Apotektekniker Martine Smestad Andresen

Apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena. (Foto: Petter Berg/Sempro AS)

Bar­nets hud tren­ger pleie til­pas­set den deli­ka­te og tyn­ne hud­en. Når de kom­mer i barne­hage­al­der, er de mobi­le og aktive og vil utfors­ke ver­den. Det betyr at beskyt­tel­se av hud­en mot sol, vær og vind blir eks­tra viktig.

– Hud­en kan kjenne­teg­nes som litt tør­re­re enn da de var små baby­er, for­tel­ler apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen. Her er hen­nes bes­te tips til pleie av bar­nets hud.

LES OGSÅ: Slik plei­er du babyhuden

Gi beskyttelse

– Barne­hage­barn er ofte ute i man­ge timer pr. dag. Der­med blir det vik­ti­ge­re å beskyt­te bar­nets hud og sør­ge for at den ikke blir tørr. Du fin­ner man­ge gode fuk­tig­hets­kre­mer for barn hos Vitusapotek, tip­ser hun.

Husk også å kjø­pe inn en god sol­krem til barne­ha­gen når det er sesong for det.

– Selv den bes­te plei­en av barne­hud­en vil ikke gi effekt der­som du ikke er nøye med å gi bar­net god sol­be­skyt­tel­se, under­stre­ker apotekteknikeren.

LES OGSÅ: Stell av små­ska­der og skrubb­sår hos barn

Skånsom vask for hendene

– Mer aktive barn svet­ter mer og blir skit­ne. Det betyr hyp­pi­ge­re vask, så pass på at du har en mild såpe til­pas­set bar­nets hud, even­tu­elt en olje til både kropps- og hånd­vask, sier Martine.

I barne­hage­al­de­ren er det vik­tig å lære bar­na å være nøye med hånd­vask, for de er ofte utsatt for smit­te. Med hyp­pig hånd­vask er det desto vik­ti­ge­re med mild såpe eller vaske­olje, for eksem­pel Euce­rin pH5 Hand Wash Oil

LES OGSÅ: 8 barne­syk­dom­mer du bør vite om

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Neutral Kids Bath & Wash Gel
Gå til nett­bu­tikk
Neut­ral Kids Bath & Wash Gel
Avène Trixera Nutri-fluid Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Trixe­ra Nut­ri-fluid Cle­an­ser, 400 ml
Sebamed Baby & Kid Wash Foam
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Baby & Kid Wash Foam, 400 ml
Vidi kids dusjsåpe med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi kids dusj­såpe med par­fy­me, 250 ml
Vidi kids skumbad med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi kids skum­bad med par­fy­me, 250 ml
Mustela Bath Oil Dry Skin
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Bath Oil Dry Skin, 300 ml
Mustela Multi Sensory Bubble Bath
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Mul­ti Sen­sory Bubb­le Bath, 200 ml
Mustela Gentle Cleansing Gel
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Gent­le Cle­an­sing Gel, 500 ml
Barnengen flytende såpe
Gå til nett­bu­tikk
Barn­en­gen fly­ten­de såpe, 300 ml
A-Derma Foaming Gel
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Foaming Gel, 500 ml
A-Derma Cleansing Bar
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Cle­an­sing Bar, 100 g
Kokoso Baby badesvamp
Gå til nett­bu­tikk
Kokoso Baby bade­svamp, 1 stk.
Dr Greve Pharma Beroligende Babyolje
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma Bero­li­gen­de Baby­olje, 200 ml

Kroppsvask til barnets hud

– Det er indi­vi­du­elt hvor ofte barn vas­kes, men i ett–to års­al­de­ren tren­ger man som regel ikke kropps­vask mer enn én til to gan­ger pr. uke. Bruk myk vaske­klut til ansik­tet, er Mar­ti­nes råd til småbarnsforeldre.

TIPS!
Hos Vitusapotek fin­ner du Vidi Kids – en serie med kropps- og hår­pleie­pro­duk­ter til en rime­lig penge.

Etter hvert som bar­net blir stør­re, og mer møk­ke­te i lek, kan det være bra å gi vel­være med en dusj eller et bad gjer­ne to–tre gan­ger pr. uke. Bruk en kropps­vask bereg­net for bar­nets hud og som ikke tør­ker ut hud­en. Hos Vitusapotek har vi man­ge gode pro­duk­ter for eksem­pel Vidi kids dusj­såpe, Muste­la Gent­le Cle­an­sing Gel som også kan bru­kes til hår­vask, eller A‑Derma Der­ma­li­bour+ foaming gel som er mild også for en sår og irri­tert hud.

Gir du bar­net et bad, er det supert med bade­olje som gir fuk­tig­het og beskyt­tel­se til bar­nets hud, for eksem­pel Muste­la Bath Oil Dry Skin.

Ta gjer­ne en let­te­re vask med en myk klut uten­om bad og dusj.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til barn

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Vidi kids sjampo med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi kids sjam­po med par­fy­me, 250 ml
Dr Greve Pharma Sjampo
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma Sjam­po, 200 ml
Neutral Kids Shampoo
Gå til nett­bu­tikk
Neut­ral Kids Shampoo
Vidi kids balsamspray med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi kids bal­sam­spray med par­fy­me, 150 ml
Dr Greve Pharma flokespray
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma flo­ke­spray, 150 ml
Mustela Foam Shampoo Newborn
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Foam Sham­poo New­born, 150 ml

Bruk «snill» sjampo!

Bruk en sjam­po som er utvik­let for barns sen­si­ti­ve hår og hode­bunn og som er mild mot øynene.

For man­ge for­eld­re blir hår­vas­ken en kamp. Alle barns skrekk er å få sjam­po i øynene.

