener­gi til huden.

Hos de fles­te Vitusapotek kan du få gra­tis kart­leg­ging av hud­en din ved bruk av Speed­ma­ping. Spør om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES MER: Gi hud­en en boost med serum

Dermalogica Age Smart Multivitamin Power Serum
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Serum, 22ml
Vichy Idealia Serum
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Idea­lia Serum, 30 ml
REN radiance perfecting serum
Gå til nett­bu­tikk
REN radian­ce perfec­ting serum, 30 ml
L'Occitane Immortale Precious Serum
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Immor­ta­le Precious Serum, 30 ml
Cosmica Face Anti Age 40+ Lift & Fill Hydrating Serum
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Anti Age 40+ Lift & Fill Hydra­ting Serum, 30 ml
REN rose moisture defence serum
Gå til nett­bu­tikk
REN rose mois­tu­re defen­ce serum, 30 ml
Vichy Liftactive Supreme Serum 10
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Lif­tac­ti­ve Supre­me Serum 10, 30ml
Dermalogica Age Smart Overnight Repair Serum
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Over­night Repair Serum, 15ml

3. Dag­krem som gir fuktighet

Hos Vitusapotek har vi fle­re seri­er som har dag­kre­mer, natt­kre­mer og serum som job­ber på lag for et best mulig resul­tat, for eksem­pel Der­ma­lo­gica, L’Oc­ci­ta­neREN Skin­ca­re, Vichy, Euce­rin og Avéne.

Man­ge er ikke klar over at de har en dehydrert hud, men det­te kan du få sjek­ket gra­tis og ufor­lik­ten­de hos Vitusapotek. Hør med ditt nær­mes­te Vitusapotek om de kan gjø­re en fuk­tig­hets­skan­ning av hud­en din.

REN Bio Retinoid Anti-Ageing Cream
Gå til nett­bu­tikk
REN Bio Reti­no­id Anti-Age­ing Cream, 50ml
Cosmica face anti age 40+ filling night normal
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica face anti age 40+ fil­ling night nor­mal, 50 ml
L'Occitane Immortelle Divine Eye Balm
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Immor­tel­le Divi­ne Eye Balm, 15 ml
Eucerin Even Brighter Day Cream
Gå til nett­bu­tikk
Euce­rin Even Brigh­ter Day Cream, 50 ml
Dermalogica Intensive Moisture Balance
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Inten­si­ve Mois­tu­re Balance, 50 ml
Vichy Idealia Dagkrem til normal og blandingshud
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Idea­lia Dag­krem til nor­mal og blan­dings­hud, 50 ml
Vichy Idéalia BB-Cream Medium
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Idé­a­lia BB-Cream Medi­um, 40 ml
Avène Serenage day cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Sere­na­ge day cream, 40 ml

LES MER: 8 råd som gir mer fuk­tig­het til hud­en din

4. Natt­krem og øyepleie

I 40-åre­ne tren­ger hud­en mer næring og fett­stof­fer til­ført, og en god natt­krem er vir­ke­lig på sin plass nå.

En øye- og leppe­krem kan dem­pe lin­je­ne som fort kom­mer rundt øyne og lepper.

Prøv for eksem­pel L’Oc­ci­ta­ne Immor­tel­le Divi­ne Eye Balm kan bru­kes både som øye­krem og øye­mas­ke om nat­ten for eks­tra pleie.

Dermalogica Daily Microfoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Dai­ly Micro­fo­li­ant, 75 g
Cosmica Face Cleansing Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Cle­an­sing Scrub, 50 ml
REN Wake Wonderful Nighttime Facial
Gå til nett­bu­tikk
REN Wake Won­der­ful Night­time Faci­al, 40 ml
Dermalogica Daily Resurfacer
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Dai­ly Resur­fa­cer, 35 stk.
Avène Gentle Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Gent­le Scrub, 50 ml

5. Peeling gjør susen!

For­ny­ing av hud­cel­ler og natur­lig avskal­ling av døde hud­cel­ler går sak­te­re når man  kom­mer i 40-åre­ne. Peeler du hud­en inn­imel­lom, vil den let­te­re ta opp and­re hud­pleie­pro­duk­ter du påfø­rer. Ved å fjer­ne de døde hud­cel­le­ne vil også hud­en få en fine­re glød.

Hos vitusapotek har vi man­ge uli­ke peelin­ger. Noen kan bru­kes dag­lig slik som Der­ma­lo­gica Dai­ly Micro­fo­li­ant, and­re 1–2 dager pr uke slik som Cos­mica Face Cle­an­sing Scrub og enkel­te kan til og med tas på om kvel­den og la vir­ke over nat­ten slik som REN Wake Won­der­ful Night­time Faci­al.

Dermalogica Age Smart Multivitamin Power Recovery Masque
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Recovery Mas­que, 75 ml
Avène Anti-redness maske
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Anti-red­ness mas­ke, 50 ml
REN Evercalm Ultra Rescue Mask
Gå til nett­bu­tikk
REN Ever­calm Ultra Res­cue Mask, 50 ml
Vichy fuktighetsgivende mineralmaske
Gå til nett­bu­tikk
Vichy fuk­tig­hets­gi­ven­de mine­ral­mas­ke, 75 ml

6. Topp hud­plei­en med en ansiktsmaske

Noen gan­ger tren­ger hud­en litt eks­tra utover den dag­li­ge hud­plei­en. Da kan det være godt å gi en omgang med en fuk­tig­hets­gi­ven­de mas­ke, en ansikts­mas­ke som roer ned hud­en, eller som gir påfyll av vita­mi­ner og næring.

Er hud­en eks­tra tørr og irri­tert, har Avéne gode alternativ.

TIPS!

Ha pro­duk­te­ne frem­me. Put­ter du dem i skuf­fer og skap, er det let­te­re å glem­me å fak­tisk bru­ke hud­pleie­pro­duk­te­ne mor­gen og kveld.Lag­re