Far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek guid­er deg gjen­nom solkremutvalget.

Når du skal vel­ge rik­tig sol­krem for ditt behov, er det ikke all­tid lett å vite hva som er best for akku­rat din hud, men hos Vitusapotek hjel­per kyn­di­ge ansat­te deg å fin­ne fram til rik­tig sol­krem i det sto­re sol­krem­ut­val­get.

Først kart­leg­ger jeg hud­ty­pen din og fin­ner en pas­sen­de sol­krem ut fra det, for­tel­ler far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek.

LES MER: 7 ting du bør sjek­ke på sol­kre­men din

Ingen farlige solkremer

Det har vært en del for­bru­kertes­ter hvor man­ge sol­kre­mer har kom­met dår­lig ut med hen­syn til fil­tre og vis­se ingre­di­en­ser. Hva med ingre­di­en­se­ne i sol­pro­duk­te­ne som sel­ges i Vitusapotek?

– Ingen av sol­kre­me­ne som sel­ges her er far­li­ge. De inne­hol­der ikke stof­fer som ikke er lov å bru­ke, for­sik­rer Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

– Vitusapotek har stren­ge og gode krav til kva­li­tets­sik­ring og pro­duk­te­ne er nøye tes­tet, sier hun.

Her guid­er far­ma­søy­ten deg gjen­nom de man­ge type­ne sol­pro­duk­ter du kan vel­ge mellom.

Riktig solkrem for barn

– Barn har tyn­ne­re hud og pig­ment­sys­te­met er ikke full­sten­dig utvik­let. UV-strå­le­ne tren­ger len­ger ned i hud­en og gjør mer ska­de enn hos voks­ne. Barn bør bru­ke sol­be­skyt­ten­de pro­duk­ter med medi­um til meget høy sol­fak­tor (SPF 30–50+), sier Lødøen.

Barne­pro­duk­ter er som regel uten par­fy­me, kon­ser­ve­rings­mid­ler eller sol­fil­tre som gir stør­re risi­ko for aller­gi enn andre.

De fles­te pro­duk­te­ne er eks­tra vann­re­sis­ten­te. Det er like­vel vik­tig med gjen­smø­ring etter bad. Pro­duk­ter som er kate­go­ri­sert for sen­si­tiv hud kan gjer­ne bru­kes av barn.

NB! Barn bør all­tid ha hjelp av voks­ne til å smø­re seg.

La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50+ har meget høy beskyt­tel­se, er uten par­fy­me og er eks­tra vann­re­sis­tent. Sol­kre­men kan også påfø­res våt hud.

Cos­mica Sun Kids Spray SPF 30 har bred­spekt­ret og foto­sta­bilt UV-fil­ter og kan sprayes på krop­pen fra alle vink­ler. Eks­tra vann- og sand­re­sis­tent og til­pas­set føl­som hud.

Artik­ke­len fort­set­ter under bildekarusellen.

Cosmica Kids Sensitive Sun Cream SPF 30 u/parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Kids Sen­si­ti­ve Sun Cream SPF 30 u/parfyme, 125 ml
Vichy Capital Soleil solspray til barn SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil solspray til barn SPF 50+, 200 ml
La Roche-Posay Anthelios XL Baby lotion SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL Baby lotion SPF 50+, 50 ml
Mokki solbriller for baby blå m/Blue Block linse
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­ler for baby blå m/Blue Block linse
La Roche-Posay Kids Wetskin Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50, 250 ml
Cosmica Kids Active Sun Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Kids Acti­ve Sun Lotion SPF 50, 250 ml
Ariel beskyttelsesdrakt UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Ariel beskyt­tel­ses­drakt UV 50

Ansiktskremer

Pro­duk­te­ne inne­hol­der mer pleien­de ingre­di­en­ser enn kropps­pro­duk­te­ne. Utval­get er stort og det fin­nes vari­an­ter for uli­ke hud­ty­per. Her er mat­ten­de vari­an­ter, kre­mer medanti­ald­rings­ingre­di­en­ser, med far­ge, foun­da­tion, bero­li­gen­de kre­mer for sen­si­tiv hud, atopisk eksem osv.

