Far­ma­søyt Dag­run Eggen ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

– Vel­dig man­ge tror de har sen­si­tiv hud, men du blir ikke født med sen­si­tiv hud.

Er du født med lys og tørr hud, er du mer utsatt for å bli sen­si­ti­vi­sert enn dem med mer pig­men­ter og talg i hud­en, for­tel­ler far­ma­søyt Dag­run Eggen ved Vitusapotek på Jern­bane­tor­get i Oslo.

LES OGSÅ: Lek­ker make­up for sen­si­tiv hud

Derfor får du sensitiv hud

Sol­ska­der, feil pro­duk­ter, hor­mo­ner, stress, for­urens­ning, syk­dom og medi­si­ner kan gjø­re hud­en mer sensitiv.

– Alder spil­ler også inn og gjør hud­en mer sår­bar. Talg­pro­duk­sjo­nen redu­se­res. Hud­en blir let­te­re rødmen­de. Den blir lyse­re, tyn­ne­re og skjø­re­re. Der­med blir hud­en også mer utsatt for sen­si­ti­ve­ring. Man­ge opp­le­ver mer sen­si­ti­vert hud i for­bin­del­se med over­gangs­al­de­ren, for­tel­ler Dag­run Eggen.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge gode pro­duk­ter for sen­si­tiv hud fra blant annet Avè­ne, La Roche-Posay, Vichy, REN, Der­ma­lo­gica og Isisphar­ma.

LES OGSÅ: Hud­pleie­tips for deg med rosacea

Kartlegging av huden

Hvor­dan ser du at en kun­de har sen­si­tiv hud?

– Jeg kart­leg­ger mye med dia­log. Der­som kun­den for­tel­ler at hun eller han rea­ge­rer på var­me og frik­sjon, vær og vind, sol og kul­de og, ikke minst, inne­kli­ma, kan det­te være tegn på at hud­en er sensitiv.

Man­ge kan være sen­si­ti­vi­sert når de er på jobb med pc-er og tørr luft, og helt fine når de er på ferie. Et godt spørs­mål er der­for: Hva job­ber du med? sier Dagrun.

Hos Vitusapotek kan du også få gjort en gra­tis og ufor­plik­ten­de hud­ana­ly­se med Speed­map­ping som utfø­res på Vitusapotek hvor du kan kjø­pe pro­duk­ter fra Der­ma­lo­gica.

LES OGSÅ: Det­te får du gjort gra­tis hos Vitusapotek

Mål fuktigheten i huden!

Rød hud på brys­tet er også en indi­ka­sjon på at hud­en er sensitiv.

Råd for sen­si­tiv hud
Fore­byg­ging
• Bruk sol­be­skyt­tel­se, og med høy nok faktor.
• Benytt mil­de pro­duk­ter. Ren­se­ne bør også være såpefrie.
• Sjekk ingre­di­ens­lis­ten. De med sen­si­tiv hud bør vel­ge pro­duk­ter med ingre­di­en­ser som ikke er kjent for å være allergi­frem­kal­len­de. På Vitusapotek har vi egne seri­er som er egnet for sen­si­tiv hud.
Rik­tig pleie
• Det vik­tigs­te er å roe ned hud­en og få den i balan­se igjen. Der­et­ter kan du job­be vide­re med det du vil ha gjort noe med, om det er ryn­ker, pig­ment­flek­ker, akne osv.

– Jeg spør også for å kart­leg­ge årsa­ke­ne til at hud­en er blitt sen­si­ti­vi­sert slik at man tar grep ut fra det­te. Er det medi­si­ner, noe kun­den har opp­levd før, mye stress, har det vært end­rin­ger hor­mo­nelt osv., sier Dagrun.

Hun tror ters­ke­len for man­ge er mye lave­re for å kom­me til apo­te­ket for kon­sul­ta­sjon, enn til hud­plei­er. Og det tas ikke betalt for konsultasjonene.

– I til­legg får vi sta­dig bed­re ana­lyse­ap­pa­ra­ter. På vårt apo­tek har vi blant annet en fukt­må­ler hvor du gra­tis og på noen sekun­der kan fin­ne ut om hud­en din tren­ger mer fuk­tig­het. Den er fin å bru­ke for å se for­skjel­ler i hud­en før og etter nytt plei­e­re­gi­me av hud­en, sier farmasøyten.

