Martine Smestad Andresen

Apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena. (Foto: Petter Berg/Sempro AS)

Med mine­rals­min­ke av god kva­li­tet kan du enkelt leg­ge en fin make­up for sen­si­tiv hud og få en jevn  hud som stråler.

Hos Vitusapotek har vi smin­ke som kan bru­kes av alle og make­up for sen­si­tiv hud. Kom inn­om oss og spør om råd og for å fin­ne pro­duk­te­ne og far­ge­ne som pas­ser akku­rat din hud.

LES OGSÅ: Smin­ken som hol­der hele festen

Makeup for sensitiv hud på 1–2‑3

Her gir apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen fra Vitusapotek Lena deg tips til hvor­dan du smin­ker hud­en flott og får et godt under­lag til res­ten av makupen.

Slik leg­ger du fin make­up for sen­si­tiv hud:

1. Start med en primer

– En pri­mer glat­ter ut ujevn­he­ter i hud­en og du får mind­re syn­li­ge porer. Har du begynt med pri­mer, vil du ikke slut­te, sier Martine.

Hos Vitusapotek har tre gode pri­me­re: Der­ma­lo­gica Hydrabl­ur Pri­mer, Der­ma­lo­gica Age Smart Skin Perfect Pri­mer og REN Perfect Can­vas.

LES OGSÅ: 5 trinn til vak­re lepper

2. Tryll bort med concealer

– En con­cea­ler er fin for å kamu­fle­re mør­ke rin­ger under øyne­ne og ujevn­he­ter i hud­en. Du kan også leg­ge con­cea­ler i mimikk­lin­jer, fore­slår apotekteknikeren.

– Stryk på og jevn ut før du går vide­re på foun­da­tion. Con­cea­le­re fin­nes i fle­re kon­sis­ten­ser og hos Vitusapotek har vi fle­re typer å vel­ge mel­lom og alle er make­up for sen­si­tiv hud:

IDUN Mine­rals Unde­reye Con­cea­ler bru­kes på rin­ger og mørk far­ge rundt øyepartiet.

Penn con­cea­le­re fra IDUN Mine­rals er super­enk­le å bru­ke for å jev­ne ut lin­jer i til­legg til rin­ger under øyne­ne og ujevn­he­ter i huden.

LES OGSÅ: Slik smin­ker du sen­si­ti­ve øyne

Kamuflering av rød hud

– Har du rødme i hud­en, er det eks­tra lurt å bru­ke make­up for sen­si­tiv hud. Gå for en grønn con­cea­ler som utlig­ner rød­far­gen, sier Martine.

IDUN Mine­rals Con­cea­ler Ide­gran er matt grønn og i pud­der­form. Både den og La Roche-Posay Tole­ri­ane Teint kor­ri­ge­ren­de Con­cea­ler Grønn dek­ker rødhet, rosa­cea, akne og syn­li­ge blodkar.

LES OGSÅ: Hud­pleie som lind­rer rosa­cea og rødme i huden

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Age Smart Skin Perfect Primer, 22 ml
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Skin Perfect Pri­mer, 22 ml
IDUN Minerals Undereye Concealer Medium
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Unde­reye Con­cea­ler Medi­um, 6 ml
IDUN Minerals Concealer Brush Havre
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Con­cea­ler Brush Hav­re, 3 ml
La Roche Posay Toleriane Teint korrigerende Concealer, grønn til rødhet, 4,7 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Teint kor­ri­ge­ren­de Con­cea­ler, grønn til rødhet, 4,7 ml
IDUN Minerals Concealer - Strandgyllen
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Con­cea­ler – Strand­gyl­len, 2.8g
Idun Minerals concealerbørste
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals concealerbørste
Idun Minerals concealer Idegran
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals con­cea­ler Ide­gran, 2,8gram
Dermalogica Hydrablur Primer, 22 ml
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Hydrabl­ur Pri­mer, 22 ml
REN Perfect Canvas
Gå til nett­bu­tikk
REN Perfect Can­vas, 30 ml

3. Velg foundation som passer din hud

Nå leg­ges det gode grunn­la­get for res­ten av som­mer­make­upen med en god foun­da­tion som pas­ser din hud.

– Det fin­nes uli­ke kon­sis­ten­ser og farge­to­ner på foun­da­tion. Her bør du prø­ve deg fram og få råd hos Vitusapotek før du kjø­per – både på kon­sis­tens og far­gen som pas­ser akku­rat din best. Alle pro­duk­te­ne er i klas­sen make­up for sen­si­tiv hud, sier Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

Velg all­tid en far­ge som er så nær din natur­li­ge hud­far­ge som mulig. Gå ut i fra hud­far­gen du har langs kjevebenet.

