Pernille Grøttumsbraaten Bruksaas

Per­nil­le Grøt­tums­braa­ten Bruksaas.

– Til fest­smin­ke er det mes­te «lov», men om du skal føl­ge tren­den skal du vel­ge enten inten­se øyne og ned­to­net munn, eller omvendt, for­tel­ler Per­nil­le Grøt­tums­braa­ten Bruks­aas. Hun er leder i Lets­face­it Nor­ge som blant annet har IDUN Mine­rals i sin portefølje.

Mine­rals­min­ken IDUN Mine­rals sel­ges i Vitusapotek lan­det rundt, kan også bru­kes på sen­si­tiv hud. IDUN Mine­rals er laget av høy­ren­se­de mine­ra­ler, og man­ge pro­duk­ter inne­hol­der pleien­de ingredienser.

Sjekk utval­get hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES OGSÅ: Lek­ker make­up for sen­si­tiv hud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

IDUN Minerals Eyeliner Bläck
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye­li­ner Bläck
Idun Minerals øyenskygge Lavendel
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skygge­pa­lett Lavendel
IDUN Minerals Magna lengthening mascara
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mag­na lengt­he­ning mascara
IDUN Minerals Norrsken flytende foundation - Freja
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Norr­s­ken fly­ten­de foun­da­tion – Freja
IDUN Minerals Lipgloss i fargen Astrid
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Lip­gloss i far­gen Astrid
IDUN Minerals Mascara Silfr Brown
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Sil­fr Brown, 11 ml
Idun Minerals rouge, Åkerbär
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge, Åkerbär
IDUN Minerals Lipgloss, Josephine
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Lip­gloss, Josephine
IDUN Minerals Concealer - Strandgyllen
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Con­cea­ler – Strand­gyl­len, 2.8g
Idun Minerals øyenskyggekost
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skygge­kost, 1stk
IDUN Minerals Kajalpenn Aska
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Kajal­penn Aska, 6 g
IDUN Minerals Fiber brow Gel medium
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Fib­er brow Gel medi­um, 5,5 ml

Flott hud og velformede bryn

Før du i det hele tatt begyn­ner med øye- og leppe­s­min­ke, bør du sør­ge for en pent smin­ket hud som er jevn og har glød. Kom inn­om Vitusapotek og få hjelp til å fin­ne en foun­da­tion som pas­ser din hud.

– Når det kom­mer til øyen­bry­ne­ne, så skal de helst være fyl­di­ge og flott for­me­de. IDUN Mine­rals Fib­er brow gel er enkel å påfø­re. Øyen­bryns­ge­le­en er beri­ket med fib­er, slik at bry­ne­ne ser tyk­ke­re ut på en natur­lig måte, sier Pernille.

Her er hen­nes tips til hvor­dan du leg­ger årets fest­smin­ke med to alter­na­tiv: 1. Fokus på øyne­ne eller 2. fous på leppene.

LES OGSÅ: Tann­stel­let som gir deg hvi­te­re tenner

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Festsminke øyne

FOKUS ØYNENE: Øns­ker du å la øyne­ne være blikk­fan­get på fes­ten, kan du leg­ge en lip­gloss som er dus og lekker.

Her kan du se hvor­dan du leg­ger make­up med fokus på øyne­ne (artik­ke­len fort­set­ter etter videoen):

1. Festsminke som fremhever øynene

Til den­ne øye­make­upen har vi brukt Laven­del øyen­skygge­pa­lett, Preci­sion eyesha­dow kost, Bläck eye­li­ner, Mag­na lengt­he­ning mas­ca­ra som gir lan­ge, sepa­rer­te og fyl­di­ge vip­per, samt Fib­er eye brow gel som for­mer og gir bry­ne­ne far­ge (fin­nes i tre nya­ser). Alt er fra IDUN Mine­rals, og slik bru­ker du sminken.

