Farmasøyt Zuzana Zabkova

Far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va er apo­te­ker hos Vitusapotek Grøn­lands Torg i Oslo.

Før du pak­ker årets reise­apo­tek som skal gi god første­hjelp i ferien, bør du først og fremst se an beho­vet du og fami­li­en kan ha dit dere reiser.

LES MER: Reise­apo­te­ket til Syden, tro­pe­ne og famileferien

Få råd om førstehjelp i ferien

– Når uhell, syk­dom og smer­ter duk­ker opp på rei­sen, kan et godt reise­apo­tek red­de ferie­da­gen, sier far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va ved Vitusapotek Grøn­lands Torg i Oslo.

Skal dere uten­for all­far­vei, kan det være lurt å ha med et mer omfat­ten­de reise­apo­tek enn om dere skal hol­de dere i mer folk­som­me strøk der det er enk­le­re å få fatt i alt der tren­ger til første­hjelp i ferien, mage­trøb­bel, sår­rens, dem­ping av smer­ter osv.

– Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og få gode råd til hva som er lurt å ha med deg dit du skal dra i år. Vi vet mye om behov som kan duk­ke opp når ulyk­ken er ute og du tren­ger første­hjelp i ferien, sier Zuza­na Zabkova.

Her er far­ma­søy­tens bes­te tips til årets reise­apo­tek som vil gi deg og fami­li­en første­hjelp i ferien.

Stell av sår

Både små og sto­re kan være uhel­di­ge og får kutt og skrubb­sår. Det­te er jo helt ufar­lig, men det er vik­tig at såret blir ren­set og beskyt­tet slik at ikke såret blir betent.

LES MER: Stell av skrubb­sår og småskader

Putt det­te i reiseapoteket:

  • Pyri­sept spray er et resept­fritt lege­mid­del til ren­sing og des­in­fi­se­ring av over­fla­tis­ke kutt og sår og er prak­tisk å bruke.
  • Etter rens smø­rer du på en sår­krem som vir­ker des­in­fi­se­ren­de, for eksem­pel Bru­li­di­ne Krem eller Baci­my­cin Sal­ve.
  • Til første­hjelp i ferien er plas­ter til beskyt­tel­se av såret, selv­skre­vent. Hos Vitusapotek har vi man­ge uli­ke plas­ter, for eksem­pel Nex­ca­re plas­ter Aqua 360 som er vann­tett og limer rundt hele såret.
  • Ha all­tid med deg gnag­sår­plas­ter. Compe­ed har en prak­tisk pak­ke med tre uli­ke stør­rel­ser gnagsårplaster.

LES OGSÅ: Det­te bør du sjek­ke før ferien

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 100 ml
Brulidine Krem
Gå til nett­bu­tikk
Bru­li­di­ne Krem 0,15 %, 25 g
Nexcare plaster Aqua 360
Gå til nett­bu­tikk
Nex­ca­re plas­ter Aqua 360, 14 stk.
Bacimycin Salve 500 IE/g/5 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Baci­my­cin Sal­ve 500 IE/g/5 mg/g
Compeed gnagsårplaster, Mix 3 str 2+2+1
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter, Mix 3 str 2+2+1
Compeed gnagsårplaster medium, 5 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter medi­um, 5 stk.
Norgesplaster Sårvask Våtservietter, 6 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Sår­vask Våt­ser­vi­et­ter, 6 stk.
Norgesplaster Kvikk Sårpakke
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Kvikk Sårpakke
Vitusapotek Førstehjelpspakke til tur
Gå til nett­bu­tikk
Vitusapotek Første­hjelps­pak­ke til tur
Norgesplaster barneplaster dyrepark
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter barne­plas­ter dyre­park, 20 stk.
Norgesplaster Skrubbsårplaster 8x10 cm
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Skrubb­sår­plas­ter, 5 stk. 8x10 cm

Hjelp mot feriemage

Ikke la mage­trøb­bel stje­le av ferie­da­ge­ne dine. Ferie­mage kan fore­byg­ges, men skul­le du alli­ke­vel være uhe­li­dig å få løs mage, fin­nes det behand­ling og lindring.

Putt det­te i reiseapoteket:

LES OGSÅ: 11 ting du bør vite om medi­si­ner på ferie

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Antibac Pharma våtservietter
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma våt­ser­vi­et­ter, 20 stk
Imodium Tabletter 2 mg, 16 stk
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Tab­let­ter 2 mg, 16 stk
Kull Abigo Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Kull Abi­go Miks­tur 150 mg/ml, 100 ml
Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter
Vi-Siblin Granulat
Gå til nett­bu­tikk
Vi-Siblin Gra­nu­lat 610 mg/g
Imodium Comp 2 mg/125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Comp 2 mg/125 mg, 8 tabletter
GEM Glukose-elektrolyttpulver
Gå til nett­bu­tikk
GEM Glu­ko­se-elekt­ro­lytt­pul­ver, 10 x 10 g

Produkter mot reisesyke

Reise­syke kan leg­ge en dem­per på ferie­opp­le­vel­se­ne og leg­ge begrens­nin­ger på hvor man kan dra.

Putt det­te i reiseapoteket:

LES OGSÅ: 23 tips mot reisesyke

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildekarusellen.

Sea Band Neon til barn Akupressurarmbånd mot reisesyke/kvalme
Gå til nett­bu­tikk
Sea Band Neon til barn Aku­pres­sur­arm­bånd mot reisesyke/kvalme
Paracet smeltetablett 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet smel­te­tab­lett 250 mg med banan­smak, 12 tabletter
Ibux (ibuprofen) gel 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Ibux (ibu­pro­fen) gel 5 %, 50 g
Pinex 500 mg tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 20 tabletter
Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Sea Band Akupressurarmbånd mot reisesyke og kvalme
Gå til nett­bu­tikk
Sea Band Aku­pres­sur­arm­bånd mot reise­syke og kvalme
Postafen 25 mg
Gå til nett­bu­tikk
Posta­fen 25 mg, 10 stk.

Lindring av smerter og feber

Blant pro­duk­te­ne til første­hjelp i ferien, bør det all­tid være medi­si­ner som kan dem­pe smer­te og feber. Resept­frie mid­ler med para­ceta­mol er førstevalget.

Putt det­te i reiseapoteket:

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til barn

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Cactuz 20 % DEET mot mygg/flått
Gå til nett­bu­tikk
Cac­tuz 20 % DEET mot mygg/flått, 100 ml
Avivir Aloe vera Spray 99,5%
Gå til nett­bu­tikk
Avivir Aloe vera Spray 99,5%, 75 ml
Eurax Krem 10 %, 60 g
Gå til nett­bu­tikk
Eurax Krem 10 %, 60 g
Hydrokortison CCS Krem 10 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Hydro­kor­ti­son CCS Krem 10 mg/g, 20 g
Xylocain Salve 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Xylo­cain Sal­ve 5 %, 10 g
Mygga Roll-on 20 % DEET, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Mygga Roll-on 20 % DEET, 50 ml
Avivir Aloe Vera Gel
Gå til nett­bu­tikk
Avivir Aloe Vera Gel, 150 ml

Stikk, eksem og kløe

Som­mer­en er høy­tid for kløe, irri­ta­sjon og for­bren­nin­ger i hud­en. Her kan vi i Vitusapotek til­by mye som lind­rer og gir første­hjelp i ferien.

Putt det­te i reiseapoteket:

LES OGSÅ: Pakk smart for en langhelg