Farmasøyt Linda Liereng

Far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ved Vitusapotek Sand­går­den i Gjø­vik. (Foto: Petter Berg)

Gode sol­kre­mer for tre­ning og som hol­der gjen­nom en lang økt med mye svet­ting, kan spa­re deg for en øm og  sol­brent hud, ryn­ker og for tid­lig ald­ring av hud­en og and­re sol­ska­der – i ver­ste fall utvik­ling av hud­kreft sene­re. Liker du å tre­ne uten­dørs er sol­kre­mer for tre­ning med and­re ord en god inves­te­ring for helsen din.

Bruk høy solfaktor når du trener

– Bruk høy sol­fak­tor, høy­ere enn du ellers vil­le brukt, sier far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ved Vitusapotek Sand­går­den i Gjøvik.

Husk at selv om det er over­sky­et, kom­mer det nok UV-strå­ler gjen­nom til at du alli­ke­vel kan bli sol­brent der­som du tre­ner uten å beskyt­te hud­en med sol­kre­mer for trening.

– Hos Vitusapotek er anbe­fa­lin­gen å bru­ke sol­pro­duk­ter med mini­mum sol­fak­tor (SPF) på 15. Det­te er i tråd med anbe­fa­lin­ge­ne fra Kreft­for­enin­gen, sier farmasøyten.

LES MER:  Slik sjek­ker du sol­kre­men din

Smør deg i god tid før du går ut

Har du noen gang opp­levd å få en rød stri­pe med sol­brent hud akku­rat der kan­ten på short­sen eller erme­ne på tre­nings­top­pen går? Det­te kan du unngå:

– Smør deg en halv­time før du stik­ker ut og tre­ner. Det bes­te er om du smø­rer krop­pen før du kler på deg tre­nings­klær­ne. Da unn­går du at områ­der i kant av ermer og shorts «glip­per», tip­ser hun.

LES OGSÅ: Bli en løper på 6 uker

Smør på nok solkrem

– Skal du ut og løpe, gå, syk­le eller annen tre­ning og mosjon i en god stund, får du ikke fylt på med mer sol­krem under­veis. Sørg der­for for at du har på et godt lag med sol­pro­dukt før du stik­ker ut, råder Lin­da Liereng.

Det hol­der ikke med en høy sol­fak­tor på sol­kre­men. Du må også smø­re på til­strek­ke­li­ge meng­der for å opp­nå god sol­be­skyt­tel­se. En enkel huske­re­gel er at én god hånd­full sol­krem hol­der til en smur­ning av hele kroppen.

Hos Vitusapotek har vi man­ge ansat­te med videre­ut­dan­ning innen hud­pleie. Stikk inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for å få fle­re gode tips rundt sol­be­skyt­tel­se og gode sol­kre­mer for tre­ning eller annen bruk.

LES MER: Så mye sol­krem må du smø­re på

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

La Roche-Posay Anthelios W Gele solkrem til kroppen SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios W Gele sol­krem til krop­pen SPF 30, 100 ml
Mokki solbrille MO2222 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki-sol­bril­le-MO2222‑A
Vichy Capital Soleil solstift til utsatte områder SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil sol­stift til utsat­te områ­der SPF 50+, 9 g
Cosmica Sun Active solspray SPF 20
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Sun Acti­ve solspray SPF 20, 125 ml
La Roche-Posay Kids Wetskin Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50, 250 ml

Vannresistente solkremer for trening

Når du skal vel­ge sol­kre­mer for tre­ning, bør du gå for en type som sit­ter godt selv om svet­ten renner.

– Bruk gjer­ne en vann­re­sis­tent sol­krem, eller kan­skje en svært vann­re­sis­tent (very water-resi­stant) hvis du svet­ter mye, tip­ser farmasøyten.

Sol­krem og kviser
Vi vet at man­ge ikke smø­rer seg med sol­krem av frykt for å få mer kvi­ser og akne­pro­ble­mer. Hos Vitusapotek har vi sol­pro­duk­ter spe­si­elt laget for fet hud og kvi­ser. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for gode råd fra våre ansatte.

Hos Vitusapotek har vi man­ge gode sol­kre­mer som sit­ter godt når du svet­ter, for eksem­pel Cos­mica Sun Acti­ve Body Spray SPF 20 som  er eks­tra svet­te- og vann­re­sis­tent og i til­legg kan påfø­res direk­te på våt hud.

La Roche-Posay Anthe­lios Gele sol­krem med SPF 30 for krop­pen er vann­fast og der­med spe­si­elt godt egnet til trening.

Der­ma­lo­gica Pro­tec­tion Sport med sol­fak­tor 50 (SPF 50) er lett å smø­re på og kan bru­kes av alle hud­ty­per. Den er vann­re­sis­tent i inn­til 40 minutter.

– Ellers kan du bruk sol­kre­mer bereg­net for barn som leker og bader mye, for eksem­pel La Roche-Posay Anthe­lios Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50+ som også er min favo­ritt til bar­na om som­mer­en, sier Lin­da Liereng.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Trene i solen

EKSTRA SOLSKJERMING: En caps gir eks­tra god beskyt­tel­se for ansik­tet når du tre­ner i som­mer­so­len. (Foto: Get­ty Images)

Bruk solbriller og caps

– I til­legg til sol­kre­mer for tre­ning, bør du sør­ge for at øyne­ne får beskyt­tel­sen de tren­ger. Bruk sol­bril­ler bereg­net for tre­ning. Dis­se beskyt­ter både synet og  den tyn­ne hud­en rundt øyne­ne, sier farmasøyten.

Hos Vitusapotek har vi Mok­ki sol­bril­ler bereg­net for tre­ning og akti­vi­tet.

Også hud­en på hodet kan bli sol­brent. Har du tynt med hår på issen, er det lurt å bru­ke caps. Det sam­me gjel­der deg som har hud som blott­leg­ges i hårskillet. 

– Se også an når på døg­net du tre­ner. Det kan være lurt å unn­gå de var­mes­te og mest sol­fyl­te time­ne midt på dagen, sier far­ma­søyt Lin­da Liereng.

Tips! Ta gjer­ne med deg en sol­stift for påfyll av sol­be­skyt­tel­se på de mest usat­te områ­de­ne, for eksem­pel La Roche-Posay Anthe­lios Stift SPF 50+ eller Vichy Ideal Soleil sol­stift SPF 50+.

LES OGSÅ: Der­for bør du bru­ke solbriller

TLag­re

Lag­re