Pakk smart med nyt­ti­ge pro­duk­ter fra Vitusapotek og du kan få lind­ret et vondt gnag­sår, stelt og beskyt­tet små­sår, for­hind­ret reise­syke og sol­brent­het. Og du kan slap­pe av og nyte noen dei­li­ge vår­da­ger på lang­we­ek­end-turen din. 

Her er våre 25 tips til pro­duk­ter som tar liten plass i kof­fer­ten. Pakk smart ved å pluk­ke pro­duk­te­ne du kan få mest bruk for og sett sam­men en prak­tisk reise­pak­ke for en langhelg.

LES OGSÅ: Far­ma­søy­tens tips til hytteapoteket

Solkrem i håndvesken

Sol­kre­men må være i så liten stør­rel­se at den lett kan tas med i vesken/dagsekken. Pakk smart og gå for et sol­pro­dukt med høy fak­tor. Smør deg før du går ut og gjen­ta med jev­ne mel­lom­rom gjen­nom dagen. NB! Husk å smø­re hals og bryst på lik lin­je med ansiktet.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av sol­kre­mer, for eksem­pel La Roche-Posay Anthe­lios XL sol­krem ultra­lett SPF 50+ (50 ml) har en lett kon­sis­tens som absor­be­res raskt. Kan også bru­kes av deg med sol­sen­si­tiv hud og fet hud.

En sol­stift kan være prak­tisk for rask og effek­tiv beskyt­tel­se av eks­tra utsat­te områ­der som nese, kinne­p­ler, over øyne­ne, hake og ører, samt på arr og føflek­ker. Hos Vitusapotek har vi fle­re sol­stif­ter, blant and­re La Roche-Posay Anthe­lios XL stift, SPF 50+ (9 g).

LES OGSÅ: Slik sjek­ker du sol­kre­men din

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Cliniderm Mattifying Fluid Sun Face Fluid SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Matti­fy­ing Fluid Sun Face Fluid SPF 50+, 40 ml
La Roche-Posay Anthelios XL stift
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL stift, SPF 50+, 9 g
OGX argan oil of Morocco shampoo travel size
Gå til nett­bu­tikk
OGX argan oil of Morocco sham­poo tra­vel size, 88,7 ml
Sabe Masson Soft Perfume La Reine Soleil parfymestift
Gå til nett­bu­tikk
Sabe Mas­son Soft Per­fu­me La Rei­ne Soleil par­fy­me­stift, 5 g
L'Occitane Almond Delicious Hands
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Almond Deli­cious Hands, 30ml

Til daglig pleie av hud og kropp

Pakk smart i hvert fall når du rei­ser med begren­set baga­sje­plass, eller med kun hånd­ba­ga­sje. Da er er reise­stør­rel­ser praktisk.

Hos Vitusapotek har vi egen­pleie i reise­stør­rel­ser. Til håret fore­slår vi OGX argan oil of Morocco sjam­po og con­ditio­ner (88,7 ml).

Par­fy­me i stift­form er geni­alt i hånd­ba­ga­sjen på fly­et. Du fin­ner din favo­ritt­duft i par­fy­me­se­ri­en Sabe Mas­son Soft Per­fu­me (5 g).

TIPS!
Hud­en har det ikke bra i tørr luft på fly­et. Ta med deg Der­ma­lo­gica Mul­ti-Acti­ve Toner (50 ml) som fuk­ter, roer ned hud­en og fris­ker opp.

Der­ma­lo­gica har fle­re av sine kva­li­tets­pro­duk­ter innen ansikts­rens i reise­stør­rel­ser, og du fin­ner dem her.

L’Oc­ci­ta­ne har man­ge gode kropps­pro­duk­ter, og to av de sto­re favo­rit­te­ne, L’Occitane Shea fot­krem og L’Occitane Shea hånd­krem fin­ner du også i reise­stør­rel­se hos Vitusapotek.

Vil du ha med dine kjen­te og kjæ­re kos­me­tikk­pro­duk­ter, kan du skaf­fe deg vår reise­map­pe med 5 flas­ker og 3 kruk­ker til påfyll av dag­kre­mer , ansikts­rens rens, dusj­så­per, hår­pro­duk­ter osv.

LES OGSÅ: 8 råd som gir mer fuk­tig­het til hud­en din

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Antibac Pharma gel, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma gel, 50 ml
Gå til nettbutikk
ACO Intimate Care Clean Wipes uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Clean Wipes uten par­fy­me, 10 stk.
Antibac Pharma våtservietter
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma våt­ser­vi­et­ter, 20 stk
Zendium Fluor Classic tannkrem
Gå til nett­bu­tikk
Zen­di­um Fluor Clas­sic tann­krem, 15 ml

Hygiene på reisen

Vitusapotek har mye smått og godt for å hol­de deg fri for bak­te­ri­er og vond lukt.

