Martine Smestad Andresen

Apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena. (Foto: Petter Berg/Sempro AS)

Det er ikke all­tid lett å få lagt en smin­ke som varer hele fes­ten. Du tren­ger både make­upen og tip­se­ne som gjør at resul­ta­tet hol­der seg en lang kveld.

Her gir apo­tek­tek­ni­ker Mar­ti­ne Sme­stad And­re­sen ved Vitusapotek Lena deg sine bes­te sminke­tips som gjør deg fin til fes­ten og gir deg smin­ke som varer.

LES MER: Pene neg­ler til fes­ten – slik gjør du!

Hudrens for å få en sminke som varer

– Start all­tid med nyren­set hud, sier Mar­ti­ne Sme­stad Andresen.

– Med ren hud og en fuk­tig­hets­krem til­pas­set din hud­type før du star­ter, vil smin­ken leg­ge seg pene­re og du slip­per at den klum­per seg, tip­ser hun.

Her gir Mar­ti­ne deg sine bes­te tips til smin­ke som varer i sol og var­me, og 8 trinn til en flott make­up til sommerfesten.

LES OGSÅ: 6 grun­ner til at du bør ren­se hud­en hver dag.

1. Start med en primer

Om som­mer­en når var­men gjør at hud­en blir svett, blank og glatt, vil smin­ken let­te­re skli.

For å få en smin­ke som varer og et under­lag som får smin­ken til å sit­te bed­re, kan en pri­mer være lurt. En pri­mer som Der­ma­lo­gica Hydrabl­ur Pri­mer eller REN Perfect Can­vas. vil mat­te ned og gjø­re hud­en evne­re slik at porer og ryn­ker blir mind­re synlige.

2. Tryll med concealer

En con­cea­ler kan tryl­le vekk det mes­te og bru­kes kun der det trengs slik at du slip­per å leg­ge tyk­ke lag med annen smin­ke. Bruk den på for eksem­pel mør­ke rin­ger under øyne­ne og ujevn­he­ter i hud­en. Leg­ger du con­cea­le­ren i ryn­ker og lin­jer, vil dis­se synes mind­re og hud­en ser enda glat­te­re ut.

Kamu­fle­ring av mør­ke rin­ger og mørk far­ge rundt øyne­ne kan du gjø­re med IDUN Mine­rals Unde­reye Con­cea­ler.

Penn con­cea­le­re fra IDUN Mine­rals er super­enk­le å bru­ke for å jev­ne ut lin­jer, i til­legg til rin­ger under øyne­ne og ujevn­he­ter i hud­en. Pen­nen er fin å ha i håndvesken.

Har du rødme i hud­en eller røde hud­om­rå­der på grunn av rosa­cea, akne og syn­li­ge blod­kar, kan du bru­ke en con­cea­ler med grønn far­ge som vil utlig­ne rød­far­gen. Hos Vitusapotek har vi IDUN Mine­rals Con­cea­ler Ide­gran som er matt grønn og i pud­der­form, og pen­nen La Roche-Posay Tole­ri­ane Teint kor­ri­ge­ren­de Con­cea­ler Grønn.

LES MER: Slik smin­ke du hud­en glatt og jevn

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Hydrablur Primer, 22 ml
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Hydrabl­ur Pri­mer, 22 ml
IDUN Minerals Concealer Brush Havre
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Con­cea­ler Brush Hav­re, 3 ml
IDUN Minerals Pudder Foundation i fargen Saga
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Pud­der Foun­da­tion i far­gen Saga
REN Perfect Canvas
Gå til nett­bu­tikk
REN Perfect Can­vas, 30 ml
La Roche Posay Toleriane Teint kompakt foundation #11, 9 g
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Teint kom­pakt foun­da­tion #11, 9 g
IDUN Minerals Undereye Concealer Medium
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Unde­reye Con­cea­ler Medi­um, 6 ml
Idun Minerals Retracta Kabuki Brush
Gå til nett­bu­tikk
IIDUN Mine­rals Retracta Kabu­ki Brush
Idun Minerals pudderfoundation Siri
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals pud­der­foun­da­tion Siri, 9gram
Idun Minerals concealer Idegran
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals con­cea­ler Ide­gran, 2,8gram
La Roche Posay Toleriane Teint korrigerende Concealer, grønn til rødhet, 4,7 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Tole­ri­ane Teint kor­ri­ge­ren­de Con­cea­ler, grønn til rødhet, 4,7 ml
La Roche-Posay Rosaliac CC Cream, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Rosa­liac CC Cream, 50 ml
Cosmica Face CC Cream Medium spf 15
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face CC Cream Medi­um spf 15, 50 ml

