Derfor blir du våryr

Derfor blir du våryr

Lan­ge som­mer­da­ger og lyse net­ter set­ter i gang hor­mo­ner som gjør at vi får mer lyst på hverandre.

God middag for hjertet ditt!

God middag for hjertet ditt!

Den­ne nyde­li­ge mid­da­gen med laks, erter og spi­nat gir deg flust av mine­ra­ler og fyto­kje­mi­ka­li­er for en sun­ne­re hjer­­te-og karhelse. 

Bli sterk uten vekter

Bli sterk uten vekter

Bli sterk kun ved hjelp av din egen kropps­vekt! Med det­te styrke­pro­gram­met tre­ner du hele kroppen.

7 tips som lindrer vannkopper

7 tips som lindrer vannkopper

Hva gjør du når bar­net klør seg til blods og ikke får sove? Her er apo­tek­tek­ni­ke­rens bes­te tips.

God mat for tarmene dine

God mat for tarmene dine

Du er ikke hva du spi­ser. Du er hva dine tarm­bak­te­ri­er spi­ser. Her gir Berit Nord­strand deg seks trinn til en sunn tarm og der­med en fris­ke­re kropp, mer over­skudd og et klart hode. 

Riktig pleie av sår babyhud

Riktig pleie av sår babyhud

Det godt å ha gjort hjem­me­apo­te­ket klart på for­hånd når du kom­mer hjem fra syke­hu­set med en nyfødt baby.

Maten som gir deg nok jern

Maten som gir deg nok jern

Slapp, trøtt og lite ener­gi? Det kan skyl­des man­gel på jern. Slik får du i deg mat med nok jern hver dag.

Hjelp mot pinlige plager

Hjelp mot pinlige plager

En del pla­ger er ikke all­tid så lett å ta opp over en disk i et apo­te­k­lo­ka­le. Her er 5 pin­li­ge pla­ger og hvor­dan du sik­rer deg dis­kret hjelp.