Det er høy­se­song for skrubb­sår, kutt og ska­der på små knær og armer. Så fyll opp hjem­me­apo­te­ket ditt med alt du tren­ger av sår­rens, plas­ter og sår­sal­ver for å møte en lang sesong som garan­tert vil by på minst ett skrubbsår.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til småbarn

Sjekk medisinskapet

Du kan ikke være for­be­redt på alt. Men Viyan Tarin, infor­ma­sjons­far­ma­søyt ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get, råder deg til å ha en del ting i medisinskapet.

Før du går til inn­kjøp på apo­te­ket, bør du først sjek­ke hva du fak­tisk har i medi­sin­ska­pet. Pass på at rens, sal­ver og kre­mer ikke har gått ut på dato. Har de det, bør du sam­le pro­duk­te­ne og leve­re dem til ditt nær­mes­te apo­tek, for medi­si­ner skal ikke kas­tes i van­lig søppel.

LES OGSÅ: Hjem­me­apo­tek for nybak­te foreldre

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Norgesplaster sterile tupfere
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter ste­ri­le tup­fe­re, 10 stk.
Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 100 ml
Norgesplaster Sårvask Våtservietter, 6 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Sår­vask Våt­ser­vi­et­ter, 6 stk.
Klorhexidin Fresenius Kabi Liniment, 0,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Klor­he­xi­din Fre­se­ni­us Kabi Lini­ment, 0,5 mg/ml, 125 ml
Sempercare engangshanske nitril
Gå til nett­bu­tikk
Sem­per­ca­re engangs­hans­ke nitril
Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 250 ml

God rens av skrubbsår og kutt

– Ren­sing av skrubb­sår og and­re små­ska­der er vel­dig vik­tig for å fore­byg­ge infek­sjo­ner, så det må gjø­res, for­kla­rer Viyan.

– Vask all­tid hen­de­ne først, for å unn­gå å for­uren­se skrubb­sår og and­re små­ska­der. Det mest skån­som­me er å bru­ke ren­nen­de vann fra sprin­gen, i hvert fall om dere er i Nor­ge hvor van­net er rent. Det svir ikke, og du slip­per å berø­re såret. Men om det er skitt eller par­tik­ler i et skrubb­sår, er du dess­ver­re nødt til å skrub­be for å få det ut, for­kla­rer farmasøyten.

Frem­me­de gjen­stan­der som sit­ter fast i skrubb­sår og kutt kan fjer­nes med en pin­sett eller en myk børste.

LES OGSÅ: Det­te tren­ger du til hytteapoteket

Nexcare Comfort 360° Color assorterte størrelser
Gå til nett­bu­tikk
Nex­ca­re Com­fort 360° Color, 20 stk. assor­ter­te størrelser
Norgesplaster Skrubbsårplaster 8x10 cm
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Skrubb­sår­plas­ter, 5 stk. 8x10 cm
Bacimycin Salve 500 IE/g/5 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Baci­my­cin Sal­ve 500 IE/g/5 mg/g
Sorbact Secure Plaster 5 x 7,2 cm
Gå til nett­bu­tikk
Sor­bact Secu­re Plas­ter 5 x 7,2 cm, 5 stk.
Scansoft Steril Kompress 7,5cm x 5cm
Gå til nett­bu­tikk
Scansoft Ste­ril Kom­press 7,5cm x 5cm
Scanpor Bandasjetape 1,25 cm x 10 m hudfarget med dispenser
Gå til nett­bu­tikk
Scan­por Ban­da­sje­tape 1,25 cm x 10 m hud­far­get med dispenser
Norgesplaster Kvikk Sårpakke
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Kvikk Sårpakke
Norgesplaster Fingerplaster 2 typer
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Fin­ger­plas­ter 2 typer, 10 strips
Norgesplaster elastisk gasbind 8 cm x 4 m
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter elas­tisk gas­bind 8 cm x 4 m, 2 stk.
Norgesplaster barneplaster dyrepark
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter barne­plas­ter dyre­park, 20 stk.
Nexcare Active 360
Gå til nett­bu­tikk
Nex­ca­re Acti­ve 360, 30 strips
Mepitel One Brannskader 5x7,5 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepi­tel One Brannskader5x7,5 cm, 2 pk.
Mepilex Border Sårbandasjer 7,5 x 7,5 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepi­lex Bor­der Sår­ban­da­sjer 7,5 x 7,5 cm, 3 pk., 3 pk.
3M Medipore H sårfikser 5 cm x 5 m
Gå til nett­bu­tikk
3M Medi­po­re H sårfik­ser 5 cm x 5 m, 1 stk.
Medihoney Antibacterial Medical Honey
Gå til nett­bu­tikk
Medi­ho­ney Anti­bac­te­ri­al Medi­cal Honey, 20 g
Klinion L-Mestran Soft
Gå til nett­bu­tikk
Kli­nion L‑Mestran Soft, 15 g
Gå til nettbutikk
Xylocain Salve 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Xylo­cain Sal­ve 5 %, 10 g
Gå til nettbutikk
Norgesplaster Universal Plaster, 50 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Uni­ver­sal Plas­ter, 50 stk.
Mepore Selvheftende bandasje 9 x 15 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepo­re Selv­hef­ten­de ban­da­sje 9 x 15 cm, 5 stk.

Beskyttelse av sår

– Ved alvor­li­ge eller brann­sår på sto­re hud­om­rå­der bør du kon­tak­te lege. Når såret er ren­set kan du gjer­ne påfø­re et tynt lag sår­sal­ve, for å for­hind­re infek­sjon i såret, sier Viyan Tarin.

Dekk til såret med plas­ter, ban­da­sje eller kom­press. Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg for alle behov. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og få gode råd og pro­duk­ter som pas­ser for barn.

LES OGSÅ: Slik plei­er du sår babyhud

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Jente som har falt på sykkel

Vi er inne i skrubb­så­re­nes høy­se­song. Noen ska­der er mer alvor­lig og bør sees på av lege.

Lindring av smerter hos barn

Para­ceta­mol er som regel første­val­get som smerte­lind­ring til barn, for­di det er et trygt og godt smerte­stil­len­de mid­del, for­tel­ler far­ma­søyt Viyan Tarin.

Der­som bar­net ikke kan svel­ge tab­let­ter fin­nes para­ceta­mol som miks­tur, smel­te­tab­let­ter, stikk­pil­ler og gra­nu­lat­pul­ver. Ved smer­ter som varer mer enn to til tre dager, må du kon­tak­te lege.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om smerte­stil­len­de medisiner

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Pinex smeltetabletter 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 250 mg, 12 smeltetabletter
Paracet Mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Pinex mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pinex miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Pamol smeltetablett med banansmak 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pamol smel­te­tab­lett med banan­smak 250 mg, 12 stk.
Pinex stikkpille 125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex stikk­pil­le 125 mg, 10 stk.
Paracet Stikkpille 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 500 mg, 10 stk.
Paracet Stikkpille 125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 125 mg, 10 stk.
Paracet smeltetablett 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet smel­te­tab­lett 250 mg med banan­smak, 12 tabletter
Paracet Stikkpille 60 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 60 mg, 10 stk.

Fyll opp hjemmeapoteket

Et godt hjem­me­apo­tek bør inne­hol­de det­te for å yte første­hjelp til barn:

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Trix Flåttfjerner
Gå til nett­bu­tikk
Trix Flått­fjer­ner
Kabririnse Sterilt saltvann
Gå til nett­bu­tikk
Kabririn­se Ste­rilt saltvann
Vitusapotek Førstehjelpspakke til tur
Gå til nett­bu­tikk
Vitusapotek Første­hjelps­pak­ke til tur
Kull Abigo Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Kull Abi­go Miks­tur 150 mg/ml, 100 ml
Medisinskap 40x25x12 cm
Gå til nett­bu­tikk
Medi­sin­skap 40x25x12 cm
Eurax Krem 10 %, 60 g
Gå til nett­bu­tikk
Eurax Krem 10 %, 60 g
Microlife Digital Jumbo Termometer
Gå til nett­bu­tikk
Micro­li­fe Digi­tal Jum­bo Termometer
Ispose til bruk for å kjøle ned ved skader.
Gå til nett­bu­tikk
Ispose
Burnaid brannkompress 20×20 cm, 1 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Bur­naid brann­kom­press 20×20 cm, 1 stk.
Burnaid brannkompress 10x10 cm
Gå til nett­bu­tikk
Bur­naid brann­kom­press 10x10 cm, 1 stk.
Burnaid branngele
Gå til nett­bu­tikk
Bur­naid branngele

Sår som trenger legehjelp

Det er ikke all­tid så lett å skil­le ufar­li­ge, men smerte­ful­le små­ska­der og skrubb­sår, fra de mer alvor­li­ge som tren­ger til­syn av lege. Men i føl­ge Viyan er det vis­se situa­sjo­ner hvor dere bør dra på legevakten.

Der­som bar­net har sår som spri­ker, blør over 20 minut­ter uten stans, eller er dype og med syn­lig, gul­far­get fett­vev i bun­nen, er det på tide med lege­hjelp. Det sam­me gjel­der der­som såret er syn­lig for­uren­set. Da vil det være økt risi­ko for infek­sjon, og det må vur­de­res om man skal gi stivkrampesprøyte.

Er ska­den for­år­sa­ket av spi­ker, glass, for­uren­se­de gjen­stan­der og lig­nen­de, er det også lurt å ta en tur til legevakten.

LES OGSÅ: 7 tips som lind­rer vannkopper

Søk hjelp ved hodeskader

Har bar­net slått hodet, bør dere være eks­tra på vakt, og sær­lig hvis bar­net har vært bevisst­løs, er kvalm, uvel, for­vir­ret eller ikke hus­ker hva som skjed­de i tiden rundt hen­del­sen. En hode­ska­de kan nem­lig være poten­si­elt være livstruende.

Ta også kon­takt med lege­vak­ten ved hevel­ser, ster­ke smer­ter, feil­stil­ling i arm eller bein eller ned­satt beve­ge­lig­het i kropps­de­len som er ram­met. Det­te kan være sym­pto­mer på benbrudd.

Og husk! Om du er i tvil og fryk­ter at bar­net kan være alvor­lig ska­det, er det bed­re å gå til legen en gang for mye, enn en gang for lite!

LES OGSÅ: Slik lind­rer du smer­ter og kløe  fra insekt­stikkLag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re