3. Foundation for et naturlig resultat

Vil du ha en smin­ke som varer en lang som­mer­dag, må du ha en god foun­da­tion som pas­ser din hud. Prøv deg fram med både uli­ke kon­sis­ten­ser og farger.

TIPS!
Ha én foun­da­tion om som­mer­en og én om vin­te­ren. Både hud­to­nen og fuk­tig­hets­ni­vå­et kan variere mel­lom seson­ge­ne, så vur­der både kon­sis­tens og far­ge på foundationen.

Pud­der Foun­da­tion fra IDUN Mine­rals pas­ser bra for de fles­te. Den gjør hud­en strå­len­de og gir et mykt og natur­lig resul­tat. Pro­duk­tet er vel­dig enkel å bru­ke og har sol­fak­tor 15, noe som pas­ser bra for en som­mer­fest, sier Martine.

Pud­der­foun­da­tio­nen kan bru­kes på alle typer hud, inklu­dert sen­si­tiv hud.

– Påfø­rin­gen blir best med en god sminke­børs­te, og til pud­der­foun­da­tion fra Idun Mine­rals, anbe­fa­ler jeg Kabu­ki brush for å få et best mulig resul­tat. Den fin­nes i uttrekk­bar utga­ve som er per­fekt til rei­se eller i hånd­ves­ken, tip­ser apo­tek­tek­ni­ke­ren. Med en god kost som sik­rer grun­dig påfø­ring, vil du sør­ge for en smin­ke som varer lenge.

CC-Cream er et alter­na­tiv til foun­da­tion. Det­te er en farge­kor­ri­gen­de dag­krem som også kan bru­kes som pri­mer. Prøv for eksem­pel Cos­mica Face CC Cream med spf 15, eller La Roche-Posay Rosa­liac CC Cream med spf 30.

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Sminke øynene

ØV DEG: Er du uer­fa­ren på smin­king, bør du fak­tisk øve deg litt – i hvert fall før den sto­re som­mer­fes­ten! (Foto: Get­ty Images)

4. Få øyeskyggen til å sitte

Gjen­nom en lang kveld med dans og moro, er det lett for at øye­smin­ken begyn­ner å skli og leg­ger seg i ryn­ker og fol­der. Skal du ha smin­ke som varer er der­for øye­skygge­pri­me­ren fra IDUN Mine­rals et godt kjøp. Den sør­ger for at øye­skyg­gen fik­se­res og hol­der seg på plass en lang kveld.

Når det kom­mer til øye­skyg­gen, kan du gjer­ne gå for fle­re nyan­ser. Hos Vitusapotek har vi både øye­skyg­ger i enkelt­far­ger fra IDUN Mine­rals hvor du kan kom­bi­ne­re far­ger selv, eller du kan gå for øye­skygge­pa­let­ter fra La Roche Posay eller øye­skygge­pa­let­te­ne til IDUN Mine­rals.

Har du en sol­brun hud, pas­ser det mes­te, men gyld­ne toner med litt skim­mer er nyde­lig til fest. Sjekk ut IDUN Mine­rals øyen­skyg­ge Brun­kula, eller en nyde­lig palett med kal­de toner i grå­blått og sølv fra La Roche-Posay.

