BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

De mørke­grøn­ne grønn­sa­ke­ne gir også vita­mi­n­ar­bei­de­re og mine­ra­ler til hjer­nens man­ge cellefabrikker.

Essen­si­el­le fett­sy­rer i lakse­styk­ket set­ter prik­ken over i’en ved å til­by umet­te­de fett­sy­rer og fiske­pro­tei­ner som er guns­tig både for hjerte­kar og for en god hjernefunksjon.

LES MER: Den­ne maten styr­ker immun­for­sva­ret ditt

LES OGSÅ: Velg rik­tig fett

Kos deg med maten!

Den­ne ret­ten med laks, spi­nat og erter, er ett av man­ge eksemp­ler på hvor­dan du kan kose deg fris­ke­re på rene råvarer.

Anti­ok­si­dan­ter, omega-3-fett­sy­rer, kal­si­um, kali­um og mag­ne­si­um er nærings­stof­fer sen­tra­le for blodtrykksreguleringen.

Kali­um­fat­tig fer­dig­mat og for lite magn­si­um fra klo­ro­fyll­rike grøn­ne grønn­sa­ker, kan være med­vir­ken­de årsak sam­men med for høyt salt­inn­tak (natrium­klo­rid) til utvik­ling av høyt blod­trykk.

LES OGSÅ: Mat for musk­ler skjel­lett og hjerte

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Nycoplus Magnesium + Calcium
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Mag­ne­si­um + Cal­ci­um, 100 tabletter
Gå til nettbutikk
Nycoplus calcium Tyggetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus cal­ci­um Tyg­ge­tab­let­ter 500 mg
Nycoplus Calcium+ Vitamin D3 7,5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Cal­ci­um+ Vita­min D3 7,5 mikrog/500 mg, 100 tabletter
Gevita Magnesium 300 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta Mag­ne­si­um 300 mg, 150 tabletter
Berit Nordstrand Omega 3-6-9 med MCT fra kokosolje, 250 ml
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand Omega 3–6‑9 med MCT fra kokos­olje, 250 ml
Möller's Pharma Tran D+
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma Tran D+, 250 ml
Gå til nettbutikk

Næring for blodtrykket

Da må det mere til enn rene blod­trykk­s­me­di­si­ner; man bør til­fø­re krop­pen og blod­åre­ne de stof­fe­ne den er «sulte­foret» på for en bed­ring i blodtrykket.

Mag­ne­sium­rike grøn­ne grønn­sa­ker, hele korn, bøn­ner, fiken, dad­ler, nøt­ter, rosen­kål og erter er gode ingre­di­en­ser, sam­men med kalium­rike hele korn, grøn­ne grønn­sa­ker, røt­ter, pote­ter og frukt.

Her er opp­skrif­ten på en mid­dag til deg som øns­ker å opp­nå et lave­re blod­trykk og en bed­re hjerte­helse, eller gans­ke enkelt bare vil kose deg sam­ti­dig som du gir hjerne­cel­le­ne bygge­klos­ser i form av både mine­ra­ler, amino­sy­rer og fett­sy­rer de er stor­for­bru­ke­re av.

LES OGSÅ: Posi­tiv akti­vi­tet for en vel­fun­ge­ren­de hjerne

INGREDIENSER TIL 1 PORSJON:

  • 100–150 gram laks
  • 100–150 g fros­ne grøn­ne erter (kjøp en liten pose fros­ne erter)
  • 2 hånd­full fers­ke spi­nat­bla­der eller noen puter fros­sen spinat
  • 1 ss smør/ eks­tra vir­gin olivenolje
  • revet mus­kat­nøtt ev. timian
  • 1 ts øko grønnsaksbuljongpulver
  • 1/4 dl flø­te (ev. H‑melk, man­del­melk eller vann)

Slik lager du erte- og spi­nat­puré med laks

Gi erter og spi­nat­pu­ter et opp­kok. Slå av kokevannet.

Kjør pure­en sam­men med en stav­mik­ser. Rør inn 1 ts grønn­saks­bul­jong­pul­ver og 1 ss smør. Smak til med revet mus­kat, eller gjer­ne timi­an. Til­sett væs­ke og kryd­der og og la det hele put­re litt.

Stek lak­sen i en grill­pan­ne på mid­dels var­me i 2 min på hver side.

Gar­ni­tyr: Strø gjer­ne over revet par­me­san, lettri­s­te­de nøt­ter eller sol­tør­ke­de­to­ma­ter før servering.

Fle­re mid­da­ger for immunforsvaret

Her er fle­re mid­da­ger med ingre­di­en­ser som skal styr­ke immun­for­sva­ret ditt – alle fra Berit Nord­strands blogg hvor­du fin­ner man­ge fle­re oppskrifter: