Far­ma­søyt Dag­run Eggen ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

– Jeg vet ikke om fle­re enn før får rosa­cea, men sta­dig fle­re søker i hvert fall hjelp, for­tel­ler far­ma­søyt Dag­run Eggen ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

Rosa­cea er en kro­nisk hud­syk­dom med utslett grun­net beten­nel­se i huden.

LES OGSÅ: God pleie av hud med voksenakne

Rammer flest kvinner

Det er man­ge gra­der av rosa­cea. Den his­si­ge ver­sjo­nen gir en ru og rød hud. Hud­en kan imid­ler­tid være balan­sert i perioder.

Ofte kan de som har sen­si­tiv hud ha rosa­cea, og omvendt.

De som oftest ram­mes er kvin­ner i 20–50 års alderen.

LES OGSÅ: Slik plei­er du hud­en i overgangsalderen

– Lett å oppdage rosacea

Far­ma­søyt Dag­run Eggen ser nok­så raskt at det er rosa­cea det er snakk om.

– Rødhe­ten er sym­met­risk. Den kan for eksem­pel gå som et bånd fra ett kinn, over nesen, og til det and­re kin­net, for­tel­ler hun.

Rosa­cea­hud­en er ofte fet og med sto­re porer. Menn som har gått ube­hand­let over lang tid, kan få dét vi kal­ler portvinsnese.

Akne i unge år og rosa­cea i vok­sen alder, hen­ger ofte sam­men, for­tel­ler Dag­run Eggen.

LES OGSÅ: Test hud­en med Facemapping

Produkter som roer ned huden

Selv om behand­lin­s­al­ter­na­ti­ve­ne fort­satt er få, fin­nes det mye god hjelp å få til fore­byg­ging, beskyt­tel­se av hud­en og kamu­fla­sje av rød hud og rosacea.

– Hos Vitusapotek kan vi bidra med fore­byg­gen­de sol­be­skyt­tel­se og mild rens som roer ned hud­en. Og det er vik­tig med bero­li­gen­de pro­duk­ter med mye fuk­tig­het, sier Dagrun.

Kos­me­tikk­mer­ke­ne Avéne og La Roche-Posay har man­ge alter­na­ti­ver for sen­si­tiv hud, og også rens og pleie spe­si­elt for deg med rosa­cea.

Hos apo­te­ke­ne får du kjøpt resept­frie lege­mid­ler mot rosa­cea, men det er anbe­falt at du for­hø­rer deg med en lege før du bru­ker kre­me­ne. Blant de resept­frie kre­me­ne fin­ner du Rosazol, Rozex krem (for en tør­re­re hud­type) og Rozex gel (for en fete­re hudtype).

LES OGSÅ: Slik plei­er du sen­si­tiv hud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Rozex Gel 0,75%
Gå til nett­bu­tikk
Rozex Gel 0,75%„ 30g
La Roche-Posay Rosaliac 3-i-1 rensegelé
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Rosa­liac 3‑i-1 rens­egelé, 200ml
Dermalogica Sponge Cloth
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Spon­ge Cloth, 1stk
Dermalogica Ultracalming Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Cle­an­ser, 500 ml
Gå til nettbutikk
Rosazol Krem 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Rosazol Krem 1 %, 25 gram

Mild ansiktsvask ved rosacea

Hos Vitusapotek job­ber man­ge med kom­pe­tan­se på hud og som kan fin­ne pro­duk­te­ne som pas­ser for akku­rat deg. Dra inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for en gra­tis hud­sjekk og spør oss om råd.

Ikke bruk for varmt vann når du vas­ker deg 

– Var­me og frik­sjon er to ting du bør unn­gå, så ikke bruk for varmt vann når du vas­ker deg, tip­ser Dagrun.