Om høs­ten og vin­te­ren når vi ikke len­ger har sol­kys­set hud, er det lurt å gå for blush og ikke solpudder.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Idun Minerals øyenskyggeprimer Nackro
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skygge­pri­mer Nack­ro, 2,8gram
La Roche-Posay Respectissime Ombre Douce øyenskygge 04 Smokey Plum
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me Ombre Douce øyen­skyg­ge 04 Smokey Plum
IDUN Minerals Waterproof Mascara Vatn
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Water­proof Mas­ca­ra Vatn, 10 ml
La Roche-Posay Respectissime eyeliner brun
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me eye­li­ner brun
IDUN Minerals Eyeliner flytende
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye­li­ner fly­ten­de, 5.5 ml
IDUN Minerals Fiber brow Gel medium
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Fib­er brow Gel medi­um, 5,5 ml
IDUN Minerals Eyeliner Lava
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Eye­li­ner Lava, 3,5 g
IDUN Minerals Mascara Eir Sort
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mas­ca­ra Eir Sort, 8 ml
Idun Minerals øyenskygge Prästkrage
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Präst­kra­ge, 3 g
Idun Minerals øyenskygge Kastanj
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Kas­tanj, 3 g
Idun Minerals øyenskygge Förgätmigej
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge För­gät­migej, 3 g
La Roche-Posay Respectissime vannfast mascara svart
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me vann­fast mas­ca­ra svart
Idun Minerals øyenskygge Lavendel
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skygge­pa­lett Lavendel
La Roche-Posay Respectissime Ombre Douce øyenskygge 01 Smokey Grey
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me Ombre Douce øyen­skyg­ge 01 Smokey Grey
Idun Minerals øyenskygge Norrland
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øyen­skyg­ge Norr­land, 4gram
Idun Minerals øyebrynsblyant Lønn
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals øye­bryns­bly­ant Lønn, 1,2gram
IDUN Minerals Precision Eyeshadow Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Preci­sion Eyesha­dow Brush, 1 stk
La Roche-Posay Respectissime flytende eyeliner
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me fly­ten­de eyeliner

5. Marker øynene med eyeliner

Så leg­ger du eyli­ne­ren. Hos Vitusapotek har vi uli­ke typer eye­li­ne­re fra både IDUN Mine­rals og La Roche-Posay. Øns­ker du en myk strek som kan duses ut, er kaja­len et godt valg.

Fak­ta om mineralsminke
Mine­rals­min­ke er et vel­dig rent pro­dukt med få ingre­di­en­ser. Smin­ken inne­hol­der stort sett pleien­de ingre­di­en­ser i til­legg til beskyt­ten­de anti­ok­si­dan­ter. Smin­ken er snill mot hud­en og selv du med sen­si­tiv hud kan bru­ke mineralsminke.
Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg mine­rals­min­ke fra IDUN Mine­rals og La Roche-Posay. Du fin­ner alle sminke­pro­duk­te­ne på vitusapotek.no.

Øns­ker du en mer mar­kert lin­je, kan du gå for IDUN Mine­rals Eye­li­ner fly­ten­de eller La Roche-Posay Respec­tiss­i­me fly­ten­de eye­li­ner. Det­te er også smin­ke som smin­ke som varer og ikke så lett sklir ut.

For et eks­tra intenst blikk, kan du også bru­ke kajal på ned­re vippe­kant og våt­kant. Bru­ker du lys kajal på våt­kan­ten, får du et mer våkent blikk.

LES MER: Slik leg­ger du make­up på sen­si­ti­ve øyne

6. Bryn og vipper

Fine bryn til fes­ten hører med og får øyne­ne dine enda mer frem. En øye­bryns­bly­ant kan for­me, mar­ke­re og fyl­le inn «hår» der det trengs. Gå for en nyan­se som lig­ger så nær­me far­gen på dine egne bryn, even­tu­elt far­gen på håret ditt.

Har du øye­bryn som tren­ger å for­mes og hol­des på plass, er IDUN Mine­rals Fib­er brow Gel et godt tips. Den fin­nes i lys og medi­um nyanse.

