Martine Smestad Andresen

Apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena. (Foto: Petter Berg/Sempro AS)

Går du inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek, vil du fin­ne god og fin make­up for sen­si­ti­ve øyne. Her fin­ner du mine­rals­min­ke fra IDUN Mine­rals og La Roche-Posay som er laget med tan­ke på nett­opp sen­si­tiv hud. Mine­rals­min­ke inne­hol­der få ingre­di­en­ser, er snill mot hud­en og kan bru­kes av alle, også deg med sen­si­tiv hud.

Her gir apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena deg 7 gode råd for en flott make­up for sen­si­tiv hud som sit­ter godt uten å irri­te­re øynene.

LES OGSÅ: Hud­pleie for sen­si­tiv hud

1. Underlag til makeup for sensitive øyne

Om som­mer­en er det lett for at øye­smin­ken begyn­ner å skli og leg­ger seg i ryn­ker og folder.

– En egen pri­mer for øye­skyg­gen er en super inves­te­ring, og IDUN Mine­rals øyen­skygge­pri­mer Nack­ro hjel­per til med å fik­se­re øyen­skyg­gen slik at den hol­der seg pen len­ger, sier Mar­ti­ne Sme­stad Andresen

Øye­pri­me­ren påfø­res hele øye­lok­ket før du leg­ger øyeskyggen.

LES OGSÅ: Slik smin­ker du hud­en glatt og jevn

2. Tryll med øyeskygge

Så er det på tide å star­te med øye­skyg­ge­ne. Bruk gjer­ne to far­ger eller fle­re. I vårt eksem­pel bru­ker vi tre farger:

Hva er globallinjen?
Øye­lok­ket er hud­en som lig­ger over øye­ep­let. Glo­bal­lin­jen er søk­ket og buen under bryns­be­net, alt­så der øye­lok­ket har et søkk inn.

Start med den lyses­te øyen­skyg­gen og legg den over hele øye­lok­ket og opp til globallinjen.

Legg den nest mør­kes­te skyg­gen på glo­bal­lin­jen. Dus ut overgangene.

Bruk den mør­kes­te skyg­gen ned mot vippe­kan­ten og inn mot V‑en på øye­lok­ket, dvs. mot ytre øye­krok. Dus ut overgangene.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche-Posay Respectissime Ombre Douce øyenskygge 04 Smokey Plum
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me Ombre Douce øyen­skyg­ge 04 Smokey Plum
Idun Minerals øyenskygge Kastanj
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Kas­tanj, 3 g
Idun Minerals øyenskygge Vitsippa
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Vit­sip­pa, 4gram
Idun Minerals øyenskyggeprimer Nackro
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skygge­pri­mer Nack­ro, 2,8gram
Idun Minerals øyenskygge Prästkrage
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Präst­kra­ge, 3 g
Idun Minerals øyenskygge Förgätmigej
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge För­gät­migej, 3 g
Idun Minerals øyenskygge Nastrot
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Nas­trot, 3gram
Idun Minerals øyenskygge Hassel
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Hassel
Idun Minerals øyenskygge Norrland
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Norr­land, 4gram
Idun Minerals øyenskygge Brunkula
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Brun­kula, 4gram
IDUN Minerals Eye Definer Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye Defi­ner Brush
IDUN Minerals Precision Eyeshadow Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Preci­sion Eyesha­dow Brush, 1 stk
Idun Minerals øyenskygge Lavendel
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skygge­pa­lett Lavendel
Idun Minerals øyenskyggekost
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyenskyggekost

Tips! Det er bed­re å leg­ge litt og litt enn å ta alt­for mye skyg­ge på førs­te gang. Da får du job­bet inn øye­skyg­gen og duset den fint ut og resul­ta­tet blir flottere.

Selv om du bru­ker make­up for sen­si­ti­ve øyne, betyr det ikke at du må gå for dem­pet smin­ke. Smokey eyes er fint for deg som øns­ker eks­tra fokus på øyne­ne med en intens og ele­gant make­up til fes­ten. Se mer om hvor­dan du smin­ker smokey eyes her.

LES OGSÅ: Smin­ken som sit­ter fint hele sommerfesten

3. Øyeskyggen som passer deg

Du har sik­kert stått i butik­ken og lurt på hvil­ke øye­skyg­ger som pas­ser best til dine øyne. Hoved­re­ge­len er alt går, men at noen far­ger kan frem­heve øyne­ne dine enda mer.

Hos Vitusapotek har vi fine øye­skygge­far­ger innen make­up for sen­si­ti­ve øyne, både øye­skygge­pa­let­ter fra La Roche-Posay og enkelt­skyg­ger og øye­skygge­pa­let­ter fra Idun Mine­rals.

Her er noen tips:

  • Brun­to­ner er all­tid trygt og pas­ser de fleste.
  • Grønn­far­ger er nyde­lig til både blå og bru­ne øyne.
  • Lil­la og rosa er flott til alle øyefarger.
  • Blått er flott til bru­ne og grøn­ne øyne.

NB! Se også an hud­to­nen og hår­far­gen din når du vel­ger far­ge på øye­skyg­ge og annen make­up for sen­si­ti­ve øyne.

LES OGSÅ: Slik får du strøk­ne neg­ler til festen

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Øyesminke med kajal

FREMHEVER ØYNENE: En eye­li­ner kan få frem øyne­ne dine enda mer. Øv deg på å leg­ge den pent. (Foto: Get­ty Images)

4. Markerte øyne med eyeliner

– Hos Vitusapotek har vi eye­li­ne­re fra både IDUN Mine­rals og La Roche-Posay og hver av dis­se mer­ke­ne har eye­li­ne­re i uli­ke vari­an­ter som bør leg­ges med ulik tek­nikk, sier Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen. Også eye­li­ner­ne er av typen make­up for sen­si­ti­ve øyne.

«Bly­ant­for­men» som vi kjen­ner mest som kajal, er fint for deg som liker en myk strek som enkelt kan duses ut. Her er et triks fra IDUN Mine­rals til hvor­dan du kan leg­ge kajalen:

Trik­set som får øyne­ne til å skinne
Legg en lys kajal på våt­kan­ten nede. Det åpner blik­ket, får øyne­ne til å strå­le og gjør at du ser våken ut på en ellers trøtt dag.
  1. Legg først en strek fra ytter­kan­ten av øyet og utover. Som regel bør den­ne lin­jen være en fort­set­tel­se på den ned­re vippekanten.
  2. Lag lin­jen så lang som du vil at vin­gen skal være opp mot øyenbrynene.
  3. Legg så en lin­je fra øye­kro­ken, helt ut til ytter­kan­ten av øyet. Den­ne bur­de være tyn­nest helt innerst i øye­kro­ken og bli tyk­ke­re etterhvert.
  4. Jobb med kaja­len «feil vei» og dra en lin­je fra tup­pen av vin­gen til den møter lin­jen langs vippe­kan­ten, med and­re ord en slags tre­kant som du så fyl­ler igjen.
  5. Øns­ker du et enda mer intenst blikk, kan du leg­ge en mørk kajal langs ned­re vippe­kant og/eller på våtkanten.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche-Posay Respectissime flytende eyeliner
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me fly­ten­de eyeliner
IDUN Minerals Eyeliner Lava
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye­li­ner Lava, 3,5 g
IDUN Minerals Fiber brow Gel medium
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Fib­er brow Gel medi­um, 5,5 ml
IDUN Minerals Eyeliner flytende
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye­li­ner fly­ten­de, 5.5 ml
La Roche-Posay Respectissime eyeliner brun
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me eye­li­ner brun
IDUN Minerals Eyeliner Sand
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye­li­ner Sand, 6 g
Idun Minerals øyebrynsblyant Lønn
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øye­bryns­bly­ant Lønn, 1,2gram
IDUN Minerals Kajalpenn Aska
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Kajal­penn Aska, 6 g
IDUN Minerals Eye Definer Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye Defi­ner Brush

5. Holdbar og presis eyeliner

Også make­up for sen­si­ti­ve øyne gir mulig­het for intens smin­ke. Fly­ten­de eye­li­ner er supert for en mer mar­kert lin­je og et pre­sist resul­tat. Appli­ka­to­ren gir anled­ning til en tynn lin­je, og den­ne typen eye­li­ner sit­ter nor­malt godt på hele dagen.