Du kan med for­del bru­ke pro­duk­ter hvor du slip­per å bru­ke vann, for eksem­pel Avéne Extreme­ly Gent­le Cle­an­ser  og La Roche-Posay Rosa­liac 3‑i-1 rens­egelé. Beg­ge kan påfø­res for­sik­tig med fin­ger­tup­pe­ne og tør­kes for­sik­tig av med en bom­ulls­p­ad eller Der­ma­lo­gica Spon­ge Cloth som  er skån­som selv for den sar­tes­te hud.

LES OGSÅ: 6 grun­ner til å ren­se hud­en hver dag

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

HUDPLEIE SOM ROER HUDEN: Har du rosa­cea eller hud som fort blir rød og varm, bør du pleie hud­en med pro­duk­ter som roer ned hud­en og gir godt med fuktighet.

Fuktighet og pleie

Etter rens tren­ger hud­en et pro­dukt som gir fuk­tig­het og ellers roer hud­en mest mulig ned.

Prøv for eksem­pel seru­met Avéne Anti-Red­ness Con­cen­t­rate og ansikts­mas­ken  Avè­ne Anti-red­ness Mas­ke som gir masse­vis av fuktighet.

La Roche-Posay Rosa­liac er spe­si­elt for deg som har sen­si­tiv hud med rødme. Blant pro­duk­te­ne er ansikts­kre­me­ne La Roche Posay Rosa­liac UV Riche for en tør­re­re hud­type og La Roche Posay Rosa­liac UV Light for en nor­mal- eller blan­dings­hud – beg­ge med lett grønn­far­ge som nøy­tra­li­se­rer rødmen. Seri­en har også La Roche-Posay Rosa­liac CC Cream som kor­ri­ge­rer alle typer rødme og gir ansik­tet en jev­ne­re hudtone.

– Unn­gå skrub­ber når hud­en er irri­tert. Bruk av pro­duk­ter med AHA-syrer bør drop­pes, sier Dagrun.

LES OGSÅ: Gra­tis test av hud­ens fuktighetsnivå

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Ultracalming Super Sensitive Shield spf 30
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Super Sen­si­ti­ve Shield spf 30, 50 ml
Avène Anti-redness krem, 40 ml
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Anti-red­ness krem, 40 ml
La Roche-Posay Rosaliac AR Intense
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Rosa­liac AR Inten­se, 40 ml
La Roche Posay Rosaliac UV Light, 40 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Rosa­liac UV Light, 40 ml
La Roche Posay Rosaliac UV Riche, 40 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Rosa­liac UV Riche, 40 ml
Avene Anti-redness emulsjon
Gå til nett­bu­tikk
Ave­ne Anti-red­ness emul­sjon, 40 ml
Avène Anti-redness maske
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Anti-red­ness mas­ke, 50 ml
Avène Anti-redness concentrat
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Anti-red­ness con­cen­trat, 30 ml
Dermalogica UltraCalming Barrier Repair
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Bar­rier Repair, 30 ml
Dermalogica Ultracalming Mist
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Mist, 177 ml
Dermalogica Ultracalming Ultrasmoothing Eye Serum
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Ultras­moot­hing Eye Serum, 15 ml
Dermalogica Ultracalming Cleanser, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Cle­an­ser, 50 ml
REN Evercalm Ultra Rescue Mask
Gå til nett­bu­tikk
REN Ever­calm Ultra Res­cue Mask, 50 ml
REN evercalm anti-redness serum
Gå til nett­bu­tikk
REN ever­calm anti-red­ness serum, 30ml

God kamuflasje av rød hud

Far­ma­søy­ten for­tel­ler at det kan ta tid å se resul­ta­ter av hud­plei­en, og rosa­cea kan være mer his­sig i noen peri­oder, for så å roe seg ned igjen. For man­ge er det der­for vik­tig å lære seg å kamu­fle­re rødmen.

Make­up som dem­per rød­far­gen i hud­en, gjel­der ikke bare kvin­ner. Også menn tren­ger råd her.

