Nå som advents­tid og jule­fei­ring nær­mer seg med storm­skritt, gle­der vi oss til både advents­godt, jule­mat, kaker og desserter.

Noen for­sy­ner seg rike­lig og ten­ker det er helt greit å spen­ne liv­rei­ma litt ut i desem­ber, for så å løpe de eks­tra kilo­ene av seg i januar.

And­re stål­set­ter seg, sty­rer unna søte fris­tel­ser og ofrer både saus og ribbe­fett. Men går det an å kose seg med nyde­lig jule­mat og smak­ful­le des­ser­ter og fak­tisk kjen­ne på at det gjør deg godt?

Ja! Det gjør det! men da er det tre råd fra meg som jeg vil du skal ha med deg gjen­nom julen:

LES OGSÅ: Gode råd mot julestress

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Berit Nordstrand gavesett med grønn te og honning
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand gave­sett med grønn te og honning
Berit Nordstrand turgodt
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand tur­godt, 1 pk. 120 g
Berit Nordstrand konfekt på 1-2-3
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand kon­fekt på 1–2‑3
Berit Nordstrand gavesett med sjokolade, 3 smaker
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand gave­sett med sjo­ko­la­de, 3 smaker
Made by Berit Nordstrand Omega-3-6-9 med MCT fra kokosolje
Gå til nett­bu­tikk
Made by Berit Nord­strand Omega‑3–6‑9 med MCT fra kokos­olje, 250 ml
Made By Berit Nordstrand Nøttemiks mørk sjokolade, 120 g
Gå til nett­bu­tikk
Made By Berit Nord­strand Nøt­te­miks mørk sjo­ko­la­de, 120 g
Made by Berit Nordstrand Nøttemiks med kokosflak, 120 g
Gå til nett­bu­tikk
Made by Berit Nord­strand Nøt­te­miks med kokos­flak, 120 g

1. Ha porsjonskontroll.

Både jule­rib­be, pinne­kjøtt, jule­torsk, lute­fisk og skinke­stek er tra­di­sjo­nell norsk jule­mat som gjør deg godt – vel å mer­ke der­som du ikke over­spi­ser. Slik får du por­sjons­kon­troll, både med jule­mat og hverdagsmat.

 • Omkring to hånd­full­er mat er en pas­se por­sjon. En stor kropp har en litt stør­re hånd, og en liten kropp en litt mind­re hånd. Der­med blir det­te en god måte å få por­sjons­kon­troll på. Vi har ver­ken mage­sekk eller for­døy­el­ses­saf­ter til å hånd­te­re mer.
 • Ikke svelg unna så fort. Du sma­ker ingen­ting nede i mage­sek­ken. Tygg maten godt, omkring 25 gan­ger pr. munn­full, og kjenn på de gode sma­ke­ne. Tenk litt på sam­me måte som når du nyter et godt vin­glass. Du san­ser mer og nyter smakene.
 • Legg ned bestik­ket og ta deg noen spise­pau­ser hvor du nyter nett­opp litt god drik­ke. Den­ne måten å spi­se på gir matro, bed­re for­døy­el­se og mye mer nytelse.

LES OGSÅ: Maten som styr­ker immunforsvaret

2. Bruk tallerkenmodellen.

Prak­ti­se­rer du tal­ler­ken­mo­del­len, kan norsk jule­mat til­freds­stil­le både gane og kropp. Slik bru­ker du tallerkenmodellen:

Lag en jule­des­sert som er god for både ganen, for­døy­el­sen og kroppen

 • Dekk halve tal­ler­ke­nen med de uli­ke ret­te­nes grønn­sa­ker, slik som erte­stu­ing og sur­kål til rib­ba, agurk­sa­lat og gule­røt­ter til jule­tors­ken og rosen­kål og erter til juleskinken.
 • En fjerde­del av fatet kan være med kjøtt. En kvart tal­ler­ke­nen med rent pinne­kjøtt blir gans­ke man­ge pin­ner. En fjerde­del kan være man­del­po­te­ter. Så top­per du det hele med nyde­lig saus slik som sjy­saus eller Sandefjordsmør.
 • Er mål­ti­det en fiske­rett, kan en litt stør­re del av tal­ler­ke­nen dek­kes av fisk.