TIPS! Ha én foun­da­tion om som­mer­en og én om vin­te­ren. Både hud­to­nen og fuk­tig­hets­ni­vå­et kan variere mel­lom seson­ge­ne, så vur­der både kon­sis­tens og far­ge på foundationen.

– Hos Vitusapotek har vi tre typer foun­da­tion til make­up for sen­si­tiv hud : Pud­der­foun­da­tion, fly­ten­de foun­da­tion og kom­pakt foun­da­tion, i til­legg til CC-kre­mer, for­tel­ler Martine.

LES OGSÅ: Far­ma­søy­tens hud­pleie­tips for sen­si­tiv hud

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Foundation

RIKTIG FARGE: Prøv foun­da­tion på hud­en for å fin­ne far­gen som pas­ser din hud. (Foto: Get­ty Images)

Flytende foundation

– Fly­ten­de foun­da­tion kom­mer ofte i pumpe­flas­ke eller på tube hvis den er mer kre­me­te. Den­ne typen foun­da­tion er enkel å påfø­re, og du kan bru­ke fing­re­ne, kost eller svamp for å blen­de pro­duk­tet fint inn i hud­en, sier apo­tek­tek­ni­ke­ren fra Vitusapotek Lena.

Hos Vitusapotek fin­ner du blant annet Norr­ske Pure Mine­ral Illu­mi­na­ting Foun­da­tion fra IDUN Mine­rals med lett kon­sis­tens og mid­dels dekk­evne – noe som pas­ser fint for deg som ikke vil ha helt dek­ken­de make­up. Den­ne fin­nes i man­ge nyanser.

Vil du der­imot ha mer dek­ken­de make­up, kan La Roche-Posay Tole­ri­ane Foun­da­tion være fin (fin­nes i tre nyanser).

IDUN Mine­rals Nor­dic Veil Long­wear foun­da­tion har svært god dekk­evne og sit­ter eks­tra len­ge. Også den­ne fon­da­tio­nen er make­up for sen­si­tiv hud.

LES OGSÅ: Gra­tis hud­ana­ly­se på 1–2‑3

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche Posay Toleriane Teint kompakt foundation #11, 9 g
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Teint kom­pakt foun­da­tion #11, 9 g
IDUN Minerals Norrsken flytende foundation i fargen disa
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Norr­s­ken fly­ten­de founda,tion i far­gen disa
IDUN Minerals Pudder Foundation i fargen Saga
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Pud­der Foun­da­tion i far­gen Saga
La Roche Posay Toleriane Foundation Farge 15 Gold
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Foun­da­tion Far­ge 15 Gold
IDUN Minerals Nordic Veil Correcting Long-Wearing Mineral Foundation
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Nor­dic Veil Cor­rec­ting Long-Wea­ring Mine­ral Foundation
Vichy Dermablend Fluid Foundation 25, 30 ml
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Dermab­lend Fluid Foun­da­tion 25, 30 ml
Vichy Dermablend Compact Corrective Cream 15, 10 g
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Dermab­lend Compact Cor­rec­ti­ve Cream 15, 10 g
La Roche Posay Toleriane Compact Mineralpudder, farge 13 Sand
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Compact Mine­ral­pud­der, far­ge 13 Sand
Cosmica Face CC Cream Medium spf 15
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face CC Cream Medi­um spf 15, 50 ml
Cosmica Face CC Cream Light spf 15
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face CC Cream Light spf 15, 50 ml
La Roche-Posay Rosaliac CC Cream, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Rosa­liac CC Cream, 50 ml

Pudderfoundation

– Pud­der­foun­da­tio­nen pas­ser alle hud­ty­per, og er god make­up for sen­si­tiv hud. Den er super­en­kel å påfø­re og gir et strå­len­de, mykt og natur­lig resul­tat, for­tel­ler Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

Hos Vitusapotek fin­ner du pud­der­foun­da­tion fra IDUN Mine­rals. Pro­duk­te­ne har sol­fak­tor 15 og er der­for fine å bru­ke også om sommeren.

Her tren­ger du børs­ten IDUN Mine­rals kabu­ki brush for å få et best mulig resul­tat. Den fin­nes også i uttrekk­bar utga­ve – per­fekt til rei­se eller i håndvesken.

LES OGSÅ: Få strøk­ne neg­ler til festen

Kompakt foundation

Kom­pakt foun­da­tion har god dekk­evne. Den må imid­ler­tid job­bes litt bed­re inn i huden.

– Hos Vitusapotek har vi blant annet La Roche-Posay Tole­ri­ane Teint Compact Mine­ral­foun­da­tion som er make­up for sen­si­tiv hud som er tørr og bør ha UV-beskyt­tel­se, for­tel­ler Martine.

Vichy Dermab­lend Compact Cor­rec­ti­ve Cream er ett av fle­re pro­duk­ter i sam­me Dermab­lend-seri­en som er svært dek­ken­de uten at man skal få maskeeffekt.

