Våre far­ma­søy­ter gir deg vei­led­ning og svar på sto­re og små spørs­mål rundt rik­tig medi­sin­bruk. Det er man­ge hen­syn og ta. Vi vet.

Derfor blir du våryr

Derfor blir du våryr

Lan­ge som­mer­da­ger og lyse net­ter set­ter i gang hor­mo­ner som gjør at vi får mer lyst på hverandre.

7 tips som lindrer vannkopper

7 tips som lindrer vannkopper

Hva gjør du når bar­net klør seg til blods og ikke får sove? Her er apo­tek­tek­ni­ke­rens bes­te tips.

Riktig pleie av sår babyhud

Riktig pleie av sår babyhud

Det godt å ha gjort hjem­me­apo­te­ket klart på for­hånd når du kom­mer hjem fra syke­hu­set med en nyfødt baby.

Maten som gir deg nok jern

Maten som gir deg nok jern

Slapp, trøtt og lite ener­gi? Det kan skyl­des man­gel på jern. Slik får du i deg mat med nok jern hver dag.

Hjelp mot pinlige plager

Hjelp mot pinlige plager

En del pla­ger er ikke all­tid så lett å ta opp over en disk i et apo­te­k­lo­ka­le. Her er 5 pin­li­ge pla­ger og hvor­dan du sik­rer deg dis­kret hjelp.

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

Noen kilo eks­tra i for­hold til anbe­falt BMI, er ikke nød­ven­dig­vis far­lig for helsen din. Slik kan du sjek­ke om over­vek­ten din er ufar­lig eller noe du bør gjø­re noe med.