Hjelp mot magesmerter og mageproblemer i julen

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer i julen

Mye mat, anner­le­des kost­hold og mye stille­sit­ting i jule­ti­den, kan gi mage­trøb­bel ? Her får du gode tips fra far­ma­søy­ten mot mage­smer­ter, dia­re, for­stop­pel­se, luft i magen og hals­brann.

Slik styrer du unna overspising i julen

Få en litt bed­re jul med lave­re skuld­re og mer nytel­se, sier Berit Nord­strand. Her er råde­ne og opp­skrif­te­ne som gjør julen litt bed­re for helsen, men uten at det går utover jule­ko­sen.

Stress ned på badet

Stress ned på badet

Ta et fri­mi­nutt fra jule­stri og stress ned før jul. Unn deg et par timers vel­være i ro og fred på badet og lag ditt eget hjem­me­spa.

Gaver som smaker

Gaver som smaker

Spi­se­li­ge jule­pre­san­ger pas­ser alle, selv om de ikke øns­ker seg noe. Før jul fin­ner du et stort utvalg av dei­li­ge god­te­ri­er og spi­se­lig til­be­hør hos Vitusapotek.

Slik legger du en vakker festsminke

Slik legger du en vakker festsminke

Dis­se enk­le sminke­tip­se­ne får frem det bes­te ved deg – om det er øyne eller lep­per. Så enkelt leg­ger du make­up til fes­ten.

Fine julegaver på lavbudsjett

Vil du gle­de en venn­in­ne, over­ras­ke en kol­le­ga eller ha med en liten pre­sang til vert­in­nen, har Vitusapotek fine og nyt­ti­ge jule­ga­ver – man­ge til under 100 kro­ner. Her er 40 gave­tips.

21 julegaver til henne

Det er ikke all­tid lett å fin­ne jule­ga­ver til hen­ne, men kom­mer du inn­om Vitusapotek fin­ner du gaver til damer i alle ald­re – gaver som vil kom­me til nyt­te! Her er våre 21 favo­rit­ter.

Bør jeg ta influensavaksine?

Bør jeg ta influensavaksine?

For en del av oss kan en influ­en­sa gi helsen en skik­ke­lig knekk. Sjekk om du befin­ner deg i en risiko­grup­pe, og få satt influ­ensa­vak­si­nen hos Vitusapotek – enkelt og raskt.

Saftig og glutenfri mangokake

Saftig og glutenfri mangokake

Lag en glu­ten­fri man­go­kake med dei­li­ge sma­ker – en litt sun­ne­re fris­tel­se uten at det går utover kosen.

Hjelp mot tørre og irriterte øyne

Hjelp mot tørre og irriterte øyne

Det er ikke bare hud og hår som påvir­kes av det bars­ke vin­ter­kli­ma­et Også øyne­ne kan bli eks­tra tør­re om vin­te­ren og har behov for eks­tra pleie.