LES OGSÅ: Vak­ker make­up til sen­si­ti­ve øyne

Finn en mas­ka­ra som pas­ser deg
En mas­ka­ra som gir drøm­me­vip­per hos venn­in­nen din, pas­ser ikke nød­ven­dig­vis til dine øye­vip­per. Både inn­hold og kos­ter kan være svært uli­ke. IDUN Mine­rals har fle­re typer mas­ka­ra­er:Mag­na lengt­he­ning mas­ka­ra gir lan­ge, sepa­rer­te og fyl­di­ge vip­per. Gull mas­ca­ra gir volum og fyl­de og Sil­fr gir lan­ge og sepa­rer­te vip­per med en kost som kom­mer til overalt.

4 trinn til en perfekt øyeskygge

TRINN 1: Legg den lyses­te skyg­gen over hele øye­lok­ket, helt opp til under øyen­bry­net. I og med at den­ne skyg­gen har skim­mer, kan du kon­sen­tre­re den like under øyen­bry­net og i øye­kro­ken. Det­te åpner blikket.

TRINN 2: Legg den nest lyses­te skyg­gen over hele det beve­ge­li­ge øye­lok­ket, opp til glo­ba­len. Det­te er stre­ken som skil­ler beve­ge­lig og ikke-beve­ge­lig øye­lokk. Dus ut overgangene.

TRINN 3: Den nest mør­kes­te skyg­gen leg­ges i glo­ba­len. Dus skyg­gen godt inn på øye­lok­ket og opp over glo­ba­len. Legg den gjer­ne også langs vip­pe­ne nede.

TRINN 4: Den mør­kes­te øyen­skyg­gen leg­ges som en eye­li­ner langs de øvre vip­pe­ne. Der­som du vil gi loo­ken enda mer dyb­de, kan du også leg­ge skyg­gen i den ytre v‑en og duse ut.

Her kan du se hvor du leg­ger fest­smin­ke med de uli­ke nyan­se­ne i IDUN Mine­rals øyeskyggepalett:

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

VAKRE ØYNE: Slik leg­ger du IDUN Mine­rals Laven­del øye­skygge­pa­lett der­som du vil ha øyne­ne i fokus.

Ekstra markering av øyene

Legg den sorte eye­li­ne­ren. Med Bläck eye­li­ner kan du enkelt lage både tynn og tykk strek ved å variere tryk­ket ved påfø­ring. Eye­li­ne­ren sit­ter hele kvelden.

TIPS!
Med en øyen­skygge­pri­mer får du øye­smin­ken til å sit­te pent en hel fest­kveld. Prøv IDUN Mine­rals øyen­skygge­pri­mer Näkros.

Avslutt med mas­ka­ra og form even­tu­elt bry­ne­ne med øyen­bryns­gele. Vi har brukt IDUN Mine­rals Mag­na lengt­he­ning mas­ca­ra til den­ne looken.

Lep­pe­ne skal se flot­te ut, men ikke stje­le opp­merk­som­he­ten fra øyne­ne. Legg der­for en nøy­tral far­ge på lep­pe­ne. Her kan gloss være lek­kert. Bruk gjer­ne en lip­gloss i far­ge­ne Josep­hi­ne eller Astrid.

LES OGSÅ: Per­fek­te neg­ler til festen

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

IDUN Minerals festsminke jul 2018

Her er smin­ken fra IDUN Mine­rals som kan bru­kes på de to fest­loo­ke­ne: Fokus øyne og fokus lep­per. (Foto: Petter Berg/Sempro)

Sminking av sotede øyne

For man­ge er sote­de øyne syn­onymt med fest.

Fest­smin­ke med sote­de øyne betyr ikke at du må bru­ke de aller mør­kes­te øye­skygge­far­ge­ne. Prøv deg hel­ler fram med lyse­re far­ger først, og sjekk hvor mye far­ge øyne­ne dine fak­tisk «tåler».

