Farmasøyt Linda Liereng

Far­ma­søyt Lin­da Lier­eng. (Foto: Petter Berg, Sempro AS)

Fryk­ten for mer kvi­ser og akne om som­mer­en, gjør man­ge unød­ven­dig sol­bren­te, for en del av dem som sli­ter med fet og uren hud, kvi­er seg for å smø­re på solkrem.

Tørker kviser og akne om sommeren?

– Opp­fat­tel­sen blant en del er at solen «tør­ker ut» akne om som­mer­en, men det er for­skjell på hvor­dan hud­en rea­ge­rer på solen, sier far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ved Vitusapotek Sand­går­den på Gjøvik.

– Noen kan få økt talg­pro­duk­sjon og mer utbrudd av akne om som­mer­en – i til­legg til sol­brent­het. And­re kan bli bed­re av solen, for­tel­ler hun.

LES OGSÅ: Pleie av voksenakne

Bruk mattende solkremer

– Det vik­tige­for deg som pla­ges med akne om som­mer­en, er at du bru­ker sol­krem for rik­tig hud­type og med høy sol­fak­tor. Hos Vitusapotek fin­ner du sol­kre­mer for uli­ke hud­til­stan­der, også for fet hud, sier far­ma­søyt Lin­da Liereng.

For deg med akne og kvi­ser, kan det være lurt å gå for en mat­ten­de sol­krem som er laget for de med fet hud. Hos Vitusapotek har vi blant annet sol­kre­mer fra La Roche-Posay som er til­pas­set den­ne hud­ty­pen, for eksem­pel La Roche-Posay Anthe­lios AC lett sol­krem SPF 30.

Også Cli­ni­derm Sun Face Matti­fy­ing Fluid med sol­fak­tor 50+ og Vichy Capi­tal Soleil mat­ten­de sol­krem med fak­tor 30 beskyt­ter utsat­te områ­der som ansikt, bryst og skuldrer.

LES OGSÅ: Slik sjek­ker du solkremen

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Vichy Capital Soleil mattende solkrem til ansikt SPF30
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil mat­ten­de sol­krem til ansikt SPF30, 50 ml
La Roche-Posay Anthelios AC lett solkrem SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios AC lett sol­krem F30, 50 ml
Cliniderm Mattifying Fluid Sun Face Fluid SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Matti­fy­ing Fluid Sun Face Fluid SPF 50+, 40 ml
Cliniderm Ultra Light Sun Milk SPF 20
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Ultra Light Sun Milk SPF 20, 150 ml
Cliniderm Light & Mattifying Face Sun Gel Cream SPF 25
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Light & Matti­fy­ing Face Sun Gel Cream SPF 25, 50 ml
Cosmica Sun Pump Spray SPF 15
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Sun Pump Spray SPF 15, 175 ml
Cosmica After Sun Gel
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica After Sun Gel, 150 ml

Beskytt arr mot solstrålene

Lin­da Lier­eng anbe­fa­ler deg med akne å bru­ke sol­krem med høy sol­fak­tor (SPF).

– En høy fak­tor er vik­tig for å beskyt­te arr. Det­te er noe de med akne­hud ofte har.

Man­ge går også på medi­si­ner mot akne som gjør hud­en mer lys­øm­fint­lig.

Hos Vitusapotek job­ber man­ge med kom­pe­tan­se på hud. Dra inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for å få gode smøre­råd og sol­krem­pro­duk­ter som pas­ser din hud.

LES OGSÅ: Så mye sol­krem må du smø­re på

Kviser eller soleksem?

Man­ge får et utsett ved soling de tror er et akne­ut­brudd, men som kan være sol­ek­sem. En for­skjell på akne­ut­brudd og sol­ek­sem er at akne­hud ikke klør.

Fuk­tig­het etter solen
Sørg for at hud­en for godt med fuk­tig­het etter soling. Bruk en god fuk­tig­hets­krem for ansik­tet og bodylo­tion. Hos Vitusapotek har vi også fle­re gode after­sun-pro­duk­ter som kjø­ler ned sam­ti­dig som hud­en får godt med fuk­tig­het og pleie etter soling.

– Får du røde prik­ker og kløe i hud­en etter å ha vært i solen, er det­te anta­ke­lig sol­ek­sem, for­tel­ler Lin­da Liereng.

– Utslet­tet kan gå over, men inn­til da bør du unn­gå mer sol. For å lind­re utslett og kløe, kan du prø­ve kal­de omslag eller smø­re på aloe vera, klø­stil­len­de- eller bedø­ven­de krem, tip­ser farmasøyten.

Også krem med hydro­kor­ti­son kan bru­kes i kor­te­re perioder.

– Der­som du like­vel må opp­hol­de deg i solen, bør du bru­ke høy sol­fak­tor, gjer­ne SPF 50+, sier Lin­da Liereng.

LES OGSÅ: Sol­kre­men som sit­ter når du svetter