Det er ennå ingen som kan for­kla­re helt hvor­for, men den sek­su­el­le lys­ten går til værs om vår­en, først og fremst hos damer som blir let­te­re «lys­på­vir­ket» enn menn.

Mens damer har størst sex­lyst i april og mai, har de fles­te menn en lyst­topp i august, viser norsk forskning.

Lys eller ikke; det er et knip­pe hor­mo­ner som utlø­ser reak­sjo­ner i krop­pen din, påvir­ker følel­ser og lyst og gjør deg gla­de­re og let­te­re (ny)forelsket.

To vik­ti­ge hor­mo­ner er mel­a­to­nin og serotonin.

LES OGSÅ: Slik øker du sjan­se­ne for å bli gravid

Natt og dag

Mel­a­to­nin regu­le­rer døgn­ryt­men vår ved at det kom­mu­ni­se­rer med and­re hor­mo­ner og star­ter og stop­per reak­sjo­ner i kroppen.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Belladot Victor penisringer, 3 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot Vic­tor penisringer
Durex Real Feel glidemiddel, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Durex Real Feel glidemiddel
Belladot Seabreeze massasjeolje, 100 ml
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot Seabre­eze massasjeolje
Belladot Vilma vibrerende vibrator
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot Vil­ma vibre­ren­de vibrator
RFSU Klick Supreme Glide, 40 ml
Gå til nett­bu­tikk
RFSU Klick Supre­me Glide
Belladot Sofia vibrerende dildo rosa
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot Sofia vibre­ren­de dildo
Belladot Bodil g-punkt vibrator gul
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot Bodil g‑punkt vibrator
Belladot Ester klitorisvibrator rød
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot Ester klitorisvibrator
Belladot Bertil vibrerende penisring
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot Ber­til vibre­ren­de penisring

Mel­a­to­nin er vik­tig for god søvn. Når lys tref­fer øyet, sen­der sen­so­rer i øyet beskjed til epi­fy­sen, en kjer­tel i hjer­nen som igjen gjør at pro­duk­sjo­nen av mel­a­to­nin stan­ses. Når det blir tid­lig lyst om mor­ge­nen og leng­re lyst om kvel­den, pro­du­se­rer krop­pen der­med mind­re mel­a­to­nin og du blir mer opp­lagt og mind­re trøtt enn hva du er om høs­ten og vinteren.

Det mot­sat­te gjel­der for hor­mo­net sero­to­nin som får økt pro­duk­sjon med mer sol­lys. Sero­to­nin er vik­tig for regu­le­ring av blant annet sek­su­al­drift, humør og søvn.

Så med mind­re mel­a­to­nin og mer sero­to­nin er det duket for hete kvelder.

LES OGSÅ: Hjelp fra apo­te­ket når du ikke får sove

For­ster­ker følelsene

I til­legg til sero­to­nin er det to and­re hor­mo­ner som har en fin­ger med i spil­let når følel­se­ne bob­ler over.

Selve kjær­lig­hets­hor­mo­net er oksytocin. Hor­mo­net gir vel­være­fø­lel­se og skil­les blant annet ut når vi tar på hver­and­re. Oksytocin sør­ger for at kvin­ner får sam­men­trek­nin­ger i livmoren.

Skul­le ikke lyset være nok, har vi man­ge hjelpe­mid­ler som kan få opp lys­ten, blant annet sex­le­ke­tøy, gli­de­mid­ler og mas­sa­sje­ol­jer.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Durex Intense kondomer, 6 stk
Gå til nett­bu­tikk
Durex Inten­se Sti­mu­la­ting Condoms
RFSU Sense Me Magic Glide, 75 ml
Gå til nett­bu­tikk
RFSU Sen­se Me Magic Glide
ellaOne Tab 30 mg, 1 stk.
Gå til nett­bu­tikk
ellaOne Tab 30 mg
Vivag Såpe, 200 ml
Gå til nett­bu­tikk
Vivag Såpe
Lactacyd intimvask
Gå til nett­bu­tikk
Lacta­cyd intim­vask, 250 ml
Belladot glidemiddel silikonbasert Original, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Bel­la­dot gli­de­mid­del sili­kon­ba­sert Original
RFSU Thin Kondom, 10 stk.
Gå til nett­bu­tikk
RFSU Thin Kondom
Durex Real Feel kondomer, 6 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Durex Real Feel kondomer
RFSU Sense Me Aqua Glide, 100 ml
Gå til nett­bu­tikk
RFSU Sen­se Me Aqua Glide
RFSU Profil Kondom, 10 stk.
Gå til nett­bu­tikk
RFSU Pro­fil Kondom

Godt for helsen

Sex kan inn­vir­ke på helsen din. Når du er for­els­ket og/eller har sex, utskil­ler krop­pen endor­fi­ner – hor­mo­ner som gir en følel­se av velbehag.

DISKRET KJØP
I vår nett­bu­tikk fin­ner du hele sort­i­men­tet til Vitusapotek, også innen pro­duk­ter til int­im­pleie, sex og lyst. Det fin­nes hel­ler ikke noen mer dis­kret måte å bestil­le pro­duk­ter på, og du kan også få dem dis­kret levert.
Ved hjelp av tje­nes­ten Klikk & Hent kan du bestil­le vare­ne du øns­ker og få dem klar­gjort for hen­ting innen én time. Når vare­ne er kla­re for leve­ring, kan du du pluk­ke dem opp på valgt hen­te­sted, enten ditt nær­mes­te Vitusapotek eller ett av våre god­kjen­te utle­ve­rings­ste­der. Så enkelt!
Bor du i Oslo eller Akers­hus kan du få apo­tek­va­re­ne rett hjem med vår Eks­press­le­ve­ring.

Endor­fin vir­ker hem­men­de på akti­vi­te­ter i nerve­sys­te­met, spe­si­elt smer­te, angst og ubehag.

Husk pre­ven­sjon der­som du ikke øns­ker å bli gra­vid eller ikke har en fast partner.

Kon­dom for­hind­rer uøns­ket gra­vi­di­tet og beskyt­ter deg mot kjønns­syk­dom­mer. Hos Vitusapotek har vi man­ge uli­ke typer kon­do­mer.

Øns­ker du ikke å kjø­pe int­im­pro­duk­ter hos ditt nær­mes­te Vitusapotek, kan du bestil­le pro­duk­ter til nytel­se på Vitusapotek.no.

LES OGSÅ: Dyrk par­for­hol­det med spen­nen­de leketøy

Kil­de: sciencedaily.com, sciencenordic.com, psykopp.no, tu.no, nrk.no, forskning.no