– På som­mer­fes­ten med var­me og sol, er vann­fast mas­ka­ra lurt.. Det­te er smin­ke som varer helt til du fjer­ner den.. IDUN Mine­rals Water­proof Mas­ca­ra Vatn er vann­fast i til­legg til at den gir fyl­di­ge vip­per og mak­si­malt volum, tip­ser Martine.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

La Roche-Posay Novalip Duo leppestift, 35 Fruity Pink
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Novalip Duo leppe­stift, 35 Fruity Pink
IDUN minerals Creme leppestift, Frida
Gå til nett­bu­tikk
IDUN mine­rals Cre­me leppe­stift, Frida
IDUN Minerals lipgloss, Mary
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals lip­gloss, Mary
IDUN Minerals Lipgloss, Marleen
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Lip­gloss, Marleen
IDUN Minerals Lipgloss, Josephine
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Lip­gloss, Josephine
IDUN Minerals Creme leppestift, Ingrid Marie
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Cre­me leppe­stift, Ing­rid Marie
IDUN Minerals Matte leppestift, Jungfrubär
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mat­te leppe­stift, Jungfrubär
IDUN Minerals Matte leppestift, Jordgubb
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Mat­te leppe­stift, Jordgubb
La Roche-Posay Novalip Duo leppestift, 66 Indian Coral
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Novalip Duo leppe­stift, 66 Indi­an Coral
L'Occitane Peony Lip Balm Plum
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Peony Lip Balm Plum
IDUN Minerals Bronzer Sommardrøm
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Bron­zer Som­mar­drøm, 4.6 g
Idun Minerals rouge, Åkerbär
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge, Åkerbär
Idun Minerals rouge Smultron
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge Smultron, 5,9 g
La Roche-Posay Toleriane Teint blush 02 Rose
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Tole­ri­ane Teint blush 02 Rose, 5 g
Idun Minerals rouge Hallon
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals rou­ge Hal­lon, 5,9gram
IDUN Minerals Blush Brush
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Blush Brush
IDUN Minerals Bronzer Midnattsol
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals Bron­zer Mid­natt­sol, 5.9 g
IDUN MInerals Lipliner Bibi
Gå til nett­bu­tikk
IDUN MIne­rals Lipli­ner Bibi, 0,3 g

7. Solkyssede kinn

En sol­brun hud tren­ger ikke bestan­dig eks­tra til kin­ne­ne, men det kan være lek­kert med sol­pud­der som kan for­ster­ke som­mer­g­lø­den. Bruk en stor rund kost og påfør med sirkelbevegelser.

Leppestift kyss

LEPPESTIFT SOM SYNES: Knal­le far­ger på lep­pe­ne går fint til en som­mer­brun hud. (Foto: Get­ty Images)

– Har du lys hud, kan det være fint med en rosany­an­se i kin­ne­ne, for eksem­pel La Roche-Posay Tole­ri­ane Teint blush 02 Rose. Bruk en kost bereg­net for rou­ge. Dunk av over­flø­dig far­ge og påfør blush midt på eplekinnet.

8. Leppene som sier fest!

Om som­mer­en når vi har fått litt far­ge i ansik­tet, kan det hen­de du føler deg kom­for­ta­bel med and­re nyan­ser på leppe­stif­ten eller lip­glos­sen, enn hva du had­de valgt om vin­te­ren. Prøv deg fram!

Vil du ha en smin­ke som varer på lep­pe­ne, kan det være lurt å bru­ke en lipliner.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av leppe­stif­ter fra IDUN Mine­rals og La Roche-Posay. IDUN Mine­rals har også fine lip­glos­ser fra IDUN Mine­rals hvis du synes leppe­stift blir for kraftig.

TIPS: Øns­ker du en kraf­tig far­ge, men ikke at den er hel­dek­ken­de, kan du «dab­be» leppe­stif­ten på. Det vil si at du påfø­rer den ved å tryk­ke den mot lep­pe­ne iste­det for å stry­ke den over slik du nor­malt vil­le gjort. Da får du en mer trans­pa­rent look som kan pas­se godt til en sommerfest.

LES MER: 5 trinn til vak­re lepper