Farmasøyt Linda Liereng

Far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ved Vitusapotek Sand­går­den i Gjø­vik. (Foto: Petter Berg)

Det er ikke mye som skal til for å få fine føt­ter. Med man­ge timer i sok­ker og sko, tren­ger føt­te­ne dine god fot­pleie. Gi hele foten, tå til hæl, en over­ha­ling de vir­ke­lig fortjener.

Enkle rutiner

God fot­pleie tren­ger ikke være kom­pli­sert og vans­ke­lig å få til i hverdagen.

– Det er lurt å ta et fot­bad i ny og ne hele året. Du må set­te av tid, men kom­bi­ner gjer­ne fot­s­tel­let med å slap­pe av og sit­te stil­le, fore­slår far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ved Vitusapotek Sand­går­den på Gjøvik.

– Smør føt­te­ne helst hver dag. Ha all­tid en fot­krem lig­gen­de til­gjen­ge­lig i stua eller i natt­bords­skuf­fen – ste­der hvor du kan smø­re inn føt­te­ne og slip­pe å stå og gå før kre­men har truk­ket inn, tip­ser hun.

LES OGSÅ: Slik fore­byg­ger og plei­er du gnagsår

5 trinn til fine føtter

Hel­dig­vis kan du fik­se mye med gode fot­plei­e­råd og rik­ti­ge produkter.
Her gir far­ma­søyt Lin­da Lier­eng deg tip­se­ne som gir deg vel­stel­te og fine føtter.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

CCS Intensivt mykgjørende fotbadsalt
Gå til nett­bu­tikk
CCS Inten­sivt myk­gjø­ren­de fot­bad­salt, 310 g
Paname keramisk fotfil
Gå til nett­bu­tikk
Pan­a­me kera­misk fotfil
Footner exfoliating socks
Gå til nett­bu­tikk
Foot­ner exfo­lia­ting socks, 1 par
CCS Eksfolierende fotsokker
Gå til nett­bu­tikk
CCS Eks­fo­lie­ren­de fot­sok­ker, 1 par
Scholl revitaliserende fotbad
Gå til nett­bu­tikk
Scholl revi­ta­li­se­ren­de fot­bad, 275 g
Scholl-Double-Foot-File-i-metall
Gå til nett­bu­tikk
Scholl-Double-Foot-File-i-metall

1. Ta et fotbad

Det førs­te du må gjø­re for å få vel­plei­de og fine føt­ter, er å gi føt­te­ne et fotbad.

Bruk pas­se varmt vann, ha i fot­salt, eller ren grønn­såpe om du ikke har annet. Sitt med bena i fot­ba­det i ca. en halvtime.

Prøv for eksem­pel Scholl revi­ta­li­se­ren­de fot­bad eller CCS mygjø­ren­de fot­bad­salt. Beg­ge fot­ba­de­ne inne­hol­der kar­ba­mid som myk­gjør hard hud.

2. Fil bort hard hud

Tørr og hard hud må bort for å få fine føtter.

– Tørk foten før du filer den med en kera­misk fil eller maskin, even­tu­elt peelingsok­ke­ne Foot­ner som er en av mine favo­rit­ter, for­tel­ler Linda.

Fil i én ret­ning. Jobb mest med hud­en under tåbal­le­ne og hælen. Det er som regel her hud­en er tykkest.

Hos Vitusapotek fin­ner du blant annet Pan­a­me kera­misk fot­fil og Scholl Double Foot File i metall. Beg­ge har en grov slip­se­side som tar den døde tør­re hud­en, og en fin side som pole­rer og jev­ner ut til slutt.

Øns­ker du å gjø­re filin­gen enda enk­le­re, kan Scholl Vel­vet Wet & Dry elekt­risk fot­fil være noe for deg. Du kan bru­ke den på både tørr og våt hud.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Sebamed Extra Dry Repair fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Extra Dry Repair fot­krem, 100 ml
CCS Cracked Heel SOS
Gå til nett­bu­tikk
CCS Cracked Heel SOS, 75 ml
Scholl Velvet eletrisk neglfil
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Vel­vet elekt­risk neg­l­fil rosa
CCS Pleiende fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
CCS Pleien­de fot­krem, 175 ml
Cosmica Special Care Intensive Foot Cream
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Spec­i­al Care Inten­si­ve Foot Cream, 100 ml
L'Occitane Shea foot cream
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Shea foot cream, 150 ml
Vichy Ideal Body Hand & Nail Cream
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Ideal Body Hand & Nail Cream, 40 ml

3. Form neglene

Klipp neg­le­ne rett av og bruk gjer­ne en fil til å run­de lett.

Bruk en neg­le­bånds­klip­per for å fjer­ne over­flø­dig neglebånd.

Scholl Vel­vet elekt­risk neg­l­fil gjør filin­gen enkel og skån­som. Filen for­mer neg­len, jev­ner ut over­fla­ten og pole­rer, og den kan bru­kes på både tær og fingre.

4. Gi føttene godt med fuktighet

Nok fuk­tig­het må til for å få fine føtter.

– Mas­sér inn med en god fot­krem. Bruk den også på leg­ge­ne – helt opp til knær­ne, tip­ser Linda.

– Har du mye hard hud, er en fot­krem med kar­ba­mid bra for­di den hjel­per til med å løs­ne hard hud. Kar­ba­mid beva­rer også fuk­tig­het i hud­en eks­tra len­ge, tip­ser farmasøyten.