Vichy Idé­al Soleil Anti-Dark Spots SPF er en 3‑i-1 lett far­get sol­krem mot pig­ment­flek­ker. Kre­men gir en jev­ne­re hud­tone og har mat­ten­de effekt. Pas­ser for alle hudtyper.

Cli­ni­derm sun face cream SPF 15 er en lett sol­krem som beskyt­ter mot solenss ska­de­li­ge strå­ler og mot­vir­ker syn­li­ge ald­rings­tegn. Vann­re­sis­tent, upar­fy­mert og uten alkohol.

Artik­ke­len fort­set­ter under bildekarusellen.

Vichy Ideal Antioksidant solkrem til ansikt SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Ideal Anti­ok­si­dant sol­krem til ansikt SPF 50, 50 ml
Cliniderm Active Defence Sun Face Cream SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Acti­ve Defen­ce Sun Face Cream SPF 30, 50 ml
La Roche-Posay Anthelios XL solkrem ultralett SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL sol­krem ultra­lett SPF 50+, 50 ml

Fet hud

Her fin­nes gode sol­pro­duk­ter som ikke tet­ter pore­ne og er egnet til hud som er dis­po­nert for kvi­ser og akne. Kre­me­ne er ofte mat­ten­de på huden.

Cli­ni­derm Light & Mati­fy­ing Sun Face Gel Cream SPF 25 absor­be­res raskt og har mat­ten­de effekt. Sol­kre­men tet­ter ikke porene.

La Roche-Posay Anthe­lios AC lett sol­krem SPF 30  er en lett sol­krem vel­eg­net til fet og uren hud og for deg med tendens til akne. Mat­ten­de effekt og stop­per ikke til porene.

LES MER: Slik unn­går du akne og kvi­ser om sommeren

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Cliniderm Mattifying Fluid Sun Face Fluid SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Matti­fy­ing Fluid Sun Face Fluid SPF 50+, 40 ml
La Roche-Posay Anthelios AC lett solkrem SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios AC lett sol­krem F30, 50 ml
Vichy Capital Soleil mattende solkrem til ansikt SPF30
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil mat­ten­de sol­krem til ansikt SPF30, 50 ml
Cliniderm Light & Mattifying Face Sun Gel Cream SPF 25
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Light & Matti­fy­ing Face Sun Gel Cream SPF 25, 50 ml

Sensitiv hud

Det er vel­dig vik­tig å all­tid smø­re seg med sol­krem, uan­sett hud og hud­til­stand. Men har du en hud som rea­ge­rer på man­ge pro­duk­ter, kan det være en god idé å gå for pro­duk­ter for sen­si­tiv hud. I dis­se pro­duk­te­ne er det ute­latt stof­fer som kan være allergifremkallende.

De som har atopisk hud, bør vel­ge pro­duk­ter for sen­si­tiv hud.

La Roche-Posay Anthe­lios XL Krem SPF 50+ har svært høy beskyt­tel­se og godt med fuk­tig­het. Eks­tra vann­re­sis­tent. God for sen­si­tiv hud.

Ader­ma Sun Pro­tect Cream SPF 50+ er en sol­krem­ny­het for atopisk eksem, tørr og irri­tert hud. Inne­hol­der blant annet olje fra hav­re, som beskyt­ter hud­bar­rie­ren og roer ned huden.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

La Roche-Posay Anthelios XL solkrem ultralett SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL sol­krem ultra­lett SPF 50+, 50 ml
A-derma Sun Protect AD Cream SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
A‑derma Sun Pro­tect AD Cream SPF 50+, 150 ml
La Roche-Posay Anthelios XL Krem SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL Krem SPF 50+, 50 ml

Kroppskremer

Hud­en på krop­pen er mer robust, og her vel­ger du pro­dukt ut fra behov.

