Slik forhindrer du benbrudd i vinter

Med enk­le mid­ler kan du fore­byg­ge ben­brudd i vin­ter, og hjel­pen fin­ner du hos ditt nær­mes­te Vitusapotek, både i form av brod­der og kost­holds­råd som styr­ker skje­let­tet.

Slik får du motivasjon til å trene

Slik får du motivasjon til å trene

Er det hardt å kom­me seg ut av sofa­en og kom­me igang med tre­ning? Per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu har 9 gode råd som kan gi deg moti­va­sjon til å tre­ne.

Rådene som beskytter barnehud i kulden

Rådene som beskytter barnehud i kulden

En deli­kat barne­hud tren­ger beskyt­tel­se i kul­den. Med god beskyt­tel­se mot kul­de fore­byg­ges frost­ska­der, men også irri­tert og tørr hud hos barn om vin­te­ren.

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

Noen kilo eks­tra i for­hold til anbe­falt BMI, er ikke nød­ven­dig­vis far­lig for helsen din. Slik kan du sjek­ke om over­vek­ten din er ufar­lig eller noe du bør gjø­re noe med.

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer

De flest får til tider mage­smer­ter og mage­trøb­bel. Her får du gode tips fra far­ma­søy­ten mot mage­smer­ter, dia­re, for­stop­pel­se, luft i magen og hals­brann.

Bør jeg ta influensavaksine?

Bør jeg ta influensavaksine?

For en del av oss kan en influ­en­sa gi helsen en skik­ke­lig knekk. Sjekk om du befin­ner deg i en risiko­grup­pe, og få satt influ­ensa­vak­si­nen hos Vitusapotek – enkelt og raskt.

Saftig og glutenfri mangokake

Saftig og glutenfri mangokake

Lag en glu­ten­fri man­go­kake med dei­li­ge sma­ker – en litt sun­ne­re fris­tel­se uten at det går utover kosen.

Hjelp mot tørre og irriterte øyne

Hjelp mot tørre og irriterte øyne

Det er ikke bare hud og hår som påvir­kes av det bars­ke vin­ter­kli­ma­et Også øyne­ne kan bli eks­tra tør­re om vin­te­ren og har behov for eks­tra pleie.