LES OGSÅ: Vei­en til hvi­te­re tenner

Fargekorrigerende CC-Krem

Et lett alter­na­tiv til foun­da­tion  er CC-Cream. Det­te er en dag­krem som er farge­ko­or­di­ne­ren­de og som i til­legg kan bru­kes som primer.

Hos Vitusapotek fin­ner du Cos­mica Face CC Cream (to uli­ke nyan­ser) som redu­se­rer syn­lig­he­ten av ujevn pig­men­te­ring, gir fuk­tig­het og har sol­fak­tor 15. La Roche-Posay Rosa­liac CC Cream inn­går i sorte­men­tet med make­up for sen­si­tiv hud. Den gir kor­ri­ge­ren­de pleie for alle typer rødme i hud­en, glat­ter ut og gir en jevn hud­tone. Med spf 30.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Vichy Dermablend Fixing powder, 28 g
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Dermab­lend Fixing powder, 28 g
La Roche-Posay Toleriane Teint blush, 03 karamell
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Tole­ri­ane Teint blush, 03 karamell
Idun Minerals rouge Smultron
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge Smultron, 5,9 g
Idun Minerals rouge, Åkerbär
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge, Åkerbär
IDUN Minerals Bronzer Sommardrøm
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Bron­zer Som­mar­drøm, 4.6 g
Idun Minerals rouge Hallon
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge Hal­lon, 5,9gram
Idun Minerals pudder Ljuvlig
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals pud­der Ljuv­lig, 3,5gram
IDUN Minerals Bronzer Midnattsol
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Bron­zer Mid­natt­sol, 5.9 g
Idun Minerals pudder Vacker
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals pud­der Vack­er, 3,5gram

4. Pudder som fikserer

– Pud­der over foun­da­tion bidrar med å øke hold­bar­het og gir eks­tra dek­ning. Pud­der er også fint å ha med i ves­ken for å fris­ke opp make­upen og hol­de hud­en matt og jevn gjen­nom dagen eller på fes­ten, for­tel­ler Martine.

Hos Vitusapotek fin­ner du pud­der fra IDUN Mine­rals i fem uli­ke nyan­ser. Det­te er også make­up for sen­si­tiv hud. En god pud­der­kost sik­rer en flott finish med pudderet.

Sminkekoster

GODE REDSKAPER: Sminke­kos­ter gjør sminke­job­ben enk­le­re og resul­ta­tet bed­re. (Foto: Get­ty Images)

5. Farge i kinnene

Avslutt med rouge/blusher for å mar­ke­re kin­ne­ne og få en frisk glød i ansik­tet. Både IDUN Mine­rals og La Roche-Posay er make­up for sen­si­tiv hud med fine nyanser.

Bruk en rund, stor kost. Dunk av over­flø­dig far­ge og påfør blush midt på eplekinnet.

– Har du lys hud, kan du gå for var­me rosany­an­ser. Med litt far­ge i hud­en er kan det være  flott med sol­pud­der som kan for­ster­ke som­mer­g­lø­den, sier Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

TIPS! Bruk sol­pud­der i sol­se­son­gen. Om vin­te­ren kan sol­pud­der på blek hud få den til å se litt «skit­ten» ut. Bruk hel­ler blus­h­er for å gi vin­ter­blek hud litt liv og farge.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

IDUN Minerals Kabuki Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Kabu­ki Brush
IDUN Minerals Brush Cleaner
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Brush Clea­ner, 150 ml
IDUN Minerals Stippling Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Stippling Brush
Idun Minerals concealerbørste
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals concealerbørste
IDUN Mineral Liquid Foundation Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­ral Liquid Foun­da­tion Brush
IDUN Minerals Kabuki Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Kabu­ki Brush
Idun Minerals Large Powder Brush
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Lar­ge Powder Brush
Idun Minerals Face Definer Brush
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Face Defi­ner Brush
IDUN Minerals Blush Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Blush Brush
Idun Minerals Retracta Kabuki Brush
Gå til nett­bu­tikk
IIDUN Mine­rals Retracta Kabu­ki Brush
IDUN Minerals Makeup Sponge
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Make­up Spon­ge – 1 stk

Sminkekoster for finere resultat

Gode sminke­red­ska­per gjø­re utsla­get for en flott makeup.

IDUN Mine­rals har et stort utvalg av sminke­kos­ter som sik­rer en god påfø­ring av make­up. Spør oss i Vitusapotek om hjelp, sier Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

NB! Husk å ren­gjø­re makeup­kos­te­ne et par gan­ger i uken. Rense­spray­en IIDUN Mine­rals Brush Clea­ner hol­der sminke­kos­te­ne rene og freshe mel­lom bruk.