Slik bru­ker du fly­ten­de eye­li­ner: Tegn en strek inn­til vippe­kan­ten. Start fra ind­re hjør­ne av øyet og dra lin­jen mot den ytre kan­ten. Stre­ken kan dras litt ut fra vippe­kan­ten for litt mer «katte­blikk». Prøv deg frem!

LES OGSÅ: 5 trinn til fine lepper

6. Fine bryn

Øye­bry­ne­ne ram­mer inn øyne­ne og gir opp­merk­som­het til øye­par­ti­et. Hos Vitusapotek har vi både øye­bryns­bly­an­ter og øye­gel fra IDUN Mine­rals til styling av øye­bry­ne­ne. Alt er make­up for sen­si­ti­ve øyne.

– Velg en øye­bryns­bly­ant så nær­me din egen far­ge som mulig, eller etter hår­far­gen din, sier Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

Sørg for at øye­bryns­bly­an­ten er spis­set. Tegn små stre­ker som føl­ger håre­ne i bry­net. Fyll inn der det er tynt med bryn. Børst gjen­nom bry­ne­ne og gjen­ta om du vil.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche-Posay Mascara Multi sort
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Mas­ca­ra Mul­ti sort, 7,4 ml
IDUN Minerals Eir Curling Mascara
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eir Cur­ling Mas­ca­ra, 12 ml
IDUN Minerals Mascara Eir Sort
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Eir Sort, 8 ml
La Roche-Posay Respectissime vannfast mascara svart
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me vann­fast mas­ca­ra svart
IDUN Minerals Waterproof Mascara Vatn
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Water­proof Mas­ca­ra Vatn, 10 ml
IDUN Minerals Mascara Silfr Brown
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Sil­fr Brown, 11 ml
IDUN Minerals Mascara Gull
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Gull, 9,5 ml
Idun Minerals Mascara Silfr
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Mas­ca­ra Sil­fr, 11ml – sort
Idun Minerals Mascara Magna
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Mas­ca­ra Mag­na, 13ml
Idun Minerals Mascara Eir Vannfast
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals Mas­ca­ra Eir Vann­fast, 10 ml

7. Maskara som passer for deg

– På som­mer­fes­ten med var­me og sol, er vann­fast mas­ka­ra lurt, og både La Roche-Posay Respec­tiss­i­me vann­fast mas­ca­ra og IDUN Mine­rals Water­proof Mas­ca­ra Vatn er god make­up for sen­si­ti­ve øyne, tip­ser Martine.

Blant Vitusapotek sin make­up for sen­si­ti­ve øyne fin­ner du mas­ka­ra­er for ulikt behov. Øns­ker du mer volum, har vi for eksem­pel IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Eir Sort.

Øns­ker du kun litt dis­kret smin­ke kan IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Sil­fr være noe for deg. I Vitusapotek sitt utvalg innen make­up for sen­si­ti­ve øyne, har også mas­ka­ra som gir både eks­tra bøy og volum til vip­pe­ne med IDUN Mine­rals Eir Cur­ling Mas­ca­ra være et godt tips.

TIPS! Slik påfø­rer du mas­ka­ra som gir vip­pe­ne eks­tra fyl­de og volum:

Start innerst mot vippero­ten og påfør med side­lengs sikk­sakk-beve­gel­ser. Lag to med mas­ka­ra drar du ut i vippelengden.