Det er ikke all­tid man har mulig­het for en hånd­vask når det trengs, så pakk smart og ha med deg noe å des­in­fi­se­re hen­de­ne med, for eksem­pel Anti­bac phar­ma gel 85% (50 ml), eller Anti­bac Phar­ma våt­ser­vi­et­ter (20 stk.).

Til mun­nen har vi sam­men­legg­ba­re Gum Tra­vel reisetann­børs­te, mini­tann­krem­tu­ben Zen­di­um Fluor Clas­sic (15 ml) og Flux Fluor­skyll i reise­stør­rel­se (90 ml).

Pakk smart når du er på rei­ser og  det er vans­ke­lig å få seg en dusj. Da kan Aco inti­mate Care Clean Wipes uten par­fy­me (10 stk.) for vask av under­li­vet være svært praktisk.

Bru­ker du kon­takt­lin­ser, har Vitusapotek Bio­true Mul­ti-Pur­pose Solu­tion Flight Pack for ren­gjø­ring, des­in­fek­sjon, skyl­ling og opp­be­va­ring av alle myke kontaktlinser.

LES OGSÅ: Slik påvir­ker mun­nen helsen din

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

FORBEREDT: Med et godt reise­apo­tek for lang­hel­gen, kan du vir­ke­lig nyte storbyturen.

 

Pakk smart mot kvalme og diarè

Et reise­apo­tek kan red­de feriedagen(e) der­som du er uheldig.

Selv på en helge­tur kan ukjen­te bak­te­ri­er gi diarè. Pakk smart slik at du er for­be­redt på magetrøbbel.

Imo­di­um tab­let­ter kan bru­kes mot akutt diarè hos voks­ne og barn over 12 år. Får du stort væske­tap, kan Resorb ori­gi­nal brusetab­let­ter i vann til­fø­re krop­pen sårt til­trengt væs­ke, sal­ter og druesukker.

VÆR OBS!
Les all­tid pak­nings­ved­leg­get­me på pro­duk­ter, og spe­si­elt før du bru­ker resept­frie lege­mid­ler fra reise­apo­te­ket ditt.

Ved reise­syke kan det resept­frie lege­mid­de­let Pro­sta­fen være nyt­tig å ha i bak­hånd. Du kan alter­na­tivt gå for aku­pres­sur­bån­det Seaband som skal ha effekt mot reise­syke og kvalme.

LES OGSÅ: 5 råd som fore­byg­ger feriemage

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Imodium Tabletter 2 mg, 16 stk
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Tab­let­ter 2 mg, 16 stk
Postafen 25 mg
Gå til nett­bu­tikk
Posta­fen 25 mg, 10 stk.
Compeed gnagsårplaster, Mix 3 str 2+2+1
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter, Mix 3 str 2+2+1
Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter
Sea Band Akupressurarmbånd mot reisesyke og kvalme
Gå til nett­bu­tikk
Sea Band Aku­pres­sur­arm­bånd mot reise­syke og kvalme
Brulidine Krem
Gå til nett­bu­tikk
Bru­li­di­ne Krem 0,15 %, 25 g
Norgesplaster Kvikk Sårpakke
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Kvikk Sårpakke
Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Quies Ørepropper i naturlig voks
Gå til nett­bu­tikk
Quies Øre­prop­per i natur­lig voks, 8 par

Hjelp til stell av sår

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg pro­duk­ter til sår­stell. En helge­tur inne­bæ­rer ofte mye gåing, og da er gnag­sår­plas­ter et must. Pakk smart og ta med Compe­ed Mix som inne­hol­der gnag­sår­plas­ter i tre stør­rel­ser og kan bru­kes over­alt på foten.

Skul­le du få sår, er det lurt å først ren­se såret og så ha på en sår­krem, for eksem­pel Bru­li­di­ne som vir­ker des­in­fi­se­ren­de. Dekk til såret slik at ikke skitt og bak­te­ri­er slip­per til, for eksem­pel Nex­ca­re vann­tett plas­ter som er en pak­ke med 20 plas­ter i uli­ke størrelser.

LES OGSÅ: Slik stel­ler du små­ska­der og sår hos barn

Mindre smerter og mer søvn

Smer­ter kan slå til når og hvor som helst og smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de medi­ka­men­ter kan være lurt å ha i bak­hånd, og pro­duk­ter med virke­stof­fet Para­ceta­mol er som regel første­val­get. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og få hjelp til å fin­ne pro­duk­tet som pas­ser ditt behov.

Det kan være vans­ke­lig å fin­ne søv­nen i en ukjent seng med and­re lyder enn man er vant med om nat­ten, om det er tra­fikk eller lyd av natte­li­vet uten­for. Øre­prop­pe­ne Quies i mykt skum (6 stk.) pas­ser alle ører.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til småbarna