LES OGSÅ: 7 grun­ner til å sik­re deg nok D‑vitamin

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Helt rå bærterte fra Berit Nordstrand

HELT BÆRTERTE: Den­ne bær­ter­ten fra Berit Nord­strand inne­hol­der hver­ken glu­ten, egg eller melk, men man­ge nærings­stof­fer krop­pen har godt av. (Foto: Berit Nordstrand)

3. Lag desserter som gjør deg godt.

Når du nå er beha­ge­lig for­synt og ikke stapp­mett, føl­ger julens søte fris­tel­ser. Slik kan du kose deg mer med nyde­lig jule­des­sert som er bra både for ganen, for­døy­el­sen og kroppen:

Legg inn en god pau­se mel­lom hoved­rett og dessert

 • Ser­ve­res jule­ma­ten hjem­me, kan du leg­ge inn en god pau­se mel­lom hoved­rett og des­sert. Etter en time eller to, når mid­dags­bor­det er ryd­det, kaffe­bor­det dek­ket og de elds­te i fami­li­en har fått tatt seg en dupp, kan des­ser­ten ser­ve­res, det seg være jule­ka­ker, ris­krem, mul­ter i likør og is. Men det går også an å gå for snad­der som gjør godt.
 • Lag i stand noen kon­fekt­ku­ler som du har klart i kjøle­ska­pet. Dan­dér de søte fris­tel­se­ne på et lite og deli­kat eta­sje­fat sam­men even­tu­elt and­re søt­sa­ker til des­ser­ten. Dan­der så des­sert­por­sjo­ner i små, deli­ka­te skåler.
 • Ikke sett en stor skål med multe­krem, eller bol­len med ris­krem og saus­mug­ga på bor­det. Da er det let­te­re at alle over­spi­ser. Tenk hel­ler des­sert­ser­ve­ring litt som på en fin res­tau­rant. En liten isku­le med en skje varm mul­te over, er nok. En bit jule­kon­fekt sma­ker nyde­lig til kaffekoppen.

LES OGSÅ: Berit Nord­strands tips til tre­ning hjemme

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Sjokoladekake fra Berit Nordstrand

BERIT SAFTIGE SJOKOLADEKAKE: Vegansk sjo­ko­la­de som pas­ser alle, også deg som ikke tåler glu­ten og melk. (Foto: Berit Nordstrand)

Litt sunnere julekos lager du selv

Fyll kon­fek­s­kå­len med hjem­me­lag­de god­ter. Her får du opp­skrif­ten på Berit Nord­strands nyde­li­ge nøtte­ku­ler som du lager på 1–2‑3!

Øns­ker du en frisk kake til jule­kaf­fen, kan du prø­ve Berit Nord­strands Man­go­kake. Du fin­ner opp­skrif­ten her.

Tåler du ikke glu­ten, egg og/eller melk? Prøv Berit Nord­strands Helt rå bær­ter­te med blant annet mand­ler, cash­ew­nøt­ter, dad­ler, kokos, kokos­melk, hon­ning, vanil­je og bær.

Er du kjempe­glad i sjo­ko­lade­kake, har Berit Nord­strand en sjo­ko­lade­kake som er vegansk, glu­ten- og melke­fri.

Fle­re av Berit Nord­strands opp­skrif­ter fin­ner du på beritnordstrand.no.

LES OGSÅ: Slik får du bar­na til å spi­se den nyt­ti­ge maten

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Nycopro daglig, 60 kapsler
Gå til nett­bu­tikk
Nycopro dag­lig, 60 kapsler
Probi mage
Gå til nett­bu­tikk
Pro­bi mage, 40 kapsler
Ortis Frukt & Fiber Tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Ortis Frukt & Fib­er Tabletter
Husk Naturlig Fiber med melkesyrebakterier
Gå til nett­bu­tikk
Husk Natur­lig Fib­er med melke­syre­bak­te­ri­er, 28x5 g porsjonsposer

Ekstrahjelp til fordøyelsen

I julen med mye stille­sit­ting og tung mat, er det vik­tig at for­døy­el­sen fun­ge­rer opti­malt. Varia­sjon i kos­ten (også i julen) og fysisk akti­vi­tet hjelper.

Uten for­døy­el­ses­en­zy­mer kan ikke krop­pen absor­be­re og bry­te ned nærings­stof­fer fra maten og leve­re næring til hele kroppen.

For­døy­el­ses­en­zy­me­ne kan deles i fire hovedgrupper:

 1. Amy­la­se hjel­per til å bry­te ned karbohydrater.
 2. Pro­tease bidrar til å bry­te pro­tein i kjøtt, nøt­ter og ost til aminosyrer.
 3. Lipa­se er med på å bry­te ned fett og oljer i kjøtt- og mei­eri­pro­duk­ter til fettsyre. 
 4. Cel­lu­la­se, som hjel­per til i for­døy­el­sen av kostfibre.

For­døy­el­ses­en­zy­mer pro­du­se­res først og fremst i buk­spytt­kjer­te­len. Sym­pto­mer på man­gel av for­døy­el­ses­en­zy­mer kan være mat­in­to­le­ran­se, aller­gi, trett­het, luft i magen og gene­relt dår­lig fordøyelse.

For­døy­el­ses­en­zy­mer er å få kjøpt som kost­til­skudd på Vitusapotek.

LES MER: Her er maten som hjel­per for­døy­el­sen din