Har du tørr hud, er det godt med en rik sol­krem. Har du mye hår på krop­pen, er en tyn­ne­re lotion, spray eller gel tingen.

Bru­ker du solspray bør du all­tid smø­re ut med hen­de­ne etter å ha spray­et deg, og bruk all­tid to lag.

Vichy Capi­tal Idé­al Soleil Lotion Fami­ly SPF 30  kan bru­kes av hele fami­li­en. Svært god UVA- og UVB-beskyt­tel­se. Tes­tet på sen­si­tiv hud.

Cos­mica Sun Pump Spray SPF 15 kan sprayes på fra alle vink­ler, noe som gjør påfø­rin­gen både prak­tisk og enkel. Er eks­tra vannresistent.

LES OGSÅ: God sol­be­skyt­tel­se når du trener

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Cliniderm Sun Clear & Cool Transparent Spray SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Sun Cle­ar & Cool Trans­pa­rent Spray SPF 30, 150 ml
Cosmica Sun Active solspray SPF 20
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Sun Acti­ve solspray SPF 20, 125 ml
La Roche-Posay Anthelios W Gele solkrem til kroppen SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios W Gele sol­krem til krop­pen SPF 30, 100 ml
La Roche-Posay XL sollotion kropp SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay XL sol­lo­tion kropp SPF 50, 300 ml
Cosmica Sun Lotion SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Sun Lotion SPF 30, 300 ml
Cliniderm sollotion SPF 25
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm sol­lo­tion SPF 25, 125 ml

Solstifter

Lep­per, ører, nese – punk­ter som får sol hele tiden og som er lett å glem­me, tren­ger litt eks­tra. Det har vist seg at de tre nevn­te punk­te­ne er der flest utvik­ler hudkreft.

Stryk over et godt lag med stift med høy­ere fak­tor på utsat­te områ­der. Påfør nytt strøk ofte­re enn hver and­re time.

Cos­mica Kids Sun Stick SPF 50 er eks­tra vann­re­sis­tent, uten alko­hol, farge­stof­fer og parfyme.

La Roche-Posay Anthe­lios sol­stift F50+ er vann­re­sis­tent, men blir ikke fet og hvit på hud­en. Pas­ser også for sen­si­tiv hud.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Vichy Capital Soleil solstift til utsatte områder SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil sol­stift til utsat­te områ­der SPF 50+, 9 g
La Roche-Posay Anthelios XL stift
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL stift, SPF 50+, 9 g
Cosmica Kids Sun Stick
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Kids Sun Stick SPF 50, 8 g

Aftersun

Etter en dag i sola, tren­ger hud­en godt med fuktighet.

En after­sun både fyl­ler på med fuk­tig­het, roer ned hud­en og man­ge av vari­an­te­ne vir­ker kjø­len­de. Du kan even­tu­elt bru­ke body­but­ter og Aloe Vera gelé.

Cos­mica Sun Coo­ling After Sun Gel inne­hol­der men­tol som kjø­ler ned og bero­li­ger sam­ti­dig som hud­en får masse­vis av fuktighet.

Vichy Capi­tal Idé­al Soleil After­sun­lo­tion  beva­rer fuk­tig­hets­ni­vå­et og mot­vir­ker tørr­het i hud­en etter soling. Roer ned hud­en og til­fø­rer næring.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche-Posay Aqua Aftersun
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Aqua After­sun, 200 ml
Avivir Aloe Vera Gel
Gå til nett­bu­tikk
Avivir Aloe Vera Gel, 150 ml
Cosmica After Sun Gel
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica After Sun Gel, 150 ml
Vichy Capital Soleil Aftersun Lotion
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil After­sun Lotion, 300 ml

Stort utvalg

Vitusapotek har et stort utvalg i sol­pro­duk­ter på nett og i butikk. Stik­ker du inn­om et Vitusapotek vil du få god og kyn­dig hjelp til å fin­ne sol­kre­men som fyl­ler ditt behov samt fle­re gode sol­tips.Lag­re