LES MER: 8 hud­plei­e­råd som gir deg mer fuk­tig­het i huden

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Avène Tolerance Extreme Cleansing Lotion
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Tole­ran­ce Extre­me Cle­an­sing Lotion, 200 ml
Eucerin DermatoCLEAN Refreshing Cleansing Gel
Gå til nett­bu­tikk
Euce­rin Der­matoCLEAN Refres­hing Cle­an­sing Gel, 200 ml
La Roche-Posay Effaclar H rensekrem
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Effaclar H rensekrem, 200 ml
La Roche Posay Fysiologisk Skin Tonic
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Fysio­lo­gisk Skin Tonic, 200 ml
Vichy Pureté Thermale renseskum til alle hudtyper
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Pureté Ther­ma­le rense­skum til alle hud­ty­per, 150 ml
REN Gentle Cleansing Milk
Gå til nett­bu­tikk
REN Gent­le Cle­an­sing Milk, 150 mle-Cleansing-Milk
La Roche-Posay Toleriane Renselotion
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Tole­ri­ane Rense­lo­tion, 200 ml
Avène Micellar Lotion rensevann
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Micel­lar Lotion rense­vann, 200 ml
Dermalogica Ultracalming Cleanser, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Cle­an­ser, 50 ml
Isispharma Sensylia Gel
Gå til nett­bu­tikk
Isisphar­ma Sen­sy­lia Gel, 200 ml
La Roche-Posay Respectissime vannfast øyesminkefjerner
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me vann­fast øye­sminke­fjer­ner, 125 ml

God rens

– Noe av det vik­tigs­te du gjør, er å ren­se hud­en både mor­gen og kveld: Om mor­ge­nen for å fjer­ne alt du har svet­tet og skilt ut om nat­ten, og det er en del.

På kvel­den vil hud­ren­sen ta bort smin­ke, smuss og for­urens­ning. En ren­set hud vil også ha mer effekt av kre­men du påfø­rer etter­på, for­tel­ler Dag­run Eggen.

Man­ge av pro­duk­te­ne til hud­rens for sen­si­tiv hud kan bru­kes uten vann og der­med vil være enda mer skån­som­me mot en irri­tert og tørr hud.

Prøv for eksem­pel Avè­ne Tole­ran­ce Extre­me Cle­an­sing Lotion som er for sen­si­tiv og hyper­sen­si­tiv hud eller La Roche-Posay Tole­ri­ane Rense­lo­tion.

LES OGSÅ: 6 gode grun­ner for å ren­se hud­en hver dag

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

La Roche Posay Toleriane Riche Beroligende Krem
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Riche Bero­li­gen­de Krem, 40 ml
Avène Mattifying Fluid
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Matti­fy­ing Fluid, 50 ml
L'Occitane Shea Face Soothing Fluid, 40 ml
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Shea Face Soot­hing Fluid, 40 ml
Vichy Aqualia Thermal Dynamic Hydration Rich
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Aqua­lia Ther­mal Dyna­mic Hydra­tion Rich, 50 ml
REN Global Protection Day Cream
Gå til nett­bu­tikk
REN Glo­bal Pro­tec­tion Day Cream, 50 ml
La Roche-Posay Toleriane Ultra Ansiktskrem
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Tole­ri­ane Ultra Ansikts­krem, 40 ml
La Roche Posay Toleriane Beroligende Krem
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Bero­li­gen­de Krem
A-krem tube
Gå til nett­bu­tikk
A‑krem tube, 75 ml
Dermalogica UltraCalming Barrier Repair
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Bar­rier Repair, 30 ml
Dermalogica Ultracalming Super Sensitive Shield spf 30
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Super Sen­si­ti­ve Shield spf 30, 50 ml
Isispharma Secalia DS Cream
Gå til nett­bu­tikk
Isisphar­ma Seca­lia DS Cream, 40 ml

Lindring og fuktighet

Både dem med en tørr hud­type og en fet hud­type opp­le­ver ofte at hud­en er sen­si­tiv. Uan­sett trengs det som regel godt med fuk­tig­het og rik­tig pleie.