– Vi har man­ge pro­duk­ter som kan kamu­fle­re uten å irri­te­re hud­en, blant annet fra La Roche-Posay og Vichy. Vi kan hjel­pe deg med foun­da­tion og dag­krem med far­ge, også en grønn vari­ant som mot­vir­ker rød­far­gen og gi deg tips til bruk, for­tel­ler Dag­run Eggen.

Grøn­ne con­cea­le­re er supre å leg­ge på de røde par­ti­ene, og hos Vitusapotek fin­ner du Idun Mine­rals Con­cea­ler Ide­gran som kom­mer i pud­der­form, og La Roche Posay Tole­ri­ane Teint kor­ri­ge­ren­de Con­cea­ler.

Smin­ken fra La Roche-Posay er mild og roer ned hud­en. Mine­rals­min­ke er uan­sett best på en rosa­cea­hud, tip­ser far­ma­søy­ten. Idun Mine­rals har et bredt spek­ter med mine­rals­min­ke i man­ge flot­te farger.

LES OGSÅ: Lek­ker make­up for sen­si­tiv hud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche Posay Toleriane Teint korrigerende Concealer, grønn til rødhet, 4,7 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Teint kor­ri­ge­ren­de Con­cea­ler, grønn til rødhet, 4,7 ml
Vichy Dermablend Fluid Foundation 25, 30 ml
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Dermab­lend Fluid Foun­da­tion 25, 30 ml
Idun Minerals concealer Idegran
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals con­cea­ler Ide­gran, 2,8gram
IDUN Minerals Norrsken flytende foundation i fargen disa
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Norr­s­ken fly­ten­de founda,tion i far­gen disa
La Roche-Posay Rosaliac CC Cream, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Rosa­liac CC Cream, 50 ml
La Roche Posay Toleriane Foundation Farge 15 Gold
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Foun­da­tion Far­ge 15 Gold
IDUN Minerals Pudder Foundation i fargen Saga
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Pud­der Foun­da­tion i far­gen Saga
Idun Minerals concealerbørste
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals concealerbørste
Vichy Dermablend Compact Corrective Cream 15, 10 g
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Dermab­lend Compact Cor­rec­ti­ve Cream 15, 10 g
Vichy Dermablend korrigerende Stick 15, 4.5 g
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Dermab­lend kor­ri­ge­ren­de Stick 15, 4.5 g

Livsstil trigger rødmen

Far­ma­søyt Dag­run Eggen under­stre­ker at også livs­sti­len vil vir­ke inn på rosacea.

– Alko­hol, kryd­der, mye svet­ting og stress, kan gi opp­blus­sing av rosa­cea, for­tel­ler Eggen.

Når anbe­fa­ler dere en tur til legen?

– Kun­den kom­mer ofte i peri­oder med his­sig rødhet. Hvis vi ser de klas­sis­ke sym­pto­me­ne og at ved­kom­men­de er ube­hand­let, anbe­fa­ler vi en tur til legen.

I til­legg til behand­ling, er det vik­tig med sup­ple­ren­de pleie, og her kan vi på Vitusapotek bidra og gi deg gode hudpleieråd.

LES OGSÅ: Smin­ken som hol­der seg fin hele festen

Spennende forskning

Hvor­for noen får rosa­cea, vet vi ikke helt sik­kert ennå, men det fors­kes nå mye for å fin­ne ut mer om hudsykdommen.

For å få behand­ling mot rosa­cea, må du opp­søke lege. Anti­bio­ti­ka og beten­nel­ses­dem­pen­de kre­mer er behand­lings­al­ter­na­ti­ve­ne i dag.

Men det skjer spen­nen­de ting som kan gi hjelp mot hud­syk­dom­men. Blant annet har fle­re stu­di­er har vist at per­soner med rosa­cea har mer av en type midd i hud­en. En resept­be­lagt krem har nå basert seg på et virke­stoff som dre­per mid­den og vir­ker beten­nel­ses­dem­pen­de på huden.

– Selv om virk­nings­me­ka­nis­men av kre­mer er ukjent, er det­te en spen­nen­de ret­ning, mener Dag­run Eggen.