Du kan ta med deg Vel­være­ma­ga­si­net fra et Vitusapotek nær deg – helt gra­tis. Og vi blir vel­dig gla­de om du tar deg noen minut­ter til å gi oss til­bake­mel­din­ger. Tre av dere som sier hva dere synes, blir truk­ket ut og vin­ner en pre­mie­pak­ke med tre nyde­li­ge kropps­pro­duk­ter fra L’Occitane. Hver pre­mie­pak­ke har en ver­di på kr 1000.

Klikk her og del­ta i under­sø­kel­sen

Nyttige julegavetips

I Jule­ma­ga­si­net får du en stor guide med gave­tips til nyt­te og gle­de og som pas­ser til alle i fami­li­en og hele venne­flok­ken.

I til­legg fin­ner du artik­ler med gode råd ved mage­trøb­bel og hva du kan gjø­re for å fore­byg­ge og lind­re influ­en­sa og for­kjø­lel­se. I til­legg får du tips til pleie av tørr vin­ter­hud og hvor­dan du best mulig kan ta vare på bar­na i kul­den.

 

Premie svar og vinn Julemagasinet

Les Vitusapotek Jule­ma­ga­si­net og for­tell oss hva du synes. Av dem som sva­rer, trek­kes tre vin­ne­re av en pak­ke med tre dei­li­ge pro­duk­ter fra L’Occitane.