Vitusapotek har fle­re fot­kre­mer med kar­ba­mid som er eks­tra bra mot tørr og hard hud, blant dem Seba­med Extra Dry Repair fot­krem og CCS Pleien­de Fot­krem. Tren­ger føt­te­ne godt med næring og fuk­tig­het, kan du prø­ve L’Oc­ci­ta­ne Shea foot cream sheasmør.

Skal du ha ordent­lig fine føt­ter, bør du gjø­re noe med spruk­ne hæler og hard hud. Skaff deg en spe­sial­krem for det­te for inten­siv pleie, for eksem­pel CCS Cracked Heel SOS.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Micro Cell Colour & Repair Candy Glam
Gå til nett­bu­tikk
Micro Cell Colour & Repair Can­dy Glam, 11 ml
Gel It neglelakk Rain Drops
Gå til nett­bu­tikk
Gel It neg­le­lakk Rain Drops, 14 ml
IDUN Minerals Neglelakk Karneol
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Neg­le­lakk Kar­neol, 11 ml
IDUN Minerals neglelakk Azurit
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals neg­le­lakk Azu­rit, 11 ml
Gel It Simple Beautiful
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Simp­le Beaut­i­ful, 14 ml
Gel It Angel Dust neglelakk
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Angel Dust neg­le­lakk, 14 ml
Salon Essentials Freeze
Gå til nett­bu­tikk
Salon Essen­ti­als Free­ze, 9 ml
Gel It Joyful Shimmer
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Joy­ful Shim­mer, 14 ml
Gel It Gel Shine Top Coat
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Gel Shi­ne Top Coat, 14 ml
Gel It Gel Strong Base Coat
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Gel Strong Base Coat, 14 ml
Gel It Be Grateful
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Be Gra­te­ful, 14 ml
Gel it neglelakk lyseblå
Gå til nett­bu­tikk
Gel it neg­le­lakk, 14 ml
La Roche-Posay Silicium 05 Pastel Pink Nude
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um 05 Pas­tel Pink Nude
La Roche-Posay Silicium neglelakk 12 Coral
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk 12 Coral
La Roche-Posay Silicium neglelakk 18 Party Pink
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk 18 Par­ty Pink
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk

5. Sommerfargen på tærne

En fin neg­le­lakk på vel­stel­te tær, bidrar også til fine føtter.

– Man­ge er litt mer våga­le med neg­le­lakk­far­ger på tær­ne enn på fing­re­ne, og vi har man­ge fine far­ger hos Vitusapotek, sier Lin­da Lier­eng. Sjekk ut far­ge­ne til IDUN Mine­rals, La Roche-Posay Gel It, Micro Cell og Salon Essen­ti­als.

LES MER: Slik får du per­fekt lak­ker­te negler

Hjelp mot fotsvette

Hjelp mot inn­grod­de tånegler
Med jevn­lig fot­s­tell vil du langt på vei unn­gå inn­grod­de tåneg­ler. Klip­per du neg­le­ne rik­tig mins­ker du ris­ken enda mer.
Hos Vitusapotek har vi Scholl Inn­grodd Tånegl behand­ling som lind­rer smer­ter og en clip som fes­tes på neg­len og får den til å vokse ut igjen i rik­tig retning.
Opp­søk en fot­terap­ut der­som du ikke får behand­let neg­len selv.

God fot­hy­gie­ne med dag­lig vask og stell fore­byg­ger fot­svet­te, men for deg som pla­ges er dis­se råde­ne verdt å prøve:

  • Bruk bom­ulls- eller tyn­ne ull­sok­ker og ikke gå i for tet­te sko.
  • Er fot­svet­ten vel­dig plag­som, kan du smø­re på fot­krem som hem­mer svet­tin­gen, for eksem­pel Stop 24 Fot­krem.
  • Bruk fot­s­pray, for eksem­pel CCS Opp­fris­ken­de Fot­deo eller Scholl Fresh Step.
  • Gå mest mulig uten sko og sok­ker. Da får føt­te­ne luft og du får vist fram dine fine føtter.

LES OGSÅ: Der­for luk­ter sko­ene dine vondt

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

CCS Oppfriskende Fotdeo
Gå til nett­bu­tikk
CCS Opp­fris­ken­de Fot­deo, 100 ml
Stop 24 fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 fot­krem, 60 ml
Scholl Fresh Step fotspray
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Fot­s­pray, 150ml
Scholl Dry Skin Recovery Cream
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Dry Skin Recovery Cream, 60 ml
Scholl behandling for inngrodd tånegl
Gå til nett­bu­tikk
Scholl behand­ling for inn­grodd tånegl
Lamisil 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Lami­sil (ter­bina­fin) 1 %, 4 gram

Menn bør også stelle føttene

Også man­nen bør sør­ge for vel­stel­te og fine føt­ter – både for øyet og nesen.

– Menn svet­ter mer enn damer på føt­te­ne og er der­med mer utsatt for fot­svet­te og vond lukt, sier far­ma­søyt Lin­da Liereng.

– Han kan bru­ke sam­me fot­plei­eru­ti­ne som hen­ne, men har han mye pla­ger med føt­ter som luk­ter, kan han godt bru­ke en fot­de­odo­rant eller ‑krem som redu­se­rer svet­tin­gen på føt­te­ne, sier farmasøyten.