Tavga Said er apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

– Man­ge synes serum bare er en eks­tra ting som kos­ter mer pen­ger. Men skal du få opti­mal effekt av hud­plei­en din, er serum nød­ven­dig, sier Tavga Said som er apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo. Her gir hun svar på 7 spørs­mål om hvor­for bruk av serum er en vik­tig del av hudpleierutinen.

1. Hva er forskjellen på serum og vanlig krem for ansiktet?

Et serum påvir­ker som regel dype­re og kan få i gang pro­ses­ser som gjør hud­plei­en mer effek­tiv, for­tel­ler Tavga Said som dag­lig hjel­per kun­der med tips og pro­duk­ter som pas­ser akku­rat deres hud og behov.

2. Hvorfor er serum så effektivt?

– Serum har ofte en høy­ere kon­sen­tra­sjon av aktive og pleien­de ingre­di­en­ser og job­ber dype­re ned i hud­en, sier Tavga.

Kon­sis­ten­sen er som regel mer fly­ten­de og trek­kes raskt inn i huden.

Om høs­ten og vin­te­ren tren­ger man­ge av oss litt eks­tra fuktighet

3. Hva slags serum skal jeg velge?

– Det spørs hva du vil opp­nå. Er det anti-age, tren­ger du hjelp mot uren hud, er hud­en vel­dig tørr? De uli­ke type seru­me­ne dek­ker for­skjel­li­ge behov. Noen boos­ter fuk­tig­he­ten i hud­en med hya­luron­syre. And­re skal regu­le­re talg eller beskyt­te mot frie radikaler.

4. Hvordan kan serum hjelpe på tørr hud?

– Om høs­ten og vin­te­ren tren­ger man­ge av oss litt eks­tra fuk­tig­het, og et serum kan hjel­pe til med å beva­re fuk­tig­hets­ni­vå­et gjen­nom dagen. Den som tren­ger fuk­tig­het til hud­en, tren­ger kan­skje ikke så mye fett, men mer av ingre­di­en­se­ne som bin­der fuk­tig­he­ten i hud­en, for eksem­pel hya­luron­syre, gly­se­rol eller fuk­tig­hets­bin­de­ne salter.

Les også: Her kan du måle fuk­tig­he­ten i hud­en din

5. Hvordan bruker jeg serum?

– Skal du ha effekt av seru­met må det påfø­res ETTER rens og FØR dag- eller nattkrem.

6. Trenger jeg dag-/nattkrem når jeg har serum?

– Det er et team­ar­beid med beskyt­tel­se og pleie. En ansikts­krem kan bidra til å beskyt­te mot ytre påvirk­nin­ger som UV-strå­ler, for­urens­ning, vær, i til­legg til at du får litt pleien­de ingre­di­en­ser på huden.

Seru­met du har under vil noen gan­ger gi pleie dype­re ned.

7. Kan jeg blande ulike merker og serier?

– I utgangs­punk­tet gjør det ikke noe, men uli­ke seri­er inne­hol­der uli­ke ingre­di­en­ser, så hvis du skal ha best mulig effekt av hud­plei­en din, er det en for­del at du for eksem­pel bru­ker en dag­krem og serum i sam­me mer­ke og serie. Da får du mer ut av både krem og serum og et bed­re hud­plei­e­re­sul­tat, for­tel­ler Tavga Said.

Les også: Gra­tis hud­ana­ly­se på 1–2‑3

Vichy Liftactive Supreme Serum 10
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Lif­tac­ti­ve Supre­me Serum 10, 30ml
Vichy Neovadiol Compensating Complex Serum
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Neo­va­diol Com­pen­sa­ting Com­plex Serum, 50 ml
La Roche-Posay Rosaliac AR Intense
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Rosa­liac AR Inten­se, 40 ml
REN Omega 3 Optimum Skin Serum Oil
Gå til nett­bu­tikk
REN Omega 3 Opti­mum Skin Serum Oil, 30ml
Dermalogica Age Smart Multivitamin Power Serum
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Serum, 22ml
Dermalogica Age Smart Overnight Repair Serum
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Over­night Repair Serum, 15ml
Dermalogica Skin Hydrating Booster
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Skin Hydra­ting Boos­ter, 30ml
Declaré Caviar Beautifying Serum
Gå til nett­bu­tikk
Decla­ré Caviar Beaut­i­fy­ing Serum, 50 ml
Avène Soothing hydrating serum
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Soot­hing hydra­ting serum, 30 ml