– Hud­en er tørst på dagen og sul­ten om nat­ten. Det betyr at du bør til­fø­re til­strek­ke­lig fuk­tig­het om mor­ge­nen, og rik­tig typer fett i natt­kre­men, sier farmasøyten.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge gode pro­duk­ter for både sen­si­tiv hud og svært sen­si­tiv og  into­le­rant hud. Pro­duk­te­ne roer ned og  lind­rer hud som svir, prik­ker og føles stram. For dem med svært sen­si­tiv hud, kan La Roche-Posay Tole­ri­ane Ultra Ansikts­krem være god. Det sam­me gjel­der Decu­bal Face Cream.

LES OGSÅ: Lek­ker make­up for føl­som hud

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Rense huden

RENS OG FUKTIGHET: En sen­si­tiv hud tren­ge mye omtan­ke og god pleie, så sørg for gode hud­plei­eru­ti­ner og rik­ti­ge pro­duk­ter for din hud. (Foto: Get­ty Images)

Ekstra pleie og næring

Et serum for­ster­ker plei­en av hud­en og leg­ges etter rens og før dag- og natt­krem. Man­ge av seru­me­ne for sen­si­tiv hud gir eks­tra med fuk­tig­het sam­ti­dig  som hud­en roes ned, slik som Avè­ne Hydran­ce Serum eller Der­ma­lo­gica Ultra­Ca­l­ming Serum Con­sen­t­rate.

En natt­krem til­pas­set dine pleie­be­hov kan være smart. Avè­ne Phy­sio­lift Night Balm gir anti-age pleie til en sen­si­tiv hud, mens Avè­ne Matti­fy­ing Fluid er en kom­bi­nert dag- og natt­krem som gir fuk­tig­het og mat­ter ned en sen­si­tiv kombinasjonshud.

Tren­ger din sen­si­ti­ve hud eks­tra  lind­ring, kan La Roche-Posay Tole­ri­ane Ultra Over­night være natt­kre­men for deg.

Vitusapotek har også peeling og ansikts­mas­ker for en sen­si­tiv hud. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek. Vi vet!

LES OGSÅ: Slik smin­ker du sen­si­ti­ve øyne

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche-Posay Toleriane Ultra Overnight
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Tole­ri­ane Ultra Over­night, 40 ml
Dermalogica UltraCalming Serum Consentrate
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­Ca­l­ming Serum Con­sen­t­rate, 40 ml
La Roche-Posay Toleriane Ultra øyekrem
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Tole­ri­ane Ultra øye­krem, 20 ml
La Roche-Posay Hydraphase Intense Serum
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Hydrap­hase Inten­se Serum, 30 ml
Vichy Aqualia Thermal ansiktsserum
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Aqua­lia Ther­mal ansikts­se­rum, 30 ml
Avène Hydrance Serum
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Hydran­ce Serum, 30 ml
Avène Tolerance Extreme ansiktsmaske
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Tole­ran­ce Extre­me ansikts­mas­ke, 50 ml
Avène Thermal Spring Water
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Ther­mal Spring Water, 50 ml
Dermalogica Ultracalming Ultrasmoothing Eye Serum
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Ultras­moot­hing Eye Serum, 15 ml
Avène Physiolift Eyes øyekrem
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Phy­sio­lift Eyes øye­krem, 15 ml
REN Gentle Exfoliating Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
REN Gent­le Exfo­lia­ting Cle­an­ser, 100ml

Sjelden til legen

Når anbe­fa­ler du kun­den å gå til legen?

– Det er sjel­den med sen­si­tiv hud. Men ved kart­leg­gin­gen opp­da­ger vi ofte at feil pro­duk­ter bru­kes, at det har skjedd noe hor­mo­nelt, at kun­den har vært mye stres­set etc. Vi gir våre råd og anbe­fa­lin­ger om å prø­ve pro­duk­te­ne vi har anbe­falt i én uke og se om hud­en blir mer balan­sert igjen, sier Dag­run Eggen.

– Det er vik­tig at vi ser våre begrens­nin­ger. Er vi i tvil, sen­der vi kun­den til lege eller hud­te­ra­peut, men med sen­si­tiv hud er det som regel helt fint med apo­te­ket, sier farmasøyten.

LES OGSÅ: Slik plei­er du voksenakne