– En av mine favo­rit­ter  er Muste­la Gent­le Sham­poo som er mild og snill mot barne­hår og bar­nets hud, tip­ser apotekteknikeren.

Sli­ter du med at mins­ten får mye flo­ker, kan du for eksem­pel prø­ve Dr Gre­ve Phar­ma flo­ke­spray som kan bru­kes i både tørt og vått hår og gjør det let­te­re å gre ut.

LES OGSÅ: Myter og fak­ta om hodelus

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

barnets hud

KREM FOR BARNETS HUD: Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av fuk­tig­hets­kre­mer som er til­passt en sen­si­tiv barne­hud. (FOTO: Get­ty Images)

Atopisk eksem

– Det kom­mer man­ge inn­om med barn som har atopisk eksem, for­tel­ler Martine.

– Hva er egent­lig atopisk eksem?

– Det­te er én av de van­ligs­te for­me­ne for eksem. And­re navn er barne­ek­sem og atopisk der­ma­titt. Man er mest utsatt i de førs­te leve­åre­ne og barn kan vokse av seg atopisk eksem, for­tel­ler Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

Bar­nets hud blir tørr, den klør vel­dig, er utsatt for å få sår og blir betent. Barn under to år får gjer­ne væs­ken­de eksem i hode­bun­nen og kin­ne­ne, men sjel­den i bleie­om­rå­det. Barn ellers kan få atopisk eksem and­re ste­der, som kne­ha­ser, ank­ler, albue- og håndledd.

–  Pro­duk­ter som gir godt med fuk­tig­het er bra til både fore­byg­ging og pleie. Unn­gå for varmt vann og par­fy­mer­te såper, tip­ser apotekteknikeren.

Hun anbe­fa­ler ofte pro­duk­ter fra A‑derma. Vitusapotek har også fle­re and­re gode seri­er som er utvik­let for atopisk hud, som for eksem­pel La Roche-Posay, Decu­bal og Aco.

LES OGSÅ: 7 tips som lind­rer vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Decubal Junior Cream
Gå til nett­bu­tikk
Decu­bal Junior Cream, 200 ml
A-Derma Skin Care Cream
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Exomega Cream, 50 ml
La Roche Posay Lipikar Stift AP+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Lipi­kar Stift AP+, 21 g
A-Derma Dermalibour+ Stick
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Der­ma­li­bour+ Stick, 8 g
A-Derma Dermalibour+ Repairing Cream
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Der­ma­li­bour+ Repai­ring Cream, 50 ml
Locobase fet krem
Gå til nett­bu­tikk
Loco­base fet krem, 100 g
La Roche-Posay Lipikar Balm AP+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Lipi­kar Balm AP+, 200 ml

Stell av huden for travle skolebarn

I skole­ti­den blir akti­vi­tets­ka­len­de­ren fylt med fot­ball, svøm­ming, hånd­ball og gym­ti­mer på sko­len. Sol­be­skyt­tel­se, mil­de vaske­pro­duk­ter og mer fuk­tig­het til bar­nets hud er tre stikk­ord for foreldrene.

AVKJØLENDE TIPS
Vitusapotek har fle­re typer mine­ral­vann, ofte kalt mist, som både kan lind­re og kjø­le ned bar­nets hud når den klør og er varm.

Akti­vi­te­te­ne med­fø­rer mer dusjing, og noen barn tar en dusj hver mor­gen, og etter­hvert også om kvel­den eller etter aktivitetene.

– For man­ge er det vel­være å dusje, og man­ge sover til og med bed­re etter en kvelds­dusj. Etter en lang dag, får bar­net vas­ket bort res­ter fra sol­kre­mer, pol­len og for­urens­nin­ger. En fuk­tig hud vil ta til seg en even­tu­ell fuk­tig­hets­krem bed­re, sier Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

LES OGSÅ: 3 effek­ti­ve lusekurer

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

A-krem, tube 75 ml
Gå til nett­bu­tikk
A‑krem, tube 75 ml
Dr Greve Pharma Allround krem
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma All­round krem, 75 ml
A-Derma Exomega Lotion med pumpe
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Exomega Lotion med pum­pe, 400 ml
A-Derma Dermalibour+ Repairing Cream
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Der­ma­li­bour+ Repai­ring Cream, 50 ml
A-Derma Skin Care Cream
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Skin Care Cream, 50 ml
Vidi kids lip balm
Gå til nett­bu­tikk
Vidi kids lip balm, 3,8 g
Mustela Soothing Moisturizing lotion
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Soot­hing Mois­tu­ri­zing lotion, 200 ml
Mustela Hydra Stick Cold Cream
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Hydra Stick Cold Cream, 10,1 ml
Mustela Vitamin Barrier Cream
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Vita­min Bar­rier Cream, 50 ml
Apobase fet Krem
Gå til nett­bu­tikk
Apo­base fet Krem, 435 g

Fuktighet til barnets hud

Mer vask betyr også et stør­re behov for fuk­tig­het til hud­en , så en fuk­tig­hets­krem til­pas­set bar­nets hud er ikke så dumt å ha hjem­me. Kre­men bør både gi godt med fuk­tig­het og styr­ke hudbarrieren.

Kre­me­ne er til­pas­set en sen­si­tiv hud og kan pas­se fint også for voksne.

– Noen barn har behov for pro­duk­ter for eks­tra sen­si­tiv hud. Her har vi man­ge gode pro­duk­ter, for­tel­ler apotekteknikeren.

Muste­la Soot­hing Mois­tu­ri­zing Cream, A‑Derma Exomega Lotion og Decu­bal Junior Cream er noen gode eksemp­ler fra Vitusapotek sitt sto­re utvalg. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for råd.

LES OGSÅ: Smerte­stil­len­de medi­si­ner til barn