– For­søk for eksem­pel de to lyses­te tone­ne i en av IDUN Mine­rals øyen­skygge­pa­let­ter først, sam­men med eye­li­ner og mas­ka­ra, tip­ser Pernille.

LES OGSÅ: Råd for deg med rødme og rosacea

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Festsminke lepper

FOKUS LEPPENE: Øns­ker du at lep­pe­ne skal være blikk­fan­get på fes­ten, bør du tone ned øyeskyggen.

Her kan du se hvor­dan du leg­ger make­up med fokus på lep­pe­ne (artik­ke­len fort­set­ter etter videoen):

2. Fokus på leppene

Har du mest lyst til at lep­pe­ne dine skal være blikk­fan­get i årets fest­smin­ke, roer du ned øye­smin­ken og kli­ner til med en leppe­stift som synes. Og den enk­les­te måten å gjø­re om hver­dags­make­up til fest­smin­ke, er med noen strøk av en flott leppe­stift i en rødtone.

TIPS!
Øv deg litt før du skal smin­ke deg fest­kvel­den. Smink deg om kvel­den og prøv deg frem før du alli­ke­vel skal ta kvelds­ren­sen av huden.

– Leppe­stif­ter i vin- og bær­far­ger, slik som IDUN Mine­rals Syl­via og Björn­bär, er tin­gen i år, for­tel­ler Pernille.

Vil du ha fokus på lep­pe­ne, bør du tone ned øye­smin­ken i din fest­smin­ke. Men gå gjer­ne for lyse­re og duse­re øye­skyg­ger, for eksem­pel de lyses­te far­ge­ne i øyeskyggepaletten.

Behold gjer­ne eye­li­ner­stre­ken og de style­de bry­ne­ne. Gull mas­ca­ra som gir volum og fyl­de til vip­pe­ne er fin til den­ne looken.

LES OGSÅ: 5 trinn til til vak­re lepper

IDUN Minerals Matte leppestift i fargen Björnbär
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mat­te leppe­stift i far­gen Björnbär
IDUN Minerals lipliner Anita
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals lipli­ner Anita
IDUN Minerals Mascara Gull
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Gull
IDUN Minerals Pudder Foundation i fargen Saga
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Pud­der Foun­da­tion i far­gen Saga
IDUN Minerals Concealer Brush Havre
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Con­cea­ler Brush Hav­re, 3 ml
IDUN Minerals Kabuki Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Kabu­ki Brush
IDUN Minerals neglelakk Jaspis
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals neg­le­lakk Jas­pis, 11 ml
Idun Minerals pudder Ljuvlig
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals pud­der Ljuv­lig, 3,5gram
Idun Minerals øyenskyggeprimer Nackro
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skygge­pri­mer Nack­ro, 2,8gram
IDUN Minerals Eyeliner Lava
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye­li­ner Lava, 3,5 g
Idun Minerals øyenskygge Prästkrage
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Präst­kra­ge, 3 g
IDUN Minerals Undereye Concealer Medium
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Unde­reye Con­cea­ler Medi­um, 6 ml
IDUN Minerals Precision Eyeshadow Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Preci­sion Eyesha­dow Brush, 1 stk
Idun Minerals øyebrynsblyant Lønn
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øye­bryns­bly­ant Lønn, 1,2gram

Smart leppestift-triks

Synes du det blir litt mye med en sterkt far­get leppe­stift, men har lyst å ha en fest­smin­ke med far­ge på lep­pe­ne , har Per­nil­le et godt triks du kan prøve:

– Ta på leppe­stif­ten på midt­en av lep­pe­ne og dabb den utover res­ten av lep­pe­ne ved hjelp av fin­ge­ren eller en sminke­kost, for eksem­pel Eye defi­ner brush fra IDUN Mine­rals.

LES OGSÅ: Gra­tis hud­ana­ly­se på 1–2‑3