Far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek gir deg tre vik­ti­ge smøretips.

Påfø­ring av nok sol­krem er svært vik­tig for å unn­gå å bli sol­brent og få and­re sol­ska­der i huden.

– Å vel­ge rik­tig sol­krem, nok sol­krem og bru­ke den kor­rekt, for­hind­rer sol­ska­der, sier far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek.

LES OGSÅ: 7 ting du bør vite om sol­kre­men din

Unngå solbrenthet med solvett

På jobb kan hun hjel­pe folk med å pluk­ke rik­tig sol­krem for sitt bruk, men for å bru­ke den kor­rekt, kan hun kun bidra med gode råd. Smø­rin­gen må du selv ta ansvar for.

Med dis­se fire «smøre­reg­le­ne» og godt solvett, kan du se fram til en som­mer­se­song uten rød og sol­brent hud:

LES OGSÅ: Smar­te sol- og smøre­tips for barna

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

LLP Solero spray SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
LLP Sole­ro spray SPF 50+
Cosmica Sun Kids Visible Protect SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Sun Kids Visib­le Pro­tect SPF 50, 125 ml
La Roche-Posay XL sollotion kropp SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay XL sol­lo­tion kropp SPF 50, 300 ml
Cliniderm sollotion SPF 25
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm sol­lo­tion SPF 25, 125 ml
A-derma Sun Protect AD Cream SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
A‑derma Sun Pro­tect AD Cream SPF 50+, 150 ml
La Roche-Posay Kids Wetskin Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50, 250 ml
Cliniderm Ultimate Sun Ageing Protection SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Ulti­mate Sun Age­ing Pro­tec­tion SPF 50, 40 ml
Cliniderm Sun Clear & Cool Transparent Spray SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Sun Cle­ar & Cool Trans­pa­rent Spray SPF 30, 150 ml
Vichy Capital Soleil solspray til barn SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil solspray til barn SPF 50+, 200 ml
La Roche-Posay Anthelios XL solkrem ultralett SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL sol­krem ultra­lett SPF 50+, 50 ml
La Roche-Posay Anthelios XL Baby lotion SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL Baby lotion SPF 50+, 50 ml
La Roche-Posay Anthelios Pigment for ansiktet SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios Pig­ment for ansik­tet SPF 50+, 50 ml

1. Smør på nok solkrem

– Er det noe du ikke skal spa­re på, er det sol­krem, under­stre­ker far­ma­søy­ten. Én hånd­full er nok sol­krem til én smø­ring av hele krop­pen. For bar­na gjel­der det sam­me; én barne­hånd­full er nok sol­krem til bar­nets kropp.

Kjøp med deg nok sol­krem på ferien. De fles­te har med seg for lite og «spa­rer» for å ha nok alle feriedagene.Spør oss i Vitusapotek om gode sol­kre­mer til voks­ne og sol­pro­duk­ter til barn. Vi vet mye om solbeskyttelse.

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Du tren­ger én hånd­full sol­krem for én smø­ring av hele kroppen.

2. Smør deg ofte!

– Vann svet­te, sand, hånd­kle … alt sli­ter på sol­kre­men, sier Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

– Ta dagens førs­te smø­ring ca. en halv­time før du skal være i sola, så må du smø­re deg fle­re gan­ger gjen­nom dagen, sier hun. Som en regel kan du sik­te deg inn mot hver and­re time. Bader du, må du smø­re ofte­re for å ha nok sol­krem på kroppen.

– Vann­re­sis­ten­te og eks­tra vann­re­sis­ten­te sol­pro­duk­ter hol­der noe bed­re ved bading, men smø­ring skal like­vel all­tid gjen­tas etter bad, under­stre­ker farmasøyten.

LES OGSÅ: 11 ting du bør vite om medi­si­ner på ferie

3. Smør deg godt inn!

Smør på nok sol­krem. Smør deg som du vil­le gjort med bodylo­tion, og få på sol­krem i alle kri­ker og kro­ker – også under kan­te­ne på bade­tøy­et. Aller helst bør du smø­re deg før du tar på badetøy.

– Bru­ker du solspray, hol­der det ikke bare å spraye på. Du må smø­re sol­pro­duk­tet godt inn i hud­en. Med spray kan det være vans­ke­lig å se hvor du har påført sol­pro­duk­tet, men noen vari­an­ter har far­ge som gjør god påfø­ring enk­le­re, tip­ser Lødøen.

– Og spray to gan­ger for å sik­re til­strek­ke­lig mengde.

LES OGSÅ: God sol­be­skyt­tel­se når du tre­ner og svetter

Saken fort­set­ter etter produktkarusellen.

Mokki solbrille MO2252 B
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2252 B
Cars Caps UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Cars Caps UV 50
Ariel beskyttelsesdrakt UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Ariel beskyt­tel­ses­drakt UV 50
Mokki solbriller for baby blå m/Blue Block linse
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­ler for baby blå m/Blue Block linse
Mokki solbrille MO2222 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki-sol­bril­le-MO2222‑A
Mokki solbriller barn 4-8 år
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­ler barn 4–8 år
Mokki solbrille MO2249 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2249 A
Mokki solbrille MO2250 C
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2250 C
Mokki solbrille MO2248 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2248 A

4. Ta solpauser!

Uan­sett høy nok fak­tor og gode smøreru­ti­ner: Bruk beskyt­tel­se som hatt og para­soll i til­legg til sol­fak­tor. Og husk all­tid sol­bril­ler som gir god beskyt­tel­se av syn og øyne. Hos Vitusapotek har vi sol­brille­mer­ket Mok­ki som gir 100 pro­sent beskyt­tel­se mot UV-strå­le­ne.

LES MER: Der­for er det vik­tig å beskyt­te synet i sola

Bar­na kan med for­del bru­ke UV-beskyt­ten­de klær, caps som beskyt­ter hode og nak­ke, og sol­bril­ler. Selv om bar­na bru­ker UV-drakt, må du smø­re under for å sik­re nok sol­be­skyt­tel­se. Er plag­get mer­ket med at det blok­ke­rer 50 pro­sent av UV-strå­le­ne, så er det fak­tisk 50 pro­sent igjen.

– Det er lurt å opp­hol­de seg litt i skyg­gen og få pau­se fra sola inn­imel­lom. Ikke ha dår­lig sam­vit­tig­het for at unge­ne er innen­dørs en peri­ode midt på dagen. Mel­lom kl. 12 og 15 er solen høy­est på him­me­len og på sitt ster­kes­te. Spis lun­sjen i skyg­gen eller innen­dørs for å få en skik­ke­lig sol­pau­se, fore­slår Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

LES OGSÅ: God sol­be­skyt­tel­se for deg med kvi­ser og akne