Helse er også vel­være. Her vil du få gode råd og tips om pro­duk­ter som tar vare på hud­en din fra topp til tå. Det sør­ger våre 270 hud­eks­per­ter for. De vet.

Vakker makeup for sensitive øyne

Vakker makeup for sensitive øyne

Øyne­ne er eks­tra utsatt for deg som rea­ge­rer på smin­ke. Her får du 7 gode tips til make­up for sen­si­ti­ve øyne.

Slik  kan du behandle voksenakne

Slik kan du behandle voksenakne

Det kan gå på selv­til­li­ten løs når ansik­tet skjem­mes av sta­di­ge kvi­se­ut­brudd. Med god vei­led­ning og rik­ti­ge pro­duk­ter kan du få en frisk og fin hud.

Enkel, rask og effektiv hudpleie for menn

Enkel, rask og effektiv hudpleie for menn

Med en god hud­rens, til­fø­ring av fuk­tig­het og pleien­de pro­duk­ter for ansik­tet, vil han raskt mer­ke en god effekt på hud­en uten å bru­ke lang tid på badet.

Effektiv behandling av fotsopp

Effektiv behandling av fotsopp

Jo ras­ke­re du star­ter behand­ling av fot­sopp, desto bed­re! Her får du far­ma­søy­tens råd til hvor­dan du kan bli kvitt fotsopp.

Slik legger du en vakker festsminke

Slik legger du en vakker festsminke

Dis­se enk­le sminke­tip­se­ne får frem det bes­te ved deg – om det er øyne eller lep­per. Så enkelt leg­ger du make­up til festen. 

Pleien som beskytter barnets hud

Pleien som beskytter barnets hud

God pleie og beskyt­tel­se av bar­nets hud gir kom­fort og et godt grunn­lag for å fore­byg­ge hud­ska­der, tid­lig ald­ring og hud­kreft i vok­sen alder. Her får du gode råd fra Vitusapotek.

Slik pleier du sensitiv hud

Slik pleier du sensitiv hud

Man­ge av oss har en sen­si­tiv hud som lett blir rød, irri­tert og øm. Men med rik­tig hud­pleie roer du ned hud­en og til­fø­rer plei­en den trenger.