Gaver som sma­ker kan bli red­nin­gen når jule­pre­san­ger til han som ikke øns­ker seg fle­re skjor­ter, hun som har «alt» og nabo­en eller en god kol­le­ga du har lyst til å gi en liten opp­merk­som­het til før jul. Spi­se­li­ge gaver er også supert som vert­inne­gave, eller rett og slett en luk­sus du unner deg selv og dem du bor med.

Her er 25 fris­ten­de gaver som sma­ker i flott embal­la­sje, fer­dig til å gi bort:

Til sjokoladeelskeren

Blant Apo­te­kets varer fin­ner du blant annet den klas­sis­ke mør­ke sjo­ko­la­den i form av Apo­te­kets mør­ke sjo­ko­lade­bi­ter med kaf­fe, kr 89,90. Hos Vitusapotek fin­ner du også Apo­te­kets mokka­bøn­ner, kr 79,90. Vil du få sjo­ko­lade­skå­len til å skin­ne, kan du prø­ve Apo­te­kets mokka­bøn­ner i far­ger, kr 79,90.

Til voks­ne er Apo­te­kets kon­jakku­ler godt, kr 89,90. Dis­se er også fine vert­inne­ga­ver.

Apo­te­kets sjo­ko­lade­trøf­ler med biter av kara­mell kan fort bli årets favo­ritt, kr 89,90.

LES OGSÅ: 24 kalen­der­ga­ver som bar­na vil els­ke

Artik­ke­len fort­set­ter etter pro­dukt­ka­ru­sel­len.

Apotekets Tiramisumandler
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Tira­mi­su­mand­ler, 125 g
Apotekets myk karamell med vanilje og sjokolade
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets myk kara­mell med vanil­je og sjo­ko­la­de
Apotekets Honningkamfer
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Hon­ning­kam­fer, 130 g
Apotekets Mokkabønner
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Mokka­bøn­ner, 145 g
Apotekets lakriskuler salmiakk
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets lakri­sku­ler sal­mi­akk
Apotekets Myke Karameller
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Myke Kara­mel­ler, 120 g
Apotekets konjakkuler
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets kon­jakku­ler, 120 g
Apotekets Drasjert Julemandler
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Dra­sjert Jule­mand­ler, 145 g
Apotekets brente mandler
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets bren­te mand­ler, 120 g
Apotekets Hyllebærdrops
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Hylle­bær­drops, 130 g
Apotekets Mokkabønner i farger
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Mokka­bøn­ner i far­ger, 145 g
Apotekets sjokoladetrøffel med biter av karamell
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets sjo­ko­lade­trøf­fel med biter av kara­mell, 150 g
Apotekets mørke sjokoladebiter med kaffe
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets mør­ke sjo­ko­lade­bi­ter med kaf­fe
Apotekets Myke Lakrisbiter, 120 g
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Myke Lakris­bi­ter, 120 g
Apotekets marsipankuler med sjokoladetrekk
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets mar­si­pan­ku­ler med sjo­ko­lade­trekk
Apotekets Karamellmandler med Havsalt
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Kara­mell­mand­ler med Hav­salt, 120 g

Karameller, lakris og drops

Godt kjøp!
Ved kjøp av utvalg­te Apo­te­kets jule­kaf­fe, gløgg, jule­te, sen­nep, god­te­ri med mer, får du rabatt med 3 pro­duk­ter til pri­sen av 2. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og se utval­get, eller bestill på vitusapotek.no.

For den som er skik­ke­lig søt­mons, er kara­mell midt i blin­ken. Fra Apo­te­kets man­ge fris­tel­ser kan vi by på Apo­te­kets Myke Kara­mel­ler, kr 79,90, og Apo­te­kets myk kara­mell med vanil­je og sjo­ko­la­de, kr 79,90. Kara­mel­le­ne er laget i Sve­ri­ge på tra­di­sjo­nelt vis.

Til lakris­els­ke­ren er Apo­te­kets lakri­sku­ler sal­mi­akk med melke­sjo­ko­la­de, kr 79,90, og Apo­te­kets Myke Lakris­bi­ter, kr 79,90, sik­re vin­ne­re.

Bok­ser med «gam­mel­dag­se» drops er all­tid stas å få. Apo­te­kets Hylle­bær­drops, kr 79,90, og Apo­te­kets Hon­ning­kam­fer, kr 79,90, vil fal­le i smak hos de fles­te.

LES OGSÅ: Jule­ga­ve­guid­en til hen­ne

Artik­ke­len fort­set­ter etter bil­det.

Apotekekets kjøkkenredskap

FOR ENHVER SMAK: Hos Vitusapotek har vi man­ge ting til kjøk­ke­net, både red­skap, mat og drik­ke. (FOTO: Petter Berg/Sempro)

Fristende med mandler

Det blir ikke jul uten litt mar­si­pan, og hos Vitusapotek byr vi på Apo­te­kets mar­si­pan­ku­ler med sjo­ko­lade­trekk, kr 89,90.

Lag gave­pak­ken selv
Hos Vitusapotek får du folie­po­ser du kan bru­ke til å kom­po­ne­re dine egne gave­pak­ker med jule­pro­duk­ter fra Apo­te­kets, slik som kaf­fe, te, god­ter med mer.

Men mand­ler kan bru­kes i så man­ge and­re god­bi­ter. Hos Vitusapotek fin­ner du jule­klas­si­ke­ren Apo­te­kets bren­te mand­ler, kr 79,90, som sma­ker aller best om du var­mer dem litt før de ser­ve­res. Apo­te­kets tira­mi­su­mand­ler, kr 79,90, er ris­te­de mand­ler mar­mo­rert med hvit sjo­ko­la­de og melke­sjo­ko­la­de fra Bel­gia. Eller hva med Apo­te­kets dra­sjer­te jule­mand­ler, kr 79,90, truk­ket med bel­gisk melke­sjo­ko­la­de og der­et­ter dra­sjert slik at over­fla­ten blir glatt og sprø.

Søtt og salt, kara­mell og sjo­ko­la­de er nyde­lig sam­men og i kom­bi­na­sjon med mand­ler. Med Apo­te­kets Kara­mell­mand­ler med Hav­salt får du alt, kr 89,90. Den­ne bok­sen vil for­svin­ne fort!

 Artik­ke­len fort­set­ter etter pro­dukt­ka­ru­sel­len.

Berit Nordstrand gavesett med grønn te og honning
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand gave­sett med grønn te og hon­ning
English Tea Shop gavesett med 12 smaker
Gå til nett­bu­tikk
Eng­lish Tea Shop gave­sett med 12 sma­ker
Apotekets pizzasett
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets pizza­sett
English Tea Shop tekalender
Gå til nett­bu­tikk
Eng­lish Tea Shop teka­len­der
Berit Nordstrand turgodt
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand tur­godt, 1 pk. 120 g
Berit Nordstrand konfekt på 1-2-3
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand kon­fekt på 1–2‑3
Berit Nordstrand gavesett med sjokolade, 3 smaker
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand gave­sett med sjo­ko­la­de, 3 sma­ker
Apotekets julete med krydder
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets jule­te med kryd­der
Apotekets ostesett
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets oste­sett
Apotekets Julekaffe
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Jule­kaf­fe, 200 g
Apotekets Gløgg Ekstrakt Mørk, 250 ml
Gå til nett­bu­tikk
Apo­te­kets Gløgg Eks­trakt Mørk, 250 ml

Drikker med smak av jul

Ingen jul uten jule­kaf­fe, jule­te og gløgg.

Hos Vitusapotek består Apo­te­kets jule­te av blant annet sort te, sitrus­skall, eple­bi­ter, nel­lik, kanel og rose­bla­der som gir en duft av jul, kr 79,90.

Kalen­der til teels­ke­re

Eng­lish Tea Shop teka­len­der er en fin vert­inne­gave, eller kan­skje en kalen­der til deg selv. Kalen­de­ren inne­hol­der 2x12 uli­ke tespe­sia­li­te­ter i en deko­ra­tiv kalen­der­boks. Kr 149,90.

En skik­ke­lig fin opp­merk­som­het til en teels­ker og venn, er Eng­lish Tea Shop tepy­ra­mi­der gave­boks som inne­hol­der 12 uli­ke tesor­ter, kr 99,90.

Apo­te­kets jule­kaf­fe er i år er en fyl­dig kaf­fe med mode­rat syr­lig­het. Kaf­fen er fra Bra­sil og brent ved kaffe­hu­set Den Gyld­ne Bøn­ne og gir en rik og klas­sisk kaffe­smak, kr 89,90 for 200 g.

Og selv­føl­ge­lig må jule­gløgg med, og hos Vitusapotek fin­ner du Apo­te­kets gløgg eks­trakt laget etter gam­mel og tra­di­sjo­nell opp­skrift. Kr 79,90.

Julegaver fra Berit Nordstrand

TIL LIVSNYTEREN: Made by Berit Nord­strand har man­ge pro­duk­ter som er fine å gi bort. (FOTO: Petter Berg Sempro)

Sunnere kos fra Berit Nordstrand

Det er ikke nød­ven­dig å gå på akkord med kosen selv om man spi­ser sun­ne­re. I seri­en Made by Berit Nord­strand fin­ner du fine gaver til livs­ny­te­re, for eksem­pel en gave­boks med 5 øko­lo­gis­ke sjo­ko­lade­pla­ter med tre uli­ke sma­ker, kr 199,90.

Til den som er mye ute på tur, er Berit Nord­strand tur­godt med nøt­te­miks og mørk sjo­ko­la­de, og sjo­ko­la­de til­satt kokos­flak til god nyt­te, kr 69,90.

Til hen­ne som er glad i å lage det mes­te selv, også god­te­ri, er Berit Nord­strand kon­fekt på 1–2‑3 midt i blin­ken! Kr 99,90.

En gave som pas­ser godt i en kald års­tid hvor for­kjø­lel­ser lurer, er Berit Nord­strand gave­sett med øko­lo­gisk grønn te med sitron og inge­fær samt rå skog­shon­ning en gave som vil gle­de og kom­me til nyt­te. Kr 169,90.

LES OGSÅ: Lag jule­kon­fek